• Deset udržitelných prvků, které musí Kia mít, se používá napříč novými modelovými řadami značky, aby se dosáhlo udržitelnosti ve velkém měřítku
  • Tato politika je součástí strategie udržitelného designu značky Kia, která zahrnuje postupné ukončení používání kůže a investice do vývoje nových materiálů na biologické bázi
  • Kia si klade za cíl v krátkodobém horizontu snížit uhlíkové emise CO2 a do roku 2045 dosáhnout uhlíkové neutrality napříč celou společností

648063727b6c8obrazek.png

Společnost Kia má dlouholeté zkušenosti s integrací udržitelných materiálů do svých produktů. Již v roce 2014 byly v modelu Kia Soul EV* použity bioplasty a biologická vlákna z cukrové třtiny. Od té doby značka dále posiluje úsilí o udržitelnost svých produktů. V současné době se udržitelné materiály pohybují od komponentů na rostlinné bázi až po recyklované PET lahve a vyřazené rybářské sítě používané při výrobě tkanin a koberců.

Jako krok k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2045 nyní Kia oznámila další podrobnosti své komplexní strategie udržitelnosti designu. Cílem této iniciativy je dosáhnout udržitelnosti ve velkém měřítku a zároveň umožnit nejlepší materiálová řešení pro všechny nové modelové řady.

Jako první opatření se Kia zavázala zcela vyloučit používání zvířecí kůže ve všech nových produktech. Druhým opatřením (podrobnosti viz níže) pak Kia do svých nových modelových řad - počínaje modelem EV9 - začlení 10 povinných udržitelných prvků. V neposlední řadě bude Kia v rámci svých výhledových snah pokračovat v investicích do testovacích a vývojových programů, aby urychlila zavádění biologických výrobních procesů, čímž podtrhne svůj závazek rozvíjet další udržitelné technologie.

648063b7c14d0obrazek.png

Deset udržitelných prvků, které musí mít Kia EV9

1. Bio plasty

Bio plasty jsou zajímavým a pokrokovým druhem plastu, který je možné vyrábět s použitím nejrůznějších obnovitelných zdrojů biomasy, jakými jsou rostlinné oleje, kukuřičný extrakt, piliny nebo cukrová třtina. Používání bio plastů pomáhá snižovat závislost na fosilních palivech, ale přidává i další výhody ve formě diverzifikace zdrojů a menšího vystavování vlivu nežádoucích chemikálií.

Kromě trvalé udržitelnosti jsou bio plasty dostatečně všestranné a odolné, a je tak možné je používat k výrobě mnoha komponent v interiéru vozidel. Bio plasty byly začleněny do nejrůznějších součástí EV9, od přístrojové desky a panelu až po sloupky a obklady.

2. Plasty z recyklovaných materiálů (PCM)

Plasty z recyklovaných materiálů (PCM) jsou přesně tím, jak je nazýváme: plasty se vyrábějí recyklací materiálu ze stávajících produktů, tedy nikoli z nových „panenských“ pelet.

Tento revoluční postup má hned několik výhod, které zasahují celý životní cyklus výroby. V první řadě se výrazně zmenšuje objem plastového odpadu, který by jinak skončil na skládkách nebo znečišťoval životní prostředí. Za druhé, plasty z recyklovaných materiálů pomáhají šetřit neobnovitelné zdroje, neboť se při výrobě nových produktů nespotřebuje tolik panenského materiálu.

Jednou z klíčových oblastí využití recyklovaných plastů v novém SUV EV9 jsou obklady dveří. Začleňování plastů z recyklovaných materiálů do konstrukce EV9 je aktivním krokem, který napomáhá snižovat množství odpadu a přispívá k rekultivaci skládek.

3. Bio polyuretan

Při hledání možností postupného vytěsňování přírodní kůže dospěla Kia k názoru, že optimálním řešením je bio polyuretan (PU), a to díky potenciálu snižovat celkové uhlíkové emise a začleňovat složky rostlinného původu, a tak v konečném důsledku přispívat k udržitelnější rovnováze.

Bio polyuretan není pouze udržitelnou alternativou, ale přináší i pohodlí při používání sedadel z tohoto materiálu. Pečlivě navržené prvky z bio polyuretanu, používaného k výrobě sedadel a obkladů kabiny nového modelu EV9, nabízejí skvělou oporu, tlumení a odolnost, jakož i měkkost a prodyšnost.

4. Látka z recyklovaného PET materiálu

Polyethylentereftalát (PET) se řadí k nejsnáze recyklovatelným plastům na světě, a je tak ideální k výrobě nejrůznějších udržitelných produktů, od nápojových lahví až po látky.

S ohledem na vysokou odolnost vůči nárazům, vlhkosti i působení rozpouštědel je tato látka optimálním materiálem pro nejrůznější nechráněné povrchy v kabině vozu. Kia šla ještě o krok dále, kdy k výrobě látky z PET částečně využívá recyklovanou přízi, čímž zvyšuje trvalou udržitelnost a odolnost interiérů nového EV9.

