Nově zvolený ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb představil prioroty resortu.

Jak uvedl, chce pokračovat v práci své předchůdkyně Džamily Stehlíkové, ponechal si také většinu spolupracovníků. S ohledem na české předsednictví EU nebude požadovat sto dnů hájení v nové funkci, nicméně potřebuje krátký čas, aby se svými spolupracovníky připravil novou vizi ministerstva.

Kocáb chce také spolupracovat se všemi vládními i nevládním organizacemi, pokud o to budou stát.

 

V oblasti romské problematiky se chce ministerstvo zaměřit hlavně na důstojné řešení památky romského holocaustu. Michael Kocáb už dříve uvedl, že se chce zasadit o zrušení vepřína v místech bývalého sběrného tábora v Letech u Písku, navíc se uvažuje i o odkupu pozemků u Hodonína, kde byl druhý integrační tábor pro Romy.

 

Jednou z priorit je nový návrh pravidel pro provozování kamerových a sledovacích systémů, současná úprava totiž umožňuje zásahy do práva na ochranu soukromí občanů. Prohlásil to vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Litomiský.

Další oblasti, které se chce věnovat, je vězeňství – české věznice jsou přeplněné, přitom většina trestů je kratších než jeden rok. Ministerstvo se chce proto zaměřit na častější využití alternativních trestů.

 

Kocáb chce také znovu nastolit otázku odškodnění žen, které byly v letech 1966–1988 neoprávněně sterilizovány. V této problematice je prý nedostatečně zpracována míra odpovědnosti státu, pak prý mají začít politická vyjednávání o odškodnění.

Ministerstvo se chce věnovat také problematice zdravotně postižených, rovnému postavení mužů a žen nebo otázce ochrany dětí.

 

Zástupci ministerstva také přestavili některé akce, které souvisejí s českým předsednictvím EU. Michael Kocáb bude například zastupovat všech 27 států unie na zasedání komise OSN pro postavení žen, která se koná na začátku března. Připravuje se i velká konference, na které by se řešila romská problematika na celoevropské úrovní.

Reklama