6315e1731808dobrazek.pngFoto: Kliniky EUC

Čím jsou centra výjimečná?

Centra nabídnou především mezioborovou spolupráci více odborností pod jednou střechou při léčbě chronických a nehojících se ran a defektů. Komplexní péče o pacienta je prováděna dle doporučených postupů České společnosti pro léčbu ran a dbá především na individuální přístup ke každému pacientovi. Díky cílené terapii a úzké spolupráci mezi lékaři a pacientem lze rány kompletně zaléčit a umožnit vést opět plnohodnotný život.

Co mohou pacienti očekávat?

Léčba u pacientů v péči Center hojení chronických ran probíhá za spolupráce týmu specialistů (dermatolog, cévní chirurg, diabetolog apod.) přímo na klinikách.  Nedílnou součástí léčby je i bezbolestný přístup při ošetřování, což hraje velkou roli ve zlepšení samotné spolupráce s pacientem a pozitivním efektu výsledné léčby. Velký důraz je kladen také na edukaci pacientů při domácím ošetřování ran.
Mezi nejčastější obtíže, na které se Centra hojení chronických ran zaměřují, jsou změny nohou u diabetiků, bércové vředy, chronicky vzniklé rány, komplexní péče o dekubity (proleženiny) a komplikovaně se hojící pooperační rány.

Neváhejte kontaktovat naše centra pro objednání nebo více informací o léčbě.

Více na www.euc.cz
6315e1b592ce1obrazek.png

Reklama