To, že klouby, kosti i kůži je třeba vyživovat, už dnes ví skoro každý. Také se ví, že kolagenem, který tyto tkáně tvoří. Speciálních kloubních či kostních výživ je celá řada a výběr té správné je obtížný. Jak se orientovat?

Zakladatel evropské medicíny Hippokrates, jehož přísahu skládají lékaři dodnes, považuje naši stravu za náš lék a říká nám:  „Tvoje strava budiž Tvým lékem“.

GeladrinkPřed 23 lety přinesl ORLING s.r.o. lidem doplněk stravy Geladrink® postavený na výsledcích vědeckého výzkumu prof. MUDr. Milana Adama, DrSc., našeho předního vědce v oboru biochemie kolagenu a pojivových tkání a revmatologie. Profesor Adam byl mimo jiné oceněn prestižní cenou UNESCO za celoživotní přínos lékařské vědě.

Geladrink® obsahuje kolagen v jediné, pro kloubní výživu využitelné formě, a to ve formě kolagenních peptidů.  Dnes už se nediskutuje o tom, zdali kolagen ano či ne, ale zdali kolagen hydrolyzovaný či nativní. Rozdíl mezi nativním kolagenem a kolagenními peptidy je velký a to jak v makromolekulární struktuře, tak především ve využitelnosti organismem a biologické aktivitě.

Nativní kolagen je kolagen ve své přírodní podobě. Podle aktuálních výsledků vědy se v přírodě nachází až 29 typů nativního kolagenu, z čehož v lidském těle to je asi 11 typů. Typy kolagenu se od sebe liší jednak primární strukturou, tj. sledem aminokyselin v bílkovinném řetězci, na jehož N- a C- koncích jsou připojeny různé globulární struktury. V různých tkáních je zastoupení různých typů kolagenu odlišné a to podle fyziologické determinace, resp. funkce. Nativní kolagen kteréhokoliv z typů, podléhá v trávicím traktu štěpení trávicími enzymy, jehož výsledkem jsou nahodile různé dlouhé řetězce aminokyselin, různé molekulové hmotnosti.

Kolagen

Kolagenní peptidy jsou získávány specifickou enzymatickou hydrolýzou přírodního kolagenu pomocí enzymu kolagenózy. Výsledný kolagenní hydrolyzát resp. kolagenní peptidy, má stejné aminokyselinové složení jako původní nativní kolagen a obsahuje obzvláště vysoké koncentrace pro kolagen specifických aminokyselin prolinu, glycinu a 4-hydroxyprolinu.  Patentovaný proces enzymatické hydrolýzy umožňuje vznik nízkomolekulárních peptidů, které jsou okamžitě rozpustné i ve studené vodě a mají vynikající vstřebatelnost. Průměrná molekulová hmotnost kolagenních peptidů Gelita®, které obsahuje kloubní výživa Geladrink®, je 2000 – 4000 g/mol. Jejich molekulová hmotnost je definovaná a pokaždé stejná, tím je zaručena jejich dobrá vstřebatelnost.

Biologická aktivita nativního kolagenu a kolagenních peptidů je rozdílná.

Oesser a kol. (Obr 1) zjistili, že kolagenní peptidy stimulují buňky, např. chondrocyty a ty pak zvyšují syntézu chrupavkové kolagenu typu II o 100%,  tj. zdvojnásobují ji již po 11 dnech podávání. Vedle zvýšené syntézy kolagenu způsobené kolagenními peptidy je možno prokázat i zvýšenou syntézu proteoglykanů v buňkách. Tyto výsledky mohou být zajímavé pro vysvětlení účinku kolagenních peptidů pro výživu pojivových tkání kloubů a pohybového aparátu.

Geladrink

(Obr 1) Hnědá barva na obrázku detekuje biosyntézu kolagenu typu II, který tvoří kloubní chrupavky a dodává jim jejich pevnost. Horní polovina ukazuje syntetickou činnost chrupavkových buněk bez stimulace kolagenními peptidy. Dolní polovina ukazuje zvýšenou syntetickou činnost chrupavkových buněk o 100 %po jejich stimulaci kolagenními peptidy (1).

Naproti tomu nativní kolagen takový vliv na biosyntézu kolagenu nevykazuje. Dosud žádnou publikovanou studií nebylo prokázáno, že by nativní, tedy neštěpený, kolagen jakéhokoliv typu vyživoval chrupavky, vazy, šlachy, kloubní pouzdro, kosti a další pojivové tkáně. Nemůže tak být považován za složku napomáhající výživě kloubů.

Kolagen

V roce 1993 byla publikována původní práce D. Trenthama a spol. „Efekt perorálního podávání kolagenu typu II při revmatoidní artritidě“(2). Během této studie se studoval efekt kolagenu typu II a jeho potenciální efekt na klouby zasažené revmatoidní artritidou skrze ovlivnění imunitního systému. Opakovaně se ale nepodařilo tento efekt u autoimunitní revmatoidní artritidy prokázat (3).Geladrink

Co by kloubní výživa měla obsahovat?

Obecně je kloubní výživa určená lidem se zatěžovanými klouby. Z výzkumu prof. MUDr. Milana Adama, DrSc. (4,5,6,7) a řady dalších vědců vyplývají pro kloubní výživu tyto čtyři zásady, které by měly být dodrženy, aby výživa kloubů byla smysluplná:

Kolagen

1)      Měla by obsahovat kolagen a to ve formě kolagenních peptidů, které jsou vstřebatelné a dostávají se do chrupavkových či kostních buněk, kde ovlivňují jejich biologickou aktivitu a stimulují syntézu kolagenu typu I, II či III a to podle fyziologických potřeb organismu. Obsah kolagenní bílkoviny v kloubní výživě je důležitým kritériem, neboť právě ona je výživou kostí i kloubů a přispívá k udržování jejich normálních funkcí. Co víc si všichni můžeme přát, než aby nám klouby fungovaly normálně?!

2)      Obsah kolagenu, resp. kolagenních peptidů 3000 až 10000 mg v denní dávce.

3)      Kloubní výživa by měla být komplexní, aby zasáhla celou kaskádu metabolismu kolagenu a pojivových tkání kloubů. Proto je dobré, pokud kloubní výživa obsahuje další látky s nutričním a fyziologickým účinkem – vitamíny, minerály, bylinné extrakty, látky tělu vlastní jako jsou glukosaminsulfát a chondroitinsulfát a antioxidanty, které doplňují metabolickou kaskádu kolagenu a kloubních tkání.

4)      Obsahy těchto látek by měly být významné, blížící se 100 % doporučené denní dávky.

Dobré je obsahy fyziologicky účinných látek v jednotlivých přípravcích porovnat, neboť na jejich obsahu opravdu záleží. Pokud naše klouby potřebují kloubní výživu, pak nechceme redukční dietu, ale skutečnou komplexní výživu kloubů.

Všem výše uvedeným kritériím odpovídá Geladrink®, který představuje ucelený a komplexní systém výživy kloubů, podle toho, v jakém stavu se vaše klouby nacházejí či jak velkou zátěž mají. Vliv Geladrinku na výživu kloubních tkání byl mnohokrát ověřen a publikován v odborných časopisech. Např. studie s Geladrinkem FORTE dle zásad „medicíny založené na důkazech“ byla provedena na 150 lidech, publikována v odborném časopise Ortopedie (8) a přijata k prezentaci na kongresu Evropské ligy proti revmatismu v Barceloně 2007.

Ing. Kateřina Dušková

(1)      Oesser et al, 2003, Cell and Tisse Res. No3,Voll:311, Vliv kolagenních peptidů na metabolismus extracelulární hmoty chrupavky (Oesser a kol., Compendium patologie a léčby chorob pojiva, Společnost pro výzkum a využití pojivových tkání, Praha, 2004

(2)      Trentham D.E. et al.: „Effects of Oral Administration of Type II Collagen on Rheumatoid Arthritis“, Science 261 (1993) 1727

(3)     Cazzola M., Antivalle M., Sarzi-Puttini P., Dell'Acqua D., Panni B., Caruso I.,: Oral type II collagen in the treatment of rheumatoid arthritis. A six-month double blind placebo-controlled study, 2000 Sep-Oct;18(5): 571-7

(4)      Adam M.,(1991) Therapie der Osteoarthrose. Welche Wirkung haben Gelatinepreparate?,  Therapiewoche 41, 2456-2461

(5)     Adam M. Gelatine, möglicher medizinischer Einsatz Apotheker Journal, 9 (1995):         18-22

(6)     Moskowitz R.W.: Role of Collagen Hydrolysate in Bone and Joint Disease, Seminars in  Arthtitis and Rheumatism, Vol 30, No 2 (October), 2000: pp 87 -99

(7)     Heinrich Kasper – Grada 2015: Výživa v medicíně a dietetika, Onemocnění kostí a kloubů, Artrózy – Terapie výživou, Hydrolyzát kolagenu, str.384-385

(8)     Pavelka K., Bečvář R., Böhmová J., Dvořák Z., Šírová K., Urbanová Z., Vlasáková V.: Dvojitě slepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická studie ověřující účinky přípravků Geladrink Forte u pacientů s osteoartrózou kolene. Ortopedie, 2008; 2:25-30

Reklama