I když je italská renesance ve vědomí historiků i veřejnosti neodmyslitelně spjata s Florencíí, nelze opomenout ani jiná místa, která jsou v tomto směru neméně významná. Renesance se rodila na dvorech významných italských vládnoucích rodů jako Medicejských, Viscontiů, Sforzů, Gonzagů a Estů. A právě s Isabellou, významnou členkou rodu Este, o níž jsme si povídali včera, jsou spojena dvě výrazná centra, kam měli renesanční umělci často namířeno a kde se jim dostalo bohaté podpory a uznání. Ferrara je první z nich…

Ferrara se stala centrem moci rodu d'Este poté, co jim rodné Este přestávalo k uplatnění své moci stačit.  Mohutný čtverhranný hrad z červených cihel se čtyřmi věžemi a vodním příkopem nechal postavit Niccoló III. kolem roku 1385. Kromě pravé obranné funkce se také stal později sídlem vévodů ferrarských za doby Ercola I. Za jeho vlády se město stalo pravou perlou italské renesance.

Jako jeden z nejpozoruhodnějších patronů umělců své doby povolal na svůj dvůr ty nejlepší z nejlepších a Ferrara se brzy stala centrem kultury a umění. Asi největším jeho počinem byla rozsáhlá přestavbu severní části města. Jeho „addizione Erculea“ (Herkulova přístavba) je jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších příkladů renesančního městského plánování. Přispěl tak k tomu, že je dnes historické jádro města zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Ani Alfonso I., Ercolův syn a následovník, nezůstal pozadu. Oženil se s Lucrecií Borgiou, která pokračovala v podpoře družiny umělců a básníků, byla patronkou Tiziána a Ariosta. Beatrice a Isabella, dcery Ercola d'Este, se provdaly do rodin Sforzů a Gonzagů, a zpečetily tak pozici rodu Este jako jedné z nejvýznamnějších renesančních dynastií. 

Castello Estenze Ferrara

Castello Estenze - mohutná nedobytná pevnost - staletí sídlo vévodů d'Este

Castello Estenze Ferrara

Castello Estenze - dominanta středu města

Historické jádro Ferrary, které je považováno za jedno z nejelegantnějších renesančních městských center, je poměrně malé. Je soustředěno kolem již zmíněného mohutného hradu Castello Estense, který byl téměř dvě století sídlem rodu d'Este. A nejen tím. V temných dobách stejně dobře posloužil jako ten nejtěžší žalář pro lotry, zločince, ale i pro neposlušné členy této kruté dynastie. Není divu, že zde mají „svoji“ celu např. Giulio a Ferrante d'Este, věznění za spiknutí proto jejich bratrovi vévodovi Alfonsi I. nebo Parisina Malatesa, krásná to manželka vévody Niccola III. d'Este. Ta zhřešila s jeho nelegitimním synem Ugem, a byli proto oba popraveni…Krutý to středověk… Tato krutá historka poskytla námět Byronově básni i Donizettiho opeře se stejným názvem Parisina.

V současné době sídlí na hradě galerie a muzeum zaměřené na historii rodu. Jeho velká část však slouží jako běžné kancelářské prostory různým úřadům, což si lze jen těžko představit při jeho monumentálnosti a s chladnými stěnami a větrnými nádvořími.

Ferrarská katedrála zasvěcena sv. Jiří stojí nedaleko hradu na náměstí Piazza Catedrale. Na fasádě členěné do tří sekcí připomínající tři na sebe nalepené řadové domy se mísí prvky stylu románského a gotického. Reliéfy na fasádě střední částí nad centrální lodžií živě líčí výjevy z Posledního soudu.

Zajímavostí je rovněž jižní stěna katedrály vytvořená řadou lodžií ukrývajících plno stánků s různými místními specialitami i suvenýry.

Katedrála s. Jiří ve Ferraře

Průčelí katedrály ve Ferraře

Naproti ferrarskému dómu stojí Palazzo Comune, středověký palác, jenž se začal budovat v roce 1243. I ten byl sídlem rodu d'Este. Průčelí krášlí bronzové sochy Niccola III. a Borsa d'Este, jednoho z 27 Niccolových potomků.

Ferrara-Palazzo-Commune

Palazzo Comune

Ferrara-Palazzo-Commune

Rušná hlavní třída Corso Ercole I. vede přímo k Palazzo dei Diamanti, jednomu z nejkrásnějších renesančních paláců v části „addizione Erculea“. Svůj název získal od 9000  mramorových desek vytesaných ve tvaru diamantu pokrývajících fasádu budovy. Sídlí zde moderní galerie, muzeum a Pinacoteca Nazionale, která opatruje díla předních renesančních představitelů ferrarské a boloňské školy.

Ferrara-Palazzo-Diamanti

Pallazzo dei Diamanti je dominantou severní částí města, tzv. Herkulovy přístavby

Nedaleko historického centra stojí Palazzo Schifanoia, jedno z mnoha letních sídel Estů. Název paláce poukazuje na jeho účel - schivar la noia (nebo schivare la noia) - což znamená vyhnout se nudě, nebo utéct před nudou. Palác je zajímavý zejména díky Salonu dei Mesi (síni měsíců), jehož zdi pokrývají nástěnné malby jednotlivých měsíců v roce od  Cosma Tury a dalších ferrarských umělců. Objednal si je Borso d'Este, jenž hledí na návštěvníky z mnoha fresek.

Ferrara-Palazzo-Schifanoia

Palazzo Schifanoia

Ferrara-Palazzo-Schifanoia

Palazzo Schifanoia - Salon dei Mesi - Síň měsíců. S ohledem na stáří je obdivuhodné, kolik fresek se dochovalo

Vládci Ferrary však nestavěli jen městské paláce, nýbrž i řadu venkovských sídel obklopených parky a zahradami určených k různým kratochvílím a radovánkám. Nazývali je „delizia“. Budovaly se v okolí Ferrary a zejména v oblasti delty řeky Pádu. V době největší slávy jich tu stálo několik desítek. Dnes jich tu zbylo jen pár. Nejznámějšími jsou Delizia d'Estenze di Belriguardo a Delizia di Verginese.

Delizia di Verginese

Delizia Estenze del Verginese poblíž vesničky Portomaggiore nedaleko Ferrary

Ferrara je také univerzitním městem. Zdejší univerzitu založil Alfonso V. v roce 1391, čímž se řadí k nejstarším v Itálii. V době, kdy se Ferrara stala jedním z nejvíce prosperujících center renesanční kultury i vzdělanosti, prestiž univerzity přitahovala věhlasné učence. Absolvoval ji např. Mikuláš Koperník, známý lékař Paracelsus nebo zdejší rodák filozof Savonarola

Současná Ferrara toho kromě svých památek mnoho nenabízí. Není tu žádný průmysl, který by přispěl k výraznějšímu rozvoji města. A tak místní obyvatelé, kteří si myslí, že žijí v „nejkrásnějším městě mezi Florencií a Benátkami“, těží dodnes ze slávy rodu d'Este, který se na tváři města tak výrazně podepsal. Téměř vše, co bylo v době jejich největší slávy postaveno, se totiž zachovalo! K veliké radosti turistů i místních!

Za týden zavítáme do Mantovy, další perly italské renesance.

 

Mohli jste si také přečíst:

 

Reklama