Uvedený materiál najdeme v nejrůznějších částech kabiny EV9 včetně sedadel, čalounění stropu kabiny, sluneční clony, obkladů a hlavových opěrek. Při výrobě každého EV9 se uplatní nejméně 70 recyklovaných lahví, což jen potvrzuje významný příspěvek značky ke snižování objemu odpadu.

648063ed1b800blobid0.png

5. Koberec z recyklovaného PET materiálu

K výrobě standardních koberců využívá Kia ze 100 procent recyklovaný PET materiál, který najdeme i v dalších částech kabiny. Jako další krok pak Kia nabízí možnost, aby část tohoto materiálu pocházela z recyklovaných rybářských sítí.

To znamená nejen inovativní způsob využití odpadu, ale též řešení vážného problému vyřazených či ztracených rybářských sítí, které v globálním měřítku poškozují mořský život. Každoročně v oceánech končí přibližně 640 000 tun rybářské výzbroje, což má za následek usmrcení bezpočtu mořských živočichů včetně mořských ptáků, velryb, želv a tuleňů.

Výlovem a recyklací ztracených sítí pomáhá Kia zabraňovat uvolňování částic plastu do vody při rozpadu tohoto materiálu a zároveň omezovat celkové dopady plastů na klíčové ekosystémy našich oceánů.

Podlahové rohože v kabině nového EV9 jsou vyrobeny z recyklovaného PET materiálu a rybářských sítí.

6. Bio polyuretanová pěna

Polyuretanová pěna (PU) je materiálem s různorodým využitím, od sportovního vybavení až po izolační hmoty v raketoplánech. Vzhledem k vysoké odolnosti a vlastnostem při stlačování je též ideálním materiálem pro čalounění a tlumicí hmoty s nejrůznějším využitím, např. k výrobě nábytku, postelí nebo obuvi.

Bio polyuretanová pěna, kterou Kia vyrábí např. z přírodních olejů, se chlubí podobnou pružností a poddajností jako klasický polyuretan, ale s menšími dopady na životní prostředí.

Bio polyuretanovou pěnu najdeme v hlavových opěrkách nového EV9.

7. Bio laky

Bio laky jsou udržitelnější než alternativy vyráběné ze surové ropy, a navíc pomáhají snižovat objem odpadu vznikajícího při výrobě.

K výrobě bio laků používá Kia řepkový olej, tedy rostlinný olej získávaný z řepkových semen, běžně používaný v potravinářství, biopalivech, barvivech a kosmetickém i farmaceutickém průmyslu.

Bio laky najdeme na panelech spínačů ve dveřích nového EV9, kde napomáhají minimalizovat dopady na životní prostředí bez snížení nároků na kvalitu.

8. Laky bez obsahu BTX

Kia aktivně řeší negativní dopady na životní prostředí spojené s používáním sloučenin benzenu, toluenu a xylenu (BTX), které nahrazuje udržitelným řešením: laků bez obsahu BTX.

Používáním laků bez obsahu BTX značka nabízí vysokou kvalitu ochrany i povrchové úpravy – ze strany zákazníků očekávanou – ale současně minimalizuje používání škodlivých chemikálií.

V souladu se zasazením značky o trvalou udržitelnost je prakticky celý interiér nového EV9 chráněn laky bez obsahu BTX (s výjimkou panelů kolem spínačů ve dveřích, které jsou opatřeny bio lakem).

9. Příze z recyklovaného PET materiálu

Polyethylentereftalát (PET) opět prokázal svoji všestrannost – příze z tohoto materiálu, používaná k výrobě některých prvků kabiny v nových modelech Kia, je ze 100 procent vyrobena z recyklovaných PET lahví.

K výrobě komponent z recyklovaného PET materiálu se v rámci každého nového EV9 spotřebuje více než 70 recyklovaných PET lahví.

Příze z recyklovaného PET materiálu se krom dalších věcí uplatňuje v prošívání sedadel ve snaze ještě posílit trvalou udržitelnost interiéru EV9.

10. Plsť z recyklovaného PET materiálu

Plsť vyrobená z recyklovaných PET lahví je měkká a současně odolná, což je klíčové v prostředí s vysokými nároky na životnost při přepravě nejrůznějších předmětů, zavazadel či domácích mazlíčků.

Další výhodou PET materiálu je dobré pohlcování zvuku, kdy se potlačuje přenos hluku ze zadní části vozu do zbytku kabiny, aby prostředí ve vozidle bylo stejnou měrou příjemné, jako je krásné.

Plsť z recyklovaného PET materiálu najdeme na podlaze zavazadlového prostoru nového EV9.

Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech
648064581a3d1obrazek.png

Reklama