Všechno začalo od Adama, tedy od mého otce prof. MUDr. Milana  Adama, DrSc., který byl předním revmatologem a světově uznávaným vědcem v biochemii pojivových tkání pohybového systému. Revmatologii a výzkumu se věnoval od padesátých let dvacátého století. V osmdesátých letech začal zkoumat vliv denaturovaného kolagenu, tj. želatiny na osteoartrózu.

První pozitivní výsledky pak vedly k dalšímu zkoumání a vzniku kolagenních peptidů získaných specifickou enzymatickou hydrolýzou kolagenu. Kolagenní peptidy vykazovaly vyšší vstřebatelnost a využitelnost a pozitivně ovlivňovaly průběh osteoartrózy.

Gelandrink

Jednou jsme s otcem seděli a povídali si o zajímavých výsledcích, které otec pozoroval u svých pacientů, kteří měli klouby postižené osteoartrózou a u kterých zkoušel kolagenní peptidy. Otec viděl v kolagenních peptidech možnost, jak pomoci naráz velkému množství lidí postižených osteoartrózou v důsledku degenerace pojivových tkání kloubů či v důsledku traumatického poranění kloubů.  Nevěděl však, jak to nejlépe udělat. Jako první formu zkoušel tablety, ty se však v zažívacím traktu nerozvolňovaly a nerozpouštěly a procházely celé nestrávené a nevyužité. Potom byly zkoušeny kolagenní peptidy ve formě kapslí a prášku, u kterého byly výsledky vlivu na osteoartrózu nejlepší. Výsledky otcova výzkumu pak potvrdila řada autorů, včetně prof. Ronalda Moskowitze, předsedy OARSI (Mezinárodní společnosti pro výzkum osteoartrózy).

Aby se daly kolagenní peptidy přijatelně a dlouhodobě užívat, použili jsme, já a můj manžel, naše znalosti z potravinářské biochemie a technologie a vytvořili jsme nápoj s kolagenními peptidy  v řadě různých příchutí, aby si každý člověk mohl pro sebe najít tu nejlepší variantu. A tak se v roce 1992 narodil doplněk stravy Geladrink®, první kloubní výživa. Geladrink® jsme s otcem dále zlepšovali a rozšiřovali možnosti jeho aplikace, až vznikl celý systém výživy kloubů, který pomáhá velkému množství lidí v česku i zahraničí. Otec měl z toho velkou radost, neboť smyslem jeho života bylo pomáhat lidem, byl to lékař, který své pacienty miloval a miloval lidi, dokázal je přijímat bezpodmínečně. Dodnes na něj mnozí s láskou v srdci vzpomínají a vzpomínají i jejich děti a dokonce i vnukové.

Kloubní výživa Geladrink® vznikla na základě výzkumu prof. Adama a vznikla z jeho popudu, aby pomáhala lidem s bolestmi kloubů. Účinnost Geladrinku byla ověřena řadou klinických studií. Základem není tedy vydělávání peněz, čistý byznys, ale pomoc lidem, jejichž trápení, a někdy až utrpení, prof. Adam tak často viděl, a díky Geladrinku už nebyl tak bezmocný ve své touze jim ještě více a účinněji pomáhat.

Až se budete rozhodovat a vybírat pro sebe tu nejlepší kloubní výživu, porovnávejte složení v denní dávce, abyste věděli, co užíváte a co vaše klouby z kloubní výživy dostávají. Najdete-li kloubní výživu lepší než Geladrink®, tedy obsažnější a s lepšími klinickými studiemi a doporučeními odborných společností, kupte si ji a užívejte ji, protože takové složení je pro Vaše klouby to nejlepší.  Můj otec, prof. Adam lidem pomáhal a přál si, aby kloubní výživa pomáhala lidem s bolestmi kloubů. Jsem hrdá na to, že tento jeho odkaz pomáhám nést dál.

S láskou a vděčností

Ing. Kateřina Marie Dušková - Adamová

Více informací na www.orling.cz

Zapojte se do soutěže na Žena-in.cz a vyhrajte! 3 výherkyně získají tříměsíční kúru kloubní výživy GELADRINK® (1840,-Kč) ve formě nápoje s názvem kúry KOLENA, KYČLE, RAMENA - Geladrink® FAST + Geladrink® FORTE + GELADRINK ARTRODIET® ke komplexní výživě kloubů. Soutěž probíhá ZDE

Reklama