Na Aljašce se otepluje více než kdekoliv jinde na Zemi.
Vědci se nyní obracejí k regionálním modelům, aby zjistili, proč tomu tak je a jak tento problém řešit.
Rozsáhlé lesy, pokrývající jižní Aljašku, bývaly stále zelené.
Dnes tomu tak již není.

Naskočte si do malého letadélka, které obyvatelé Aljašky používají stejně často jako Newyorčané taxík, a budete moci pozorovat hnědé skvrny táhnoucí se divočinou na kilometrové vzdálenosti.
Jedná se o dílo kůrovce, který za posledních 15 let zničil na Aljašce více stromů než kterýkoliv jiný hmyz v historii Severní Ameriky.

Přemnožení kůrovce je jednou z nejdramatičtějších změn, které místní obyvatelstvo i vědci připisují globálnímu oteplování.
Jedná se ale o jednu položku na dlouhém seznamu.
Směrem k jihu, v průlivu Prince Williama, kličkují lodě mezi nesčetnými krami, oddělujícími se z ledovce Columbia.

Během posledních dvaceti let se ledovec zmenšil o 12 kilometrů a někteří vědci tvrdí, že by se mohl během dalších deseti let zřítit.
Komáři, tak velcí, že jsou zde žertem nazýváni národním ptactvem, se rozšířili daleko na sever.

Dokonce i rostliny se mění.
Spongiózní tundra, pokrytá dříve jen travami a mechem, je nyní pomalu zarůstána lesními křovinami.
Letošní léto bylo zaznamenáno dosud největší tání ledů v Aljašském moři a zima ve vnitrozemí nebývale mírná na polární oblast.
Žiji zde od roku 1968 a minulá zima byla první, kdy teplota neklesla pod -40 ºC,” říká Gunter Weller, ředitel Center for Global Change and Arctic System Research při University of Alaska, ve Fairbanks.

Za posledních 30 let se teploty na Aljašce změnily více než kdekoli jinde na Zemi.
Zimní počasí se oteplilo, ve srovnání s globálním průměrem 1 °C, o překvapivé 2-3 °C!
Tyto změny mají drastické následky pro arktickou krajinu, kde i malý teplotní rozdíl znamená změnu mezi mrznutím a táním.

Ve Fairbanks, městu vybudovaném na stále zmrzlé půdě, je obvyklá roční teplota jen -2 °C. Jestliže by vystoupila nad nulu, obyvatelé města by přišli o pevnou půdu pod nohama, nemluvě o bezplatných mrazicích sklepech.
Vliv na divoká zvířata i na lidi, jejichž živobytí je na nich závislé, by byl ohromný. Na dalekém severu se území pokryté ledem zmenšuje o 3 % každých deset let.
Tímto se zhoršují podmínky tuleňů a ledních medvědů, kteří na ledu žijí, a lovců, kteří se živí lovem těchto zvířat.

Lovecká sezóna je zde v zimě, kdy se mohou motorové saně dostat mnohem rychleji na velké vzdálenosti než jakékoliv jiné vozidlo v létě.
Jelikož se doba tání sněhu nedá poslední dobou přesně určit, obce jsou nuceny vypracovat plány pro řešení nouzových situací a investovat do nákladného vybavení, jako jsou například helikoptéry k zachraňování ztracených lovců.

Obyvatelé Barrow, nejsevernějšího města Spojených Států, však přichází o více, než je maso. Úbytek mořského ledu vystavuje pevninu moři větší část roku, čímž způsobuje její erozi. Eroze je dále zhoršována dalšími vlivy klimatických změn: více bouří, tající permafrost a vysoká úroveň moře.

I dalším aljašským obcím hrozí, že jim země roztaje pod nohama. Zatím se pracuje na plánech k přestěhování dvou vesnic na severozápadním pobřeží, Shishmaref a Kivalina, akce, která přijde na více než 100 millionů dolarů - přes 100 000 dolarů na obyvatele.
Vědci již zachytili vývoj eroze v Barrow a studují účinnost pokusů jejího zastavení, jako je vybudování betonových zdí nebo vyztužení pláží pískem.
Zjistili, že nákladná ochrana proti moři je proti erozi málo účinná. Objevili ale také, že další území na pobřeží v okolí Barrow naopak získává novou půdu z moře.
Bude-li třeba nových staveb,” říká vedoucí skupiny, “nejlepší řešení proti erozi bude stavět na těchto místech. Úkolem naší skupiny na příští roky je zlepšování předvídání dalších erozí.”

Ať už se současné zhoršení klimatu na Aljašce zpomalí, nebo dokonce zvrátí, dramatické následky oteplení o několik stupňů by nás měly varovat.
Co se projevuje zde, ukazuje, co můžeme očekávat i v ostatních částech světa.

Pro většinu planety to znamená mrtvé stromy, hmyz zastoupený nejvíce komáry a rozbředlý sníh.

http://www.nature.com/nsu/030929/030929-8.html

Přeložila a upravila  

           
Reklama