Osteoartróza je ve svých počátcích často podceňovaným onemocněním, které má ale velký vliv na kvalitu života v pozdějším věku. Jedná se o celosvětově nejčastější onemocnění kloubů a v ordinaci praktického lékaře představují pacienti s osteoartrózou až tři čtvrtiny všech nemocných s pohybovými potížemi. Některé statistiky uvádějí, že se artróza netýká pouze dvaceti lidí ze sta starších padesáti let.

osteoporózaLéčba osteoartrózy se zaměřuje především na tlumení bolesti pomocí farmakologických prostředků v kombinaci s těmi nefarmakologickými. Pokud není chrupavka ještě příliš poškozena, je možné dosáhnout její alespoň částečné reparace. V opačném případě se lékaři snaží alespoň minimalizovat omezení v rozsahu pohybu a dalšímu šíření nemoci. V pokročilých stádiích je kromě tlumení bolesti doporučována aloplastika, tedy náhrada kloubu endoprotézou. Obecně se dá říct, že léčba, která pouze netiší bolest je pro pacienta finančně nákladná a dosahuje několika tisíc korun měsíčně.

Dle hlavní koordinátorky klinických studií Dagmar Hrubé z brněnského centra CCBR, které se klinickým studiím dlouhodobě věnuje, je největším přínosem pro účastníky klinických studií zejména fakt, že mohou bezplatně dosáhnout na moderní a mnohdy poměrně drahou léčbu, kterou by si jinak nemohli dovolit nebo by jim ji nikdo nepředepsal. Vzhledem k povaze klinických studií jsou všichni její účastníci pod častým a pečlivých dohledem lékařů, což je další benefit, který si účastníci studií pochvalují.

Pokud budeme konkrétní, tak například v brněnském centru pro klinické studie CCBR zahájili studii věnovanou právě osteoartróze, kde se zájemci mohou dostat k nadějné léčbě založené na nové účinné látce, od které se očekává, že bude stimulovat růst chrupavky. Na rozdíl od běžné tlumící léčby je zde předpoklad, že rostoucí chrupavka bude lépe klouzat, a tím pádem bude kloub méně bolet. Účastník klinické studie tak bezplatně získá nejen to, že se mu po čtyři roky v rámci klinické studie bude někdo odborně věnovat, ale také vyhlídku na zlepšení svého stavu. Bývá pravidlem, že dojíždějícím účastníkům bývá proplaceno i cestovné.

osteoporóza

Klinické studie v ČR

  • 300 klinických studií ročně posuzuje SÚKL a jsou realizovány v ČR
  • 20-30 tisíc pacientů se ročně v ČR účastní klinických studií
  • 22 tisíc lékařů se od roku 2008 účastnilo klinických studií
  • 80 tisíc pacientů dostalo od roku 2008 další šanci na uzdravení

Zdroj: SÚKL, AIFP/E&Y, 2012

Reklama