Nechcete – nebo nemůžete – se od svého domácího mazlíčka odloučit ani po čas dovolené? Pokud jste si jistí, že vaše zvířátko cestování zvládne, není problém vzít ho s sebou.

Pokud jezdíte jen po „vlastech českých“, je na vás, jak budete svého pejska či kočičku přepravovat, aby vám cestou zvířátko neuteklo.

Pokud však jedete za hranice, čeká vás spousta povinností. Nesmíte zapomínat na pravidla, která si jednotlivé státy pro tyto případy stanovují.

Jaké doklady mazlíkovi přibalit?
„Na cestu do Evropské unie musí být zvířecí pasažér vybaven Mezinárodním průkazem pro malá zvířata, tedy jakýmsi cestovním pasem. Ten nyní nahrazuje dřívější mezinárodní očkovací průkaz a získáte ho u schváleného veterináře,“ řekl Ženě-in MVDr. Jiří Kuna ze Státní veterinární správy ČR (SVSČR).

„Seznam odpovědných lékařů, kteří mají oprávnění zvíře před cestou ošetřit a vybavit potřebnými doklady, je k dispozici na všech okresních a bývalých krajských veterinárních správách v místě bydliště majitele zvířete. Poplatek za vakcinaci a za vystavení dokumentů si každý veterinář účtuje podle svého sazebníku,“ vysvětluje další postup doktor Kuna.

  Co nesmí zvířeti chybět
• každé zvíře musí mít také identifikační označení –
  tetování nebo čip – a platné očkování proti
  vzteklině
• některé státy rovněž vyžadují i sérologické
  vyšetření protilátek proti vzteklině
• ve vlastním zájmu si zařiďte ošetření proti
  vnitřním a vnějším parazitům, abyste si z cesty
  nepřivezli nežádoucí „kamarády“, ošetření musí
  být potvrzeno určeným soukromým veterinářem
  (v pasu musí být zaznamenáno datum a hodina
  ošetření, název přípravku a výrobce)

Veterinář by vám měl poskytnout další informace o možných rizicích, která na vašeho čtyřnožce (andulky či rybičky asi nepovezete) v konkrétní zemi čekají.

Pokud navštívíte se zvířetem země mimo EU, musíte oslovit sami příslušné veterinární správy a zjistit si, co budete k cestě potřebovat.

„Jde o zhruba 190 zemí, kam lze se zvířaty vycestovat, ve kterých platí individuální pravidla,“ říká Jiří Kuna. „Když jedete s cestovní kanceláří, měla by vám podmínky a požadavky na přepravu zvířete zjistit samotná cestovka,“ řekl Ženě-in zástupce SVSČR. 

Proto míříte-li pryč z evropského kontinentu, raději své miláčky svěřte na hlídání přátelům či zvířecímu hotelu. Zdravotní rizika by byla příliš vysoká!

Všechno, co potřebujete vědět o cestování psů, koček a také fretek do zahraničí, najdete na stránkách Státní veterinární správy: www.svscr.cz  nebo se dozvíte na telefonních číslech: 227 010 127, 227 010 146, 227 010 184.

Zbývá už jen popřát šťastnou cestu!


Cestujete na dovolenou s domácími zvířaty? Jak cestu snášejí? Neobáváte se cizího prostředí, ve kterém by se volně pobíhající zvíře mohlo snadno ztratit?

Reklama