Věnujte pozornost této výzvě pro pacienty s atopickým ekzémem.

Podrobné informace, jak se přihlásit do klinické studie, naleznete ZDE.

Než přijde lék na trh, mohou jej vyzkoušet pacienti, kteří se zapojí do klinické studie. Nyní máte tuto možnost I vy, pokud máte výše popsané zdravotní problémy.

Cesta každého léku začíná v laboratořích, pokračuje testy na zvířatech a po dlouhém výzkumu se léčivé přípravky, které vědci a lékaři prokázali jako dostatečně bezpečné a účinné, zařadí do klinické studie – do té se dobrovolně zapojí pacienti s onemocněním, které nový lék léčí. Mají tak možnost mít novou moderní léčbu, která teprve přijde na trh.

Do klinických studií se zapojují desítky, stovky a tisíce pacientů z celého světa, výsledky většinou dokazují, že  nový lék je lepší, než dosud standardně používané léky. Nejčastější klinické studie realizované na klinice Synexus jsou v této poslední fázi. Jedná se tedy o velké mezinárodní studie, kde se srovnává účinnost vyvíjeného léku s léčbou běžně dostupnou. V České republice se každoročně účastní klinických studií stovky až tisíce pacientů.

Klinické studie jsou šancí, jak se dostat k moderní, nadějné léčbě o několik let dříve, než začne být lék běžně používán.

Uvažujete o zapojení do klinické studie? Co musíte vědět:

 • Pokud se rozhodnete se klinické studie zúčastnit, zkontaktujte kliniku Synexus a domluvte si termín osobní schůzky.
 • Na této klinice vám personál, který má studii na starosti vše vysvětlí.
 • Dozvíte se, jaká vyšetření bude třeba zrealizovat, jaké jsou výhody, případně rizika nové léčby, jak dlouho bude studie trvat.
 • Jak konkrétně bude léčba probíhat (jaké léky, kolikrát denně…).
 • Účast ve studii je dobrovolná, pokud se budete chtít do ní zapojit, musíte podepsat dobrovolný písemný souhlas, kterému se ve studijním jazyce říká Informovaný souhlas pacienta. 
 • Je důležité vědět, že svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a ze studie vystoupit.
 • Účast v klinické studii pro pacienta neznamená žádné další finanční náklady, nedostává ani žádnou finanční odměnu.
 • Cestovní náklady v rámci studie jsou pacientům proplaceny.
 • Léky v rámci studie dostává pacient zdarma.
 • Všechny studie se řídí zákony a podléhají přísné kontrole i povolení našich úřadů (zejména Státního ústavu pro kontrolu léčiv) a etických komisí.

Co vás čeká dále, když podepíšete Informovaný souhlas? Jak probíhá studijní léčba?

 • Ověření, zda splňujete všechny zařazovací podmínky pro nasazení léčby - skríningové období, během kterého probíhají potřebná vyšetření (klinické, laboratorní, radiologické apod.).
 • Zahájení tzv. studiové léčby, během které jste ve spojení s lékařem, se studijní koordinátorkou nebo studijní sestrou.
 • Léčba je průběžně je sledována – vyhodnocuje se účinnost i bezpečnost léčby, pacienti jsou pod stálou kontrolou.
 • Na každé návštěvě (tzv. vizitě) se vás lékař nebo studijní koordinátorka zeptá na váš zdravotní stav (i možné nežádoucí účinky léčby). Někdy vás může požádat o vyplnění dotazníku, týkající se kvality života. Může dojít i průběžným vyšetřením jako je např odběr krve, měření fyziologických funkcí, klinické vyšetření na ambulanci či aplikace léčby.
 • Léčba probíhá tak dlouho, dokud pacientovi prospívá nebo dokud ji povoluje protokol studie.
 • Po ukončení studiové léčby, ať už z jakéhokoliv důvodu, můžete být ještě různě dlouhou dobu sledování v rámci tzv. follow-up. Ten obnáší občasné kontroly v ambulanci nebo např. pravidelný telefonický kontakt s lékařem či sestrou. 

5d02414d6ed51obrazek.png

 • nebo nám napište na email: klinikapraha@synexus.com

Důležité!

Všechny studie se řídí zákony a podléhají přísné kontrole i povolení našich úřadů (zejména Státního ústavu pro kontrolu léčiv) a etických komisí. Účastník studie je ze zákona pojištěn a je zaručena ochrana jeho osobních údajů, tzn. že údaje o pacientech se nedostanou mimo zdravotnické zařízení (např. do farmaceutických firem, zahraničních laboratoří apod.). Informace se vyhodnocují ze všech klinik a ambulancí na celém světě, kde studie probíhá, naráz, kdy je po ukončení studie statistici vyhodnotí statistici. Veškerá data, která opouštějí kliniku jsou anonymní – uvádí se pouze číslo pacienta.

Jak se do klinické studie zapojit? Reagujte na konkrétní výzvu nebo se přihlaste do databáze pro budoucí možné studie, které se týkají vašeho onemocnění.

Synexus je jednou z největších sítí na světě, specializujících se na provádění klinických studií. Synexus nabízí, kromě studií na ověření účinku nových léků, také bezplatné vyšetření krve či hustoty kostí (denzitometrie).

Můžete reagovat na konkrétní vypsanou výzvu ke studii, která se vás týká nebo se můžete stát součástí naší databáze a bude-li v budoucnu klinická studie, která by mohla být vhodná právě pro vás, nabídneme ji právě vám.

Podrobné informace, jak se přihlásit do klinické studie, naleznete ZDE.

Zavolejte a objednejte se u nás (denně mezi 8 – 16 hod) na telefonu 225 666 111 nebo nám napište na email: klinikapraha@synexus.com a my Vám zavoláme zpět.

Nezapomeňte na vaše heslo: zena-in, ať víme, kde jste se o nás dočetli.

Databázi všech probíhajících klinických studií v rámci České republiky nabízí Státní ústav pro kontrolu léčiv (www.olecich.cz), najdete zde také pracoviště, kde dané klinické studie probíhají.

Reklama