Čokoláda je prý stará jako lidstvo samo, ale její přesný věk si netroufne odhadnout ani ten největší odborník. A jak klikatá byla její cesta lidskou společností?

Nejprve nápojem bohů
Zdá se, že první čokoládová slast nebyla nic moc. Šlo o mletý pražený prášek z kakaových bobů, který se mísil  s vodou, nijak se nesladil a ochucoval se maximálně vínem či bylinami a vonnými květy. Tento nápoj byl v civilizaci starých Mayů určen jen výsadním osobám či bohům, však podle pověstí je právě darem od mayského boha Quetzalcoatla. Snad právě podle něj se nápoj jmenoval xocolatl  a jeho variace nám zůstaly dodnes. Měl prokazatelné povzbuzující a zdánlivě omlazující účinky, proto nebyl určen všem, ale jen vyvoleným. O ceně čokolády svědčí i fakt, že kakaové boby nahrazovaly platidla. Po Mayské kultuře se pěstování kakaovníku ujali Toltékové a Aztékové.

Do Evropy s Kryštofem Kolumbem
Na evropský kontinent jako první přivezl čokoládu ze své výpravy do Karibiku Kryštof Kolumbus roku 1502, ovšem s velkým ohlasem se nesetkal. Snad proto, že v té době neměl Kolumbus příliš velkou podporu španělského dvora. Ovšem v roce 1527 přivezl kakaové boby cestovatel Cortés, který sklidil úspěch. Lidé z vyšší společnosti začali popíjet čokoládu a Marie Terezie si přes čokoládový nápoj získala lásku svého muže Ludvíka XIV. Čokoládové nápoje se začínají šířit po Evropě a vytlačí je pouze za delší dobu tabulkové formy čokolády a káva a čaj.

Čokoláda zvedá životní úroveň chudých lidí
V 17. století existuje náboženská společnost s názvem kvakeři a její členové jsou pronásledováni a diskriminováni. A také propouštěni, a tak v Anglii i Americe zůstalo bez práce několik nadmíru podnikavých a odvážných lidí. Mezi nimi například Hersheyové, Fryové či Cadburyové. Založili výrobny čokolády, pražili a mleli kakaové boby a svůj nápoj prezentovali jako zdraví prospěšný a výtečný. Chudé obyvatelstvo bylo zdecimované levným alkoholem a kdo chtěl, měl možnost zvednout svoji životní úroveň. Nová pracovní místa, slušné výplaty a vesnice budované jen pro zaměstnance, to vše v souladu s morálkou kvakerů.
I tady lze vystopovat jeden z milníků dnešní dostupnosti čokolády.

Mléko?
První spojení kakaového prášku s mlékem patrně vyzkoušel anglický lékař sir Hans Sloane v první polovině 18. století, kdy takto připravoval nápoj pro nemocné jamajské děti. Velmi je posiloval, a tak ho v Anglii doporučoval jako lék a recept na něj si pečlivě střežil. Celkem slušně ho tento malý fígl finančně zabezpečil, a tak roku 1849 recept prodal společnosti Cadbury Brother. V té době již bylo kakao dostupnější a čokoládu si mohli koupit i prostí lidé na trzích či v obchůdcích.

Spojení s cukrem do tabulky
Kde se v Evropě vyrobila první tabulka čokolády, je velmi těžké určit, protože se tak stalo na více místech současně. V roce 1825 si nechal holandský chemik Coenraad Van Houten patentovat lis na oddělení kakaové hmoty a kakaového másla, a tak vznikla první kakaová placka. O dvacet let později se do tabulek přidává cukr, začíná s tím Francis Fry a Velká Británie se stává kolébkou sladké čokolády. Receptury si výrobci tají i předávají, ovšem v roce 1875 ve Švýcarsku Daniel Peter a Henri Nestlé provádějí další převratnou změnu – přidají do směsi sušené mléko a na světě je první mléčná čokoláda. Mají na to právo, vždyť pan Nestlé sám vyvinul metodu sušení mléka.

A to jsou jen některé z čokoládových milníků… Jak vidno, čokoláda má bohatou a zajímavou historii.

Zdroj: Čokoláda (Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2006)

Jaká je ta vaše čokoládová historie? Vzpomenete si, kdy jste čokoládu ochutnala poprvé? Kolikaprocentní máte ráda? Měla jste už 90procentní? A znáte nějaké další střípky z historie čokolády?

Reklama