vaj.jpg
Víte, co čeští spotřebitelé považují za hlavní ukazatele určující kvalitu potravin? Čerstvost a složení, jak prozradil průzkum agentury STEM/MARK z roku 2020. Tento názor vloni zastávalo celých 62 % dotázaných oproti 54 % v roce 2018. Kvalitu také signalizují tzv. loga kvality potravin (např. Klasa a Regionální potravina), která najdete na obalu oceněných výrobků. Jejich pravidelné kontroly Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) zaručují, že si tyto produkty udržují vysoký standard. Jak je to ovšem se zahraničními potravinami?

Drobné nástrahy jídla z dovozu

Přestože by měly potraviny dodávané do obchodů splňovat určitá pravidla, ne vždy si na nich pochutnáme tak, jak očekáváme. Více se to týká výrobků nebo surovin ze zahraničí, protože samotný transport nebo rozdílné místní požadavky a zvyky ovlivňují jejich finální kvalitu.

U dovážených potravin ze třetích zemí hrozí např. přítomnost nepovolených pesticidů, nepovolených veterinárních léčiv v EU, těžkých kovů, případně dalších kontaminantů, nebo třeba zavlečení nepůvodních druhů hmyzu.
kva.jpgDelší cesta = zhoršení životního prostředí

Možná jste někdy přemýšleli o tom, co je pro přírodu vzhledem k importu potravin nejhorší. Jejich typ, nebo samotná vzdálenost? Můžeme vám potvrdit, že se jedná o dovozovou vzdálenost. Podstatný je totiž krátký dodavatelský řetězec. Tedy aby obchody odkupovaly výrobky z co nejbližšího okolí. U potravin dovážených z větší vzdálenosti, např. ze zámoří a z asijských zemí, navíc můžeme předpokládat nárůst obalů, což bohužel přírodě rozhodně neprospívá.

U nás šetrněji ke zvířatům i půdě
60829d279dd99po2.jpg

Kvalita potravin samozřejmě souvisí také s adekvátní péčí o hospodářská zvířata. Místní zemědělci se jim snaží poskytnout více prostoru a obstarat jim tu nejlepší péči. Welfare zvířat představuje dlouhodobou prioritu dozorové činnosti Státní veterinární správy (SVS). Proto v roce 2020 provedla více než 6800 kontrol, přičemž procento zjištěných závad mírně meziročně kleslo.

Příznivý trend můžeme sledovat také v péči o půdu a rostliny. Množství chemických přípravků na ochranu rostlin stále klesá. Zemědělci navíc stále více používají alternativní přípravky šetrnější
k přírodě a k životnímu prostředí. V používání pesticidů je Česká republika pod průměrem Evropské unie. Některé státy vykazují spotřebu až několikanásobně vyšší.
60829c84863caobrazek.pngVybírejte podle čerstvosti, původu a vzdálenosti a uvidíte sami, že zblízka jsou naše kvalitní potraviny zdaleka nejlepší! Studio kvality na webu akademiekvality.cz vám prozradí mnohem více.
60829c95a1fbdobrazek.png

Reklama