Zajímámali jsme se o veřejnou stránku na Facebooku, která nesla titul: Maminky s kočárkem nepatří do MHD. Nebyli jsme jediné médium, které se stránky zděsilo. Stránka již na Facebooku není!

O veřejné stránce na Facebooku: Maminky s kočárkem nepatří do MHD, jsme vás informovali v článku...

Zde jsme také slíbili, že se budeme v této problematice šťourat dál a odeslali jsme následující otázky přímo na Policii ČR.

chair

  • Je nějaká trestní odpovědnost lidí, kteří založili tuto stránku na Facebooku: Maminky v kočárcích nepatří do MHD?
  • Pokud ano, jak mohou být potrestání?
  • Kdy vzniká trestní odpovědnost lidí, kteří založí aktivitu (byť nechtěně) podněcující k násilí?
  • Jsem jako moderátor internetové diskuze zodpovědný za její obsah, který sám nepíši?
  • Co dělat, pokud založím stránku na internetu s dobrým úmyslem upozornit na nějaký problém, ale diskuze se zvrhne právě v podněcování násilí či třeba etnické nesnášenlivosti natolik, že není v mých silách tomu zabránit. Mohu se od obsahu nějak veřejně distancovat a tím se z případné odpovědnosti vyvázat? A kdo je po té za obsah diskuze zodpovědný?

Policie je trochu bezmocná

Po nějakém čase jsme dostali od podplukovnice Markéty Kalouskové následující souhrnou odpověď...

Policie ČR se v těchto případech musí zabývat tím, zda se jedná o smyšlený, virtuální příběh, či skutečnou událost. Virtuální příběh může být svým obsahem nemorální, avšak pouhou myšlenku nelze trestně postihnout. Předmětem prověřování je tedy jak příběh samotný, tak identita osoby, která takové myšlenky - příběhy vyvěsí na facebookovou stránku.

Ani osoba, zobrazující se na profilu u textu, nemusí být shodná se skutečnou identitou. Údaje, které použijeme v rámci internetového prostředí, jsou snadnou kořistí pro ty, kteří je použijí ve svůj prospěch.

V rámci diskuze na internetu je zodpovědná každá osoba, která v tu chvíli koná, tedy je zodpovědná za svůj příspěvek, své výroky. Aby taková osoba byla trestně odpovědná, musí úmyslně v jiném vzbudit rozhodnutí spáchat trestný čin, nebo spáchání trestného činu zosnovat či řídit, nebo umožnit nebo usnadnit jinému spáchání trestného činu (§ 24 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku). Jako moderátor můžete upozornit diskutující, že obsah jejich příspěvků je nemorální a tyto příspěvky nebudou použity či diskuze k tématu bude ukončena.

Facebooková stránka pojednávající o maminkách s kočárky je morálně odsouditelná. Její odstranění může být velmi složité, neboť facebookový server je umístěný ve Spojených státech amerických, kde platí svoboda projevu dle prvního dodatku ústavy USA, a tedy není možné odstranění shora uvedených stránek z hlediska platné právní úpravy ve Spojených státech amerických. Lze zaslat pouze podnět k odstranění takových stránek.

Překvapení, že? Cožpak šiřitelům nebezpečných myšlenek stačí, aby si založili stránku v USA a mají klid, mohou si psát libovolné rasistické narážky a nikdo je za to nepotrestá? To je trošku smutné...

Aktuální dění

Nejsme jediný magazín, který si všiml pobuřující facebookové stránky a pravděpodobně jsme nebyli ani jediní, kdo se na Policii ČR obrátil. Stránka už na Facebooku není - jak se to stalo? Nevíme. Můžeme ale odhadnout, že Policie přeci jen má své cestičky, jak potenciálně nebezpečné stránky likvidovat, a vy jste tomu, milé čtenářky, svým zájmem, zdá se, přispěly!

Čtěte také...

Reklama