Souvislost mezi klíšťovou encefalitidou a přisátím klíštěte byla prokázána až ve druhé polovině 40. let minulého století. Poprvé byl virus klíšťové meningoencefalitidy popsán na území Čech a Moravy. I proto se nemoci nejprve říkalo československá klíšťová meningoencefalitida.

Češi a především generace rodičů a prarodičů u sebe očkování zanedbávají, přitom možnost závažnějšího průběhu onemocnění či riziko závažnějších následných komplikací roste s věkem pacienta. Každoročně se u nás nakazí několik stovek osob. Naproti tomu v sousedním Rakousku dosahuje proočkovanost až 90 % a výskyt nemoci se pohybuje jen v desítkách ročně.

klíště

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Klíšťová encefalitida byla do 40. let minulého století zcela neznámou nemocí. Až po roce 1945 došlo z neobjasněných důvodů ve střední Evropě k rozšíření nákazy virových meningokencefalitid a následně byla prokázána souvislost s přisátím klíštěte. Virus klíšťové encefalitidy byl poprvé v laboratorních podmínkách sledován z klíšťat z oblastí Berouna, Strakonic a Vyškova.

Dnes se nemoc vyskytuje téměř po celé Evropě (mimo Pyrenejského poloostrova, Velké Británie, Irska a Řecka) a v mírném pásmu Asie až po severní Japonsko. Infikovaná klíšťata se vyskytují i v nadmořských výškách nad 1000 m. n. m. V celé Evropě se každoročně klíšťovou encefalitidou nakazí kolem 10 000 lidí. Průběh onemocnění bývá závažnější u dospělých a starších lidí. Zejména starší pacienti mohou mít silnější potíže vyžadující větší počet dnů v nemocnici na jednotce intenzivní péče, může dojít k selhání životně důležitých orgánů a nejzávažnější formy nemoci mohou skončit i smrtí.

Počet onemocnění klíšťovou encefalitidou začal stoupat v 90. letech

Od začátku 70. let minulého století probíhá v České republice na základě výnosu Ministerstva zdravotnictví hlášení laboratorně potvrzených případů klíšťové encefalitidy. Od té doby až do roku 1990 se průměrný počet nemocný nezvyšoval. Od začátku 90. let v důsledku klimatických změn však začal počet případů stoupat. Největší počet nemocných byl zaznamenán v roce 2006, kdy bylo hlášeno celkem 1 029 případů, druhým rokem s nejvyšší nemocností byl prozatím rok 2011 – nakazilo se 861 osob, z nichž 5 zemřelo.

Od roku 2011 se zatím výskyt ustálil a v letech 2014 a 2015 bylo hlášeno 410 respektive 355 případů.

mapa

Zdroj: SZÚ


Nejvíc lidí se statisticky nakazí v červenci

Aktivitu klíšťat ovlivňují klimatické podmínky. Vyhledávají nejen teplé, ale také vlhké prostředí. Proto je mnoho případů nemoci hlášeno v červenci. V srpnu bývá často sucho a aktivita klíšťat klesá. Naopak pokud na konci srpna nebo začátkem září zaprší, lze očekávat jejich zvýšenou aktivitu i na podzim.

Proočkovanost proti klíšťové encefalitidě je v České republice nízká

V České republice se průměrná proočkovanost pohybuje kolem 30 % s výraznými rozdíly v jednotlivých krajích. Rodiče většinou nechávají naočkovat své děti. Poměr nemocných do 24 let tak tvoří 20 % všech pacientů, zatímco starší neočkovaní tvoří 80 % všech nemocných klíšťovou encefalitidou.

V sousedním Rakousku, dosahuje proočkovanost populace v oblastech, kde se infekce objevuje až 90 %. Díky tomu se zde počet nemocných pohybuje v řádu desítek pacientů ročně. Před zahájením vakcinace byl přitom výskyt nemoci podobný jako u nás.

Ať jsi kdokoliv, klíště si nevybírá

Paní Jaruška pracovala jako prodavačka, nyní je v důchodu. Užívá si výlety do přírody s vnoučaty, ráda houbaří. Karel a Jana se poznali nedávno, rádi si na jaře sednou jen tak do trávy a pozorují přírodu. Martin, manažer v automobilce, tráví hodně času v práci. Doma má pejska Jacka, se kterým vyráží na dlouhé relaxační procházky. Terezka je malá objevovatelka. Na zahradě jí neunikne žádná nová rostlinka ani zvíře. Na výpravách za poznáním ji vždy doprovází králíček Max. Na první pohled nemají nic společného, kvůli svým volnočasovým aktivitám však patří do skupiny lidí, která se může setkat s klíštětem a následně se nakazit klíšťovou encefalitidou. Klíště je totiž možné chytit nejen na dovolené v přírodě, ale i během volného času venku, sportování, při procházkách v parku, zahrádkaření, houbaření nebo turistice. Do rizikové skupiny spadají také majitelé psů a koček, kteří musí občas svým mazlíčkům klíště odstranit. Ochranu proti klíšťové encefalitidě v podobě očkování by proto neměl zanedbávat nikdo.

V současnosti jsou na trhu dostupné dvě očkovací látky. Jednou z nich je vakcína Encepur, která u více než 90 % naočkovaných poskytuje dostatečnou ochranu již 14 dní po podání druhé dávky. První dávka se obvykle aplikuje ve zvoleném termínu, druhá 1-3 měsíce po dávce první. Kompletní očkovací schéma sestává ze tří dávek, poslední dávka se očkuje 9-12 měsíců po druhé dávce. Pro nastoupení rychlejší ochrany mohou zájemci zvolit i zrychlené očkovací schéma. Do konce května poskytuje výrobce slevu na obě dávky vakcíny ve výši 30 %. Na očkování proti klíšťové encefalitidě navíc poskytuje finanční příspěvek i většina zdravotních pojišťoven.

 Před použitím si pečlivě pročtěte příbalovou informaci vakcíny, dostupnou také na www.sukl.cz.

Encepur® vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Vakcína Encepur® je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař injekcí do svalu. O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. Nežádoucí účinky prosím hlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZDR77496/2015- 4/OVZ).

CZ/ENC/0021/16

Stejně jako jiné vakcíny, ani vakcína Encepur® proti klíšťové encefalitidě neochrání 100 % očkovaných. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalových informacích přípravků.

Reklama