V roce 2020 Kia poprvé odhalila svoji středně- až dlouhodobou strategii ‚Plán S‘, která se zaměřuje na proměnu směřující k obchodním aktivitám na poli elektromobilů a poskytování řešení mobility na míru. Od té doby Kia každoročně pořádá Den investorů s CEO, na kterém se dělí o budoucí vize a cíle společnosti.

643555a377030blobid0.png

Cílové celosvětové prodeje Kia v roce 2030 by měly dosáhnout 4,3 milionu vozidel, tedy o 34,4 procenta více než cílové prodeje v roce 2023 v objemu 3,2 milionu kusů. Kia se chce dále stát přední značkou v nabídce elektromobilů s cílem zvýšit zastoupení elektrifikovaných vozidel v rámci celkových prodejů na 55 procent (2,38 milionu kusů) v roce 2030. To znamená nárůst o 7,5 procenta (300 000 kusů) v porovnání s cílem na rok 2030 oznámeným v roce 2022; cíl pro celosvětové prodeje elektrifikovaných vozidel se zvýšil o 15,5 procenta (320 000 kusů).

„Kia v roce 2021 prošla kompletní proměnou zahrnující název společnosti, logo, produkty a design, jakož i firemní strategii. Výsledkem je výrazné zvýšení hodnoty naší značky, což nám pomohlo k zisku celé řady ocenění ‚Auto roku‘ na klíčových trzích,“ uvedl Ho Sung Song, prezident a generální ředitel (CEO) Kia. „Má-li se Kia stát poskytovatelem řešení trvale udržitelné mobility, musí i nadále pokračovat ve svém úsilí upevňovat identitu značky Kia a budovat pokrokový a zákaznicky zaměřený obchodní model.“

Klíčovou změnou v rámci nových prodejních cílů je zvýšení ročních prodejů elektromobilů v roce 2026 na 1 milionu kusů a ročních prodejů elektromobilů v roce 2030 na 1,6 milionu kusů, což znamená 25%, resp. 33% nárůst v porovnání s cíli oznámenými o rok předtím.

Nejnovější změny dokládají důvěru značky Kia ve své oceňované produkty. Model EV6 získal titul Evropské auto roku 2022 a Severoamerický užitkový vůz roku 2023. Kia plánuje do roku 2027 rozšířit svoji nabídku elektromobilů na 15 modelů, počítaje v to i nedávno představený vlajkový model EV9. To je o jeden model více oproti cíli „14 modelů do roku 2027“, jejž Kia oznámila o rok předtím.

Značka bude i nadále v rámci svých produktů zavádět moderní technologie a vybavovat všechny své modely uváděné po roce 2025 funkcemi konektivity, aby zákazníci mohli na dálku aktualizovat a optimalizovat vozidla prostřednictvím technologie OTA. Co se oblasti technologií autonomního řízení týče, model EV9 bude vybaven tzv. pilotem pro jízdu na dálnici (HDP) – technologií podmíněného autonomního řízení úrovně 3, umožňující řidiči za konkrétních podmínek ovládat vozidlo „bez pomoci rukou“. V roce 2026 plánuje Kia představit technologii HDP2 na podporu řízení „bez pomoci očí“ (při splnění konkrétních podmínek).

643554d31c69fblobid0.png

V rámci Dne investorů s CEO 2023 byl představen i podrobný plán aktivit v oblasti vozidel pro speciální účely (PBV). Firma chce v roce 2025 uvést vyhrazený model PBV střední velikosti, který se bude vyrábět ve speciálním závodu PBV v Hwaseongu; Kia postupně představí kompletní modelovou nabídku vozů PBV – od malých až po velké včetně robotického taxi s technologií autonomního řízení.

Kia má dále v plánu obchodně využívat data a softwarová řešení s cílem uvádět personalizované produkty a služby v souladu s různorodými potřebami zákazníků a vyvíjet služby mobility v souvislosti s aktivitami skupiny HMG na poli vyspělých technologií letecké mobility (AAM) a robotiky.

Kia rovněž plánuje i nadále zlepšovat pozitivní vnímání značky v očích zákazníků a konkurenceschopnost svých aktivit za účelem dosažení středně- až dlouhodobých finančních cílů společnosti. Dlouhodobé finanční cíle zahrnují navýšení hrubých tržeb na 160 bilionů KRW v roce 2030, tj. nárůst o 84 procent oproti roku 2022; zvýšení provozního zisku na 16 bilionů KRW (+122 procent oproti roku 2022); a zvýšení marže provozního zisku na úroveň 10 procent (+1,6 procentního bodu oproti roku 2022).

Kia dále plánuje posilovat stávající investice k zajištění budoucí konkurenceschopnosti značky. Během příštích pěti let až do roku 2027 plánuje investovat 32 bilionů KRW. Jmenovitě chce navýšit zastoupení investic do budoucích obchodních aktivit na 45 procent.
6435544750a23obrazek.png

Reklama