IVF CUBE, klinika asistované reprodukce, hledá páry, u kterých byla diagnostikována neplodnost a nabízí jim účast v klinické studii. Cílem této klinické studie je hodnocení účinnosti a bezpečnosti nového hormonálního preparátu pro ženy, které podstupují IVF léčbu.

Vhodné zájemkyně musí splňovat následující kritéria:

  • věk mezi 18 - 37 lety,
  • dobrý fyzický i duševní stav,
  • hodnota BMI 18,5 - 32,0 kg/m2,
  • pravidelný menstruační cyklus,
  • souhlas s přenosem jednoho embrya,
  • doposud byly provedeny méně než 3 cykly IVF,
  • diagnóza: neprůchodnost vejcovodů, neplodnost z neznámé příčiny, mužský faktor nebo endometrióza.

Účast v klinické studii vyžaduje Vaše časté návštěvy na klinice, za účelem vyhodnocení odpovědi na hormonální preparát.

Pokud budete zařazeni do klinické studie, bude Vám veškerá léčba a vyšetření poskytnuty zdarma.

  • Více informací o klinické studii najdete zde: www.ivf-cube.eu a na telefonu: +420 220 303 870

Nově otevřená pražská klinika asistované reprodukce IVF CUBE je moderním centrem věnujícím se problematice léčby neplodnosti v ČR.

Léčba neplodnosti se stává stále častěji skloňovaným tématem. Dle nejnovějších statistik postihují problémy s plodností každý sedmý pár, který se pokouší otěhotnět. „Příčiny neplodnosti se v současné době rozdělují rovným dílem mezi ženy a muže.“ vysvětluje MUDr. Hana Višňová, Ph.D., vedoucí lékařka nového centra asistované reprodukce IVF CUBE a dále dodává: „S přispěním nejmodernějších laboratorních metod pomáháme samozřejmě oběma stranám a prozatím se můžeme pochlubit vysokou úspěšností v počtu klinických těhotenství.“ shrnuje Dr. Višňová.

IVF - in vitro fertilizace znamená tzv. umělé oplodnění, tj. mimotělní oplodnění neboli „oplodnění ve zkumavce“ je určeno pro léčbu téměř všech typů poruch plodnosti. Cílem této terapie je získání vajíček z vaječníku ženy transvaginální punkcí (OPU) pod ultrazvukovou kontrolou. Punkce se provádí po cílené hormonální stimulaci vaječníků, která podpoří růst a dozrávání optimálního množství folikulů obsahujících vajíčka. Vajíčka jsou ve speciálním médiu ponechána v kontaktu se spermiemi, aby mohlo dojít k oplození. Po oplození vajíček a pětidenní kultivaci vzniklých buněk až do embryonálního stádia blastocysty je mezi embryi provedena selekce a jedno či dvě jsou transferována do dělohy. Mimotělní oplodnění v současné době zahrnuje celé spektrum dalších laboratorních metod, které prokazatelně zvyšují úspěšnost otěhotnění.

Financování umělého oplodnění v České republice

Zdravotní pojišťovny v ČR hradí párům 3 cykly umělého oplodnění, u kterých dojde k přenosu embryí do dělohy ženy. Dále mají pojištěnci nárok na úhradu dalšího, čtvrtého cyklu, u něhož k transferu nedojde. Pro plnou úhradu IVF musí ženy splňovat věkové rozmezí 18-39 let. Další metody, které výrazně zvyšují šanci na otěhotnění, jako např. detailní výběr vhodné spermie, injekce spermie do vajíčka či postupy k usnadnění líhnutí vajíčka si musí léčený pár hradit sám. Stejně tak jako doplatky na stimulační léky, které se pohybují cca od 2.000 korun.

Reklama