Těhotenství je možná pro řadu z nás vzdálenou hudbou budoucnosti. Přesto nepřestáváme vnímat pomyslný tikot biologických hodin, které neomylně připomínají, že jednoho dne i my zatoužíme po dítěti a svůj život začneme směřovat k tomuto velkému okamžiku.

pupečníková krevSlova, která vyjadřují společné rysy očekávání a porodu miminka, jsou jedinečnost a neopakovatelnost. A právě vědomí této jedinečnosti a neopakovatelnosti nás vede ke snaze prožít své těhotenství co nejzodpovědněji a připravit se s maximální pečlivostí na okamžik narození dítěte. Protože to, co mu dáme v těchto chvílích, si s sebou ponese po celý život.

Kdy začít?

S přípravami na těhotenství a narození miminka je třeba začít již poměrně dlouhou dobu před vlastním otěhotněním. V době plánování početí se zaměřme na zdravý životní styl, dostatek pohybu, zdravou stravu a především zcela nezbytně omezíme kouření, pití alkoholu nebo nadměrnou konzumaci kávy. Nutno podotknout, že stejné podmínky by měly platit i pro partnera, s kterým miminko plánujeme. Pokud některý z partnerů trpí onemocněním, jež by mohlo ovlivnit zdravý průběh těhotenství nebo vývoj miminka, je nesmírně důležité, aby pár začal usilovat o těhotenství v době, kdy je zdravotní stav partnera kompenzovaný. Při jakékoliv nejistotě pak je vždy na místě konzultace s lékařem, který může v lecčems pomoci.

Hurá, povedlo se!

Pokud se na těhotenském testu objevily dva vytoužené proužky, začíná devítiměsíční běh s jediným cílem - přivést na svět zdravé spokojené miminko. Aby tomu tak bylo, je třeba, aby nastávající maminka dbala na zdravý životní styl, absolvovala veškeré lékařské prohlídky a pečlivě se připravila na porod. Ačkoliv především na ženě záleží, jaké podmínky ve svém těle pro miminko vytvoří, partner se na nich nemalou měrou podílí. Ať už tím, že poskytuje duševní podporu v hormonálně náročném období, vytváří hmotné zázemí pro budoucí rodinu, minimalizuje prožívaný stres, nebo aktivní účastí na přípravách na porod a první měsíce života s miminkem. Všechny tyto aspekty totiž výrazně ovlivňují pohodu maminky a tím i dítěte.

Plánujte společně!

Již v těhotenství je třeba promyslet řadu věcí, v kterých by měla panovat mezi partnery shoda. Jednou z nich je výběr jména pro budoucího potomka, další například jaký zvolit kočárek či autosedačku, v které porodnici se rozhodnout pro porod, zda využít možnost alternativního porodu nebo raději „klasickou“ zdravotní péči. Důležité je také ujasnit si, zda budoucí tatínek hodlá být přítomen u porodu. A ačkoliv si to většina žen velmi přeje, je třeba dopřát nastávajícímu otci možnost svobodného rozhodnutí. Přece jen on sám nejlépe odhadne, na kolik se cítí být ženě oporou v takové chvíli, či zda by jeho přítomností na porodním sále nevzniklo spíše více komplikací.

A co s pupečníkovou krví?

CORD BLOOD CENTERV době těhotenství by si také partneři měli ujasnit, jak naloží s pupečníkovou krví svého miminka. Jedná se o poměrně závažné rozhodnutí, a to ze dvou důvodů. Prvním z nich je fakt, že pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které medicína využívá v léčbě velmi závažných onemocnění. V případě onemocnění dítěte může být uložená pupečníková krev rozhodujícím faktorem pro vyléčení nebo záchranu života. Rozhodnutí, zda pupečníkovou krev dítěti uskladnit či nikoliv, je tedy velmi závažné. O to závažnější, že druhým důvodem je skutečnost, že pupečníkovou krev lze odebrat pouze v okamžiku porodu. Další taková možnost se již nikdy nenaskytne. Rodiče by tedy měli velmi pečlivě uvážit, jak s kmenovými buňkami z pupečníkové krve naloží. Pupečníkovou krev lze uskladnit díky bankám pupečníkové krve. V České republice aktuálně působí ve více než 70% porodnic rodinná banka pupečníkové krve, CORD BLOOD CENTER.

Více na: www.cordbloodcenter.cz

Reklama