ghcKlinika GHC je od svého vzniku před 15 lety neustále průkopníkem těch nejnovějších metod a technologií. Jednou z takových novinek je v současnosti metoda využívající v plastické chirurgii a estetické medicíně postupy autotransplantace separovaných kmenových a regenerativních buněk společně s tukovou tkání.

Tato metoda je jedinečná v tom, že lékař poprvé může zdokonalit tělo bez umělých implantátů - stačí vlastní tuková tkáň a z ní získané, speciální technologií zpracované koncentrované regenerativní a kmenové buňky, které lékař společně s tukovým transplantátem injekčně vpraví do jiné části těla. Tato metoda je ideální volbou pro všechny, kdo chtějí zformovat postavu, zdokonalit své tělo či svou tvář přirozenou cestou a vyvarovat se komplikací spojených s cizorodými látkami a implantáty. Dalším důležitým rozměrem této metody je její možné využití na odstranění defektu měkkých tkání v těle, jako je např. rekonstrukce prsu po ablaci pro ženy, které o prsy nebo jejich část přišly v důsledku nádorového onemocnění.

Historie a vývoj terapie regenerativními a kmenovými buňkami ve světovém i evropském měřítku

ghc

Kmenové buňky jsou nespecifikované buňky, které se mohou neustále obnovovat a mohou se měnit v jiný typ buněk. Z tělesného tuku je lze získat pomocí enzymů a speciální technologie. Jejich role při přenosu tukové tkáně je velmi podstatná: pomáhají obnovení tkáně po implantaci. Tuková tkáň díky nim získává postupně „výživu" - vlastní cévní prokrvení.

Na separaci kmenových buněk, určení jejich přesných vlastností a léčebném využití pracují vědecké týmy po celém světě téměř 10 let. Kmenové buňky se v minulosti dařilo separovat hlavně z kostní dřeně. Nevýhodou byla ztráta kostní dřeně a malé množství získaných kmenových buněk. Jejich léčebné užití tím bylo velmi omezené.

Revolucí v oblasti kmenových buněk je jejich separace z tukové tkáně. Zde se dá získat mnohonásobně větší množství kmenových buněk, a to se ztrátou pouze tuku, který nepatří mezi tkáně pro tělo důležité. V nových technologiích udává prim USA, kde se teprve v posledních několika letech podařilo celou metodu převést z laboratoře pro klinické užití, ku prospěchu běžných pacientů.

Metoda se již zcela běžně používá po celých USA a rychlostí blesku se rozšířila i po celé Evropě. Nejdokonalejší technologii k získání buněk přímo na operačním sále dodává americká firma Cytori. Klinika GHC je první pracoviště v ČR, které tento přístroj používá a stala se Výzkumnou a výukovou bází Cytori pro terapii kmenovými buňkami v ČR. Ta bude certifikovat ostatní pracoviště v ČR, jež začnou metodu používat.

Použití kmenových buněk není samozřejmě omezeno oblastí estetické chirurgie a medicíny a má mnohem širší medicínské využití. I tomu se Klinika GHC začne v nejbližší budoucnosti věnovat. Prvním krokem tímto směrem bude kryobanka pro uchování kmenových buněk a jejich další využití, která již brzy bude fungovat v rámci Kliniky GHC a Výukového a výzkumného centra Cytori.

ghc

Princip autotransplantace tukové tkáně obohacené kmenovými buňkami a rozdíl od běžné autoaugmentace

ghc

Častým dotazem je, jaký je rozdíl mezi klasickou autoaugmentací, tedy zvětšením prsou pomocí vlastního tuku, a rolí, kterou v celém procesu hrají právě regenerativní a kmenové buňky. Během liposukce je tuková tkáň odříznutá od zásobování krví, které ji udržuje při životě. Její přežití je tak značně limitováno, objem uchycené tkáně je menší a tkáň, která nezískala prokrvení v nové oblasti, je potencionálním zdrojem komplikací, případně nesouměrného výsledku operací.
Z tohoto důvodu se technika transplantování tuku v minulosti příliš nepoužívala, i když byla řadu let známa.
S příchodem regenerativních a kmenových buněk tedy nastává zlom v úspěšnosti transplantace. Má se za to, že právě regenerační a kmenové buňky vyjmuté z tukové tkáně podporují tvorbu a údržbu nových cév a umožňují tedy transplantátu úspěšnou integraci do okolní tkáně a zabraňují jeho opětovné absorpci tělem jako při tradiční transplantaci tuku.
Dosavadní klinické zkušenosti potvrdily a potvrzují, že výsledky u pacientů, kteří obdrželi tuk obohacený buňkami, jsou dlouhodobé a trvalé.

Autotransplantace tukové tkáně obohacené o kmenové buňky „step by step“

  • ghcOperace se provádí buď v lokální nebo celkové anestazii, nejčastější je tzv. analgosedace, metoda velmi šetrná k organizmu, kdy anesteziolog podá nitrožilně analgetika.
  • Provede se liposukce k odstranění části přebytečného tělesného tuku, obvykle z oblasti břicha, boků či stehen. Tato část zákroku obvykle trvá jednu hodinu, ale celková délka operace je individuální a závisí na množství odstraňovaného tuku.
  • Ještě před dokončením liposukce je použita technologie Cytori´s Celution ® ke zpracování části tkáně za účelem extrakce a koncentrace regenerativních a kmenových buněk, které se přirozeně vyskytují v tukové tkáni. Zbytek odebrané tkáně se speciálně vyčistí, aby se odstranily fragmenty buněk a jiné nečistoty
  • Koncentrované kmenové a regenerativní buňky se poté zkombinují s vyčištěným tukem k vytvoření tukového transplantátu obohaceného buňkami, který lékař injekčně vpraví do požadované tělesné partie

Celý zákrok trvá průměrně 3 až 4 hodiny

Více najedete na www.ghc.cz

Reklama