Cítíte se být oslovena irskou hudbou, čtete si staré příběhy, toužíte toulat se po zádumčivých vřesovištích severu? To se možná ozývají vaše „keltské geny“! Bez legrace – před několika lety byly zveřejněny výsledky lékařského výzkumu, který se týkal výskytu cystické fibrózy, kruté nemoci, která postihuje plíce a způsobuje, že se nemocní jen málokdy dožijí dospělosti. Cystická fibróza je způsobovaná mutací genu označovaného jako CFTR; těchto mutací existuje několik set. Zjistíme-li, jaké mutace se vyskytují v jednotlivých oblastech Evropy, dozvíme se leccos zajímavého o přesunech, stěhování a vzájemném mísení našich dávných předků a také o vzniku dnešních národů.

A CTFR skutečně promluvil. Poslouchejte: naše „nejoblíbenější“ mutace se přibližně stejně často vyskytuje pouze v Rakousku, v Bretani, ve Velké Británii a Irsku, tedy v zemích, kde je spolehlivě prokázán vliv původního keltského obyvatelstva. Ve všech ostatních evropských zemích, které byly sledovány, je tento znak naprosto zanedbatelný. Z toho jednoznačně plyne, že skutečně máme keltské předky.

A co vy, cítíte v sobě kus Keltky? Napiště nám o tom na redakce@zena-in.cz!