Možná si vzpomenete, že na podzim vyhlásil SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR spolu se svým Klubem dětských knihoven soutěž, ve které měli dětští čtenáři hodnotit knihovny, kam si chodí číst a půjčovat knížky. Děti měly možnost vystavit svým knihovnám vysvědčení, a to doslova, protože hodnotící formuláře skutečně vypadají jako vysvědčení. Soutěž Kamarádka knihovna v těchto dnech vrcholí. Skoro 18 tisíc vysvědčení je sečteno a vyhodnoceno a 1. června, na Den dětí, se ukáže, která knihovna je mezi dětmi považována za tu nejlepší.

Oceněny ovšem nebudou pouze knihovny, ale také děti, které jim vystavily vysvědčení. Má to jeden prostý důvod: Mnohá vysvědčení se neomezila pouze na udělené známky a krátký slovní komentář, ale byla pojata jako osobitá výtvarná dílka.

„Jsem moc ráda, že SKIP přijal náš návrh, aby se na hodnocení knihoven podílely také samotné děti,“ říká Deirdre MacBean, marketingová manažerka společnosti 3M Česko, generálního partnera soutěže. „Velmi mile nás překvapil zájem, se kterým se Kamarádka knihovna u dětí i v knihovnách setkala. Myslím, že Kamarádka knihovna je dobrý způsob, jak dosáhnout současně dvou věcí: Pobídnout knihovny k novým aktivitám v oblasti služeb a přilákat ke čtení více dětí.“

Vysvědčení se začala statisticky zpracovávat již před Vánocemi. Děti jich odevzdaly přesně 17891. Do soutěže vstoupilo v tomto prvním ročníku 104 knihoven. Vysvědčení, která děti knihovnám vystavily, hodnotila nejen to, zda se jim v knihovně líbí a zda konkrétní knihovna nabízí dostatek zajímavých knih, ale také jací jsou knihovníci a knihovnice a zda jsou děti spokojeny s množstvím a kvalitou počítačů v knihovně. „Jsem nadšena, jak tvůrčím způsobem se děti k vysvědčením postavily, jak originálně a po svém věc pojaly,“ komentovala výtvarně zdařilá vysvědčení Deirdre MacBean z 3M Česko. „Ovšem příliš nám to neulehčilo rozhodování o tom, která vysvědčení vybrat jako nejzajímavější,“ dodává s úsměvem.

Soutěž má samozřejmě i svou druhou stránku, kterou je reflexe knihovnických služeb. „Díky vysvědčením, v nichž děti vyjadřovaly své názory a postoje, často dost otevřeně a nekompromisně, mohou knihovnice spatřit silné a slabé stránky svého oddělení očima dětí,“ uvedla Eva Sedláčková, předsedkyně KDK. „Soutěž tak podporuje schopnost sebehodnocení knihoven i ochotu porovnání se s ostatními knihovnami pro děti.“

Hodnocení knihoven ze strany dětí byla velmi příznivá, žádná si v průměru nevysloužila na vysvědčení horší známku než dvojku. „Děti mají své knihovny opravdu rády, a leccos jim proto i odpustí,“ říká tajemnice SKIP Zlata Houšková. Nejlépe byly podle jejího vyjádření hodnoceny knihovnice a prostředí knihoven. O něco kritičtější byli dětští čtenáři, pokud šlo o výběr knih a dalších dokumentů. Nejhůře dopadly počítače. „Děti si nejčastěji stěžují, že je jich málo a že jsou pomalé.“ Řada dětí nicméně přiznala, že počítače v knihovně pro ně nejsou prioritou, protože do knihoven chodí přece jen především za něčím jiným.

Myslíte, že knihovny jsou na dobré úrovni?
Měly by se služby knihoven víc přiblížit věku počítačů?
Chodíte do knihoven jen za knížkami, nebo i kvůli něčemu jinému?

Reklama