Když jde o vlastní zdraví nebo zdraví dětí, musí být člověk více než obezřetný. A to i v případě relativně neškodného suchého kašle. Zatímco se v minulosti suchý kašel léčil pomocí přípravků založených na kodeinu, současné poznatky a vývoj již pokročily natolik, že se kodeinové přípravky naopak nedoporučují.

Se suchým kašlem se občas setká téměř každý z nás. Nejedná se o nic příjemného, ale naopak, často je kašel bolestivý. Opakované kašlání dráždí dýchací cesty a někdy vede i k bolesti svalů hrudníku a zad. Člověk se cítí unavený a vyčerpaný. Takový kašel by měl být tlumen, protože není ničemu prospěšný. Na rozdíl od vlhkého (produktivního) kašle totiž neslouží k vylučování hlenu, ale představuje pouze zátěž pro dýchací cesty. Suchý kašel může být buď předzvěstí počínajícího nachlazení, které během několika dnů přejde do kašle produktivního, nebo je reakcí na okolní prostředí. Nejčastěji jej mohou vyvolat alergeny nebo pobyt v zakouřených nebo v silně klimatizovaných místnostech, kde se udržuje suchý vzduch.

Kodein

Antitusika, která mohou tlumit dechové centrum

K léčbě suchého kašle se používají přípravky označovány jako antitusika. Lze je rozdělit na ta, která jsou založena na kodeinu a ta nekodeinová. Zásadním rozdílem je jejich účinek. Kodeinové přípravky patří mezi opiáty (kodein a dextrometorfan) a působí na úrovni prodloužené míchy, kde tlumí centrum kašle [1]. Je zde riziko, že může dojít k utlumení dechového centra. To nejen zpomaluje očistu dýchacích cest, ale zvyšuje riziko infekce (s tím jak ulpívá hlen v dýchacích cestách). Z pohledu možného vzniku závislosti se například v USA nedoporučuje kodein pro léčbu mladistvých a dětí do 18 let.

Antitusika, která účinkují jen tam, kde mají

Prof. MUDr. František Kopřiva Ph.D. upřednostňuje užívání nekodeinových antitusik zejména u dětí a mladistvých. „Nekodeinová antitusika nepůsobí přímo v mozku, ale na nervová vlákna v dýchacích cestách. Díky tomu nehrozí riziko vzniku závislosti,” uvádí Prof. MUDr. František Kopřiva Ph.D.

KodeinNaopak přípravky tzv. nekodeinové (např. dropropizin a levodropropizin) působí spíše na periferii a zaměřují se na konkrétní místa (na tracheobronchiální úrovni). Patrně nejlépe tolerované antitusikum je levodropropizin. Jeho účinnost je srovnatelná s účinností ostatních antitusik nebo i lepší, avšak jeho podávání bývá provázeno nižším výskytem nežádoucích účinků včetně ospalosti. Účinnost a snášenlivost levodropizinu byla prověřena na dospělých pacientech a více než 1000 dětských pacientech [2],[3]. Účinná látka levodropropizin byla v roce 2006 zařazena do doporučených postupů Americké společnosti lékařů pro nemoci hrudníku.

Nekodeioné přípravky netlumí dechové centrum a ve srovnání s kodeinovými deriváty nehrozí ani riziko rozvoje závislosti. „Jednou z hlavních výhod nekodeinových antitusik je zejména to, že na rozdíl od těch kodeinových netlumí a neovlivňují dechové centrum. Mezi nekodeinová antitusika patří levodopropizin, který je ve srovnání s ostatními nekodeinovými antitusiky nejméně sedativní,” dodává doc. PharmDr. Jan Juřica Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně.

Antitusika, tedy léky na dráždivý suchý kašel, by neměla být podávána současně s léky odstraňujícími hlen z dýchacích cest při vlhkém, produktivním kašli (typicky s mukolytiky a expektorancii). A to z důvodů rizika stagnace a hromadění­ hlenů v průduškách.

Účinná látka levodropropizin, která je například součásti přípravku Levopront [4], byla v roce 2006 zařazena do doporučených postupů Americké společnosti lékařů pro nemoci hrudníku.

Zdroj:

[1] Slíva J., Votava M. Farmakologie. Praha: Triton 2010

[2] Homolka J. Levodropropizin - nové antitusikum. Farmakoterapie 2012;8(4)

[3] Banderali G. et al.; “Clinical evaluation of tolerability of levodropropizine in pediatric patients with unproductive cought”, data on file

[4] Levopront je přípravek k dostání v lékárně bez receptu. Léčivou látkou přípravku je levodropropizin. Čtěte pozorně příbalový leták.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama