Problémy s močovými cestami trápí mnoho žen. Jedním z nepříjemných onemocnění je syndrom močového měchýře. Na toto téma vám přinášíme zajímavý rozhovor. Na naše dotazy odpovídala uroložka, vedoucí lékař ambulance MUDr. Markéta Matějková, Ústřední vojenské nemocnice Praha, za její odpovědi jí moc děkujeme.

Koho nejvíce postihuje syndrom hyperaktivního měchýře?
Nejprve je třeba si položit otázku: co je to vlastně syndrom hyperaktivního měchýře, tzv. OAB - z anglického overactive bladder. Jedná se o soubor symptomů, které vystihují nesprávnou funkci dolních močových cest, především funkci jímací. Jedná se o frekvenci - tedy časté močení, urgenci až urgentní inkontinenci, což je nutkavý pocit na močení spojený někdy i s únikem moči. Dále se setkáváme s nykturiemi, tedy nočním močením a různými smíšenými formami. OAB postihuje dospělou populaci nad 40 let věku okolo 17 %, obě pohlaví, ale u žen se symptomy projevují dříve.  S věkem se výskyt OAB zvyšuje, ve věku nad 75 let trpí symptomy více než 40 % populace. Negativní vliv na kvalitu života má především nutkavý pocit na močení doprovázený únikem moči, tzv. urgentní inkontinence, která postihuje častěji ženy.

toi1.jpg

Jak často se s tímto onemocněním setkáváte?
V urologické praxi se s tímto onemocněním setkáváme prakticky každý den.

S čím ho pacientky zaměňují?
U pacientek, které přichází do urologické ambulance s některým z těchto příznaků,  je třeba vyloučit především zánět močových cest, dále stresovou (zátěžovou) inkotinenci, kameny nebo nádor.

Jaké příznaky jsou varovné při onemocnění močových cest?
Každý příznak je varováním, že něco není v pořádku, ale asi nejdůležitější je nález krve v moči. To by mělo být pro každou pacientku signálem, aby vyhledala praktického lékaře a podstoupila nejprve základní, posléze i rozšířená vyšetření.

Dá se hyperaktivní měchýř léčit, případně úplně vyléčit?
Ano, v současnosti jsou k dispozici účinné léky, ale dříve než se lékař uchýlí k předepsání určitého preparátu, je nutné nejdříve probrat s pacientkou možnosti nefarmakologické. Je to zejména úprava životního stylu, omezení příjmu močopudných látek jako je káva, alkohol, citrusové džusy. Omezit kouření či úplně přestat kouřit. Dostatek pohybu a cvičení. Omezit příjem cukrů a zredukovat hmotnost. Vše jmenované se může negativně podepsat na celkovém stavu pacientky. Pokud sama dokáže napravit tyto špatné návyky, leckdy se úspěch dostaví sám. Výborným pomocníkem bývá i rehabilitační cvičení s posílením svalů dna pánevního. Pokud i přesto přetrvávají symptomy, máme dnes k dispozici četné léky a farmakologická léčba pak hraje hlavní roli.

Pokud ano, jakým způsobem?
Vyléčit znamená odstranit základní příčinu. Tu je někdy těžké určit, neboť se jedná o syndrom, tedy soubor příznaků. Příčiny jsou mnohé a často se kombinují. Věk, léky, nadváha, cukrovka, chronický zánět, nádor, kameny močových cest, ale i neurogenní původ obtíží.

Co když první léčba nezabere, jsou další možnosti?
V současnosti je k dispozici více léků se stejným nebo  odlišným mechanismem účinku a zároveň s různou selektivitou k receptorům v močovém traktu. Dominuje širší výběr  anticholinergik. Ta působí na muskarinové receptory sliznice močového měchýře. Novou třídou léčiv jsou beta3-sympatomimetika, která ovlivňují beta receptory v močovém měchýři. Jsou vhodné například i pro některé pacientky s glaukomem či ortostatickou hypotenzí, pro které je předchozí skupina léků nevhodná.

Zajímají se pacienty o moderní metody a novinky v léčbě?
V době boomu moderních technologií a možností si tzv. vygooglit téměř cokoli přichází většina pacientek celkem dobře informovaných o možnostech v oblasti diagnostiky. Co se týče léčby, tu přeci jen ponechávají v rukách lékařů.

Jakou máte s moderními přípravky sama zkušenost?
Žádné léky jsem zatím užívat nemusela :-). Co se týče předepisování  léčiv, je třeba volit u každého pacienta individuální přístup, zvážit věk, současné přidružené choroby, současně  užívané léky. Pacienty je třeba motivovat, aby se nebáli vrátit, pokud první léčba nezabere a bude třeba léky vyměnit za jiné…

Pokud ano, jakým způsobem?
Vyléčit znamená odstranit základní příčinu. Tu je někdy těžké určit, neboť se jedná o syndrom, tedy soubor příznaků. Příčiny jsou mnohé a často se kombinují. Věk, léky, nadváha, cukrovka, chronický zánět, nádor, kameny močových cest, ale i neurogenní původ obtíží.

Co když první léčba nezabere, jsou další možnosti?
V současnosti je k dispozici více léků se stejným nebo  odlišným mechanismem účinku a zároveň s různou selektivitou k receptorům v močovém traktu. Dominuje širší výběr  anticholinergik. Ta působí na muskarinové receptory sliznice močového měchýře. Novou třídou léčiv jsou beta3-sympatomimetika, která ovlivňují beta receptory v močovém měchýři. Jsou vhodné například i pro některé pacientky s glaukomem či ortostatickou hypotenzí, pro které je předchozí skupina léků nevhodná.

Zajímají se pacienty o moderní metody a novinky v léčbě?
V době boomu moderních technologií a možností si tzv. vygooglit téměř cokoli přichází většina pacientek celkem dobře informovaných o možnostech v oblasti diagnostiky. Co se týče léčby, tu přeci jen ponechávají v rukách lékařů.

Jakou máte s moderními přípravky sama zkušenost?
Žádné léky jsem zatím užívat nemusela :-). Co se týče předepisování  léčiv, je třeba volit u každého pacienta individuální přístup, zvážit věk, současné přidružené choroby, současně  užívané léky. Pacienty je třeba motivovat, aby se nebáli vrátit, pokud první léčba nezabere a bude třeba léky vyměnit za jiné…

Za rozhovor moc děkujeme

Náš tip: podívejte se na stránky http://www.musimcasto.cz/

Čtěte také: