Po celý týden se na Ženě-in zabýváme tématem „Výchova psů v Čechách“.  Jak k tomu však přijdou jejich přibližně stejně oblíbené rivalky – domácí micinky? Alespoň trošku pozornosti by si zasloužily...

 

 

Počet chovaných psů v České republice je přibližně jeden milion, u koček však žádná přesnější statistika neexistuje. Statistici tvrdí, že se jedná o podobné číslo jako u psů. V celosvětovém měřítku chov psů dosahuje asi 100 milionů, počty chovaných koček opět nejsou známy.

Populace potulných  psů u nás prakticky neexistuje, ale počet opuštěných a zdivočelých koček se v ČR odhaduje na několik set tisíc. Množství opuštěných psů toulajících se po světě se odhaduje na půl miliardy. Předpokládá se, že počet toulavých koček je ještě mnohem vyšší.

 

Kočky i psi patří do řádu šelem. To je tak zhruba vše, co mají společné. Krom toho, že už staletí soupeří o přízeň člověka!

 

Specifika v chování koček

 

Nejčastější zástupci fauny, které si my lidé tak rádi vybíráme za společníky, se skutečně zásadně liší. Podle obliby, jakou si získali, se také jejich majitelé rozdělili na nesmiřitelné „fankluby“. Jejich členové spolu vedou věčný spor, která z obou šelem je lepší a proč...

 

Ale nelze přece sčítat jablka s hruškami! Kočky a psi jsou naprosto odlišní, proto porovnávání v žádném případě není na místě.

 

Co je tak typické pro kočky a v čem se například zásadně liší od psů Ženě-in prozradila na setkání pořádaném společností Hill´s etoložka MVDr. Hana Žertová, specialistka na chování psů a koček.

Přirozený život psů

Smečka – v přírodě ji tvoří rodina s 10–14 psy, při nedostatku
   potravy se spojí do smečky i víc rodin a loví spolu

Soužití založeno na hierarchickém uspořádání a pevném řádu –
   smečku vede nejsilnější pes, kterého po úhynu nebo po zranění
   nahradí předem určený „zástupce“

Skupinový lov a obrana teritoria – smečka loví společně i brání
   své území společně

Rozdělení úkolů – jeden hlídá, druhý loví, třetí brání...

Naprostá loajalita – oddanost smečce

Dobrá přizpůsobivost novým podmínkám – psi si lehce zvykají
   na nové prostředí

 

Přirozený život koček

Rodinné skupiny – tvoří je pouze koťata se svými matkami, které „obšťastňuje“ nejsilnější samec,
    ostatní kocourci žijí na okraji smečky, toulají se

Soužití založeno na toleranci – i když se „nemusí“, tolerují se navzájem

Lovci-samotáři – kočky loví na svých výpravách za potravou osamoceně, kořist také samy sežerou
    (pokud nemají koťata)

Skvělí pozorovatelé – kočky věnují spoustu času pozorování, v bytě například vydrží hodiny sledovat i
    téměř nehybného hada v teráriu

Teritoriální chování

    – podmíněné hormonálně – kocouři značkují, matky chrání koťata

    – podmíněné množstvím potravy  

Lov a shánění potravy = 70 % času – kočky stráví zabezpečováním potravy dvě třetiny dne

Jakákoli změna je velkým stresem – kočky těžce snáší jakoukoliv změnu (stěhování, nový člen
    domácnosti, další kočka), pokud má k nějaké dojít, je třeba ji začít zabavovat nějakou novou hrou

 

Kočka může být člověku skvělým přítelem, ale nikdy se nesníží k tomu, aby to přiznala!

 

Socializace a habituace

Senzitivní perioda mezi  3. a 7. týdnem – období, které je pro další vývoj kočky nejvíc důležité

 

 – handling – kotě bereme často do ruky a hladím, zvyká si na váš pach, hlas

 

 – prostředí – upravit prostředí tak, aby se zvíře zbytečně nelekalo, nebálo se hlasitých zvuků

 

– hra – je dobré zvířeti poskytovat prolézačky a předměty bohaté na podněty, aby koťata dobře prospívala

 

Význam hry

Nácvik komunikačních dovedností v rámci druhu i s jinými druhy

Nácvik všech úkonů důležitých pro život – se zvířetem si hrajeme jen prostřednictvím předmětů, aby
    pak v rámci hry (výuky) neútočilo na nechráněné části vašeho těla

    – číhání, plížení, pozorování, skrývání
    – lov a získávání potravy
    – boj, obrana, úprk
    – sexuální chování a rituály
    – fyzická zdatnost, rovnováha, koordinace

 

Předpoklady bezproblémového soužití s kočkou

Dobrý výběr kotěte – je dobré zjistit, v jakých podmínkách kotě žilo dosud

Dostatek času a pozornosti majitele – kočka s „pánem“ sdílí jeho činnosti, asistuje mu

Prostředí bohaté na podněty – v bytě
    rozmístíme různé hračky, šplhadla

Vyhovující toalety – v bytě má být o jednu
    misku se stelivem více, než je zvířat

Klid na odpočinek, úniková místa – v případě
    návštěvy, či jiného stresujícího momentu,
    připravíme kočce úkryt – pootevřenou skříň,
    šuplík...

Nedotknutelnost teritoria – pozor na návštěvy
    se psy, malými dětmi a hlavně jiných koček)

Pravidelné denní rituály – jídlo ve stejnou dobu,
    kočka přesně registruje váš pravidelný odchod do práce (v případě střídavých směn se stresuje),
    musí si postupně přivykat na změnu času (letní, zimní)

 

Kočka hůř snáší „sterilní“ a strohé vybavení bytu, kde se nemůže ničím rozptýlit.
I tady platí „lidské“ rčení: Bordel v bytě = šťastné dítě!

 

Poruchy chování – způsobuje nejčastěji stres

Agrese
    – vůči druhým kočkám
    – vůči lidem

Močení mimo toaletu
    – značkování
    – vyjádření nepohody

Stereotypní chování
    – pica – z neznámého důvodu konzumuje
    nestravitelné předměty, vlnu
    – sebepoškozování – nervózní kočka si líže srst, až ji zcela vylíná, může dojít i k mokvání kůže

 

Platí pravidlo, že kočka, která čůrá mimo vyhrazené místo, člověka nenapadne. Nespokojenost si „vybíjí“ močením, nikoliv agresivitou.

 

Kočky jsou chytřejší než psi. Těžko najdete osm koček, které by táhly sáně!
 

 Zvláštnosti chování kastrátů

Omezení projevů samčího/samičího sexuálního
    chování

Omezení projevů teritoriálního chování

Vyšší míra tolerance k druhým kočkám

Méně chuti k pohybu
    – kontrolovaný přísun krmiva
    – stimulace pohybové aktivity – zásobováním
    hračkami a různými předměty

 

Čtete také: Pes ve městě: Ano, či ne?