Patří už Vaše děti mezi čtenáře? A chodíte s nimi do knihovny? Svaz knihovníků a jeho Klub dětských knihoven zahájil soutěž Kamarádka knihovna, ve které to budou právě děti, kdo pomůže vybrat nejlepší dětskou knihovnu v Čechách.

Od 9. října mají děti v celé České republice možnost podpořit svou oblíbenou dětskou knihovnu a pomoci jí k vítězství v celostátní soutěži Kamarádka knihovna. Tu vyhlásil SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR spolu se svým Klubem dětských knihoven. Odborným garantem celostátní soutěže je Národní knihovna ČR, záštitu nad ní přebralo Ministerstvo kultury ČR a mediálním partnerem je časopis ABC. Generálním partnerem soutěže je společnost 3M Česko. Právě z její strany vzešel nápad, aby se v původně pouze odborné soutěži dalo hlavní slovo dětem. Malí čtenáři knihovny hodnotí pomocí speciálních vysvědčení, která mají možnost vyplnit v každé knihovně, jež se soutěže účastní, a to až do 15. prosince 2006.

Cílem soutěže Kamarádka knihovna je především získat pro knihovny více dětí a mít tak možnost ukázat jim, že knihovna může svým návštěvníkům nabídnout nejen literaturu a informace, ale také spoustu zábavy. „Knihovny už zdaleka nejsou jen místy, kde v dlouhých přeplněných regálech stojí řady knih,“ říká Deirdre MacBean, marketingová manažerka společnosti 3M Česko. „Jsou to místa, kde se děti mohou setkávat, hrát si, tvořit. Také proto jsme chtěli, aby dětské knihovny hodnotily právě ony a ne pouze odborná porota. Věřím, že děti dokážou ocenit knihovnu, kde se cítí dobře. Jsem velmi ráda, že se 3M Česko stalo generálním partnerem Kamarádky knihovny a může touto cestou podpořit české knihovnictví.“

Vzhledem k tomu, že finanční situaci každé knihovny ovlivňuje především její význam pro obec a s tím související počet jejích čtenářů a uživatelů, může být Kamarádka knihovna impulsem k častějším návštěvám nejmenších čtenářů a zároveň příležitostí pro knihovny získat i více prostředků na samotný provoz či na nové a lepší knihovnické technologie. „Stále hledáme nové způsoby, jak knihovny udělat atraktivní pro ještě větší množství malých čtenářů,“ říká tajemnice SKIP Zlata Houšková. „Máme snahu jim jejich pobyt v knihovnách co nejvíce zpříjemnit.“ A jak se ukazuje třeba v případě Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, i moderní technika může změnit mnohé.

Deirdre MacBean k tomu říká: „Systém SelfCheck™, který společnost 3M dodala vsetínské knihovně, umožňuje, aby si čtenáři registrovali výpůjčky sami. Knihovnice a knihovníci tak mají podstatně víc času na to, co by podle nás opravdu měli dělat – být k dispozici čtenářům jako rádci a pomocníci. Být jejich průvodci ve světě knih a neztrácet zbytečně čas administrativou.“

Pro samotné dětské knihovny, resp. oddělení knihoven pro děti začala soutěž Kamarádka knihovna už během léta. 30. září byl totiž poslední den, kdy se mohly do soutěže přihlásit. O vítězství se bude rozhodovat mezi více než stovkou knihoven z celého Česka. Hlavními kritérii soutěže jsou vedle spokojenosti malých čtenářů, kteří svou knihovnu oznámkují na zvlášť připraveném vysvědčení stejně jako ve škole, také třeba týdenní provozní doba, počet dětských čtenářů knihovny v poměru k počtu dětí ve městě nebo počet výpůjček na jednoho dětského čtenáře.

Pro zajímavost, v současné době je v České republice 5 920 veřejných knihoven a 927 dalších poboček, knižní fond čítá více než 61 149 000 svazků. Naprostá většina knihoven poskytuje podstatnou část svých služeb dětem. Z celkového počtu více než 1,5 milionů čtenářů je více než 395 000 dětí (do 15 let), to je zhruba čtvrtina všech dětí tohoto věku v ČR. Děti si během loňského roku v knihovnách vypůjčily téměř 13 milionů knížek, časopisů a dalších dokumentů.

Bližší informace o samotné soutěži Kamarádka knihovna naleznete na adrese: http://www.kamaradkaknihovna.cz/.

Co si myslíte o knihovnách?
Myslíte si, že děti opravdu čtou méně? Proč?
Jaké knihy mají rády Vaše děti?

Reklama