Myslím, že pro člověka, který se nezabývá novinařinou (ale i pro novináře)
není lehké jen tak "na povel" vymyslet téma, na které by se měl zaměřit
časopis. Proto navrhuji přidat rubriku "Co vás zajímá" - do které by
čtenářky průběžně mohly zapisovat témata, která je aktuálně zajímají. V
průběhu roku se často sektáváme s věcmi nebo situacemi, které nás překvapí,
nebo zaujmou, ale za pár dní nebo týdnů náš zájem tzv. vyšumí, nebo si na
danou věc nevzpomeneme, protože máme právě spoustu jiných věcí na
přemýšlení.

Vaše

Danulinka


Milá Danulinko,
naprosto s vámi souhlasím, vymyslet téma, které by zajímalo co nejširší okruh čtenářek, je někdy nadlidský výkon.
Asi vás překvapím, ale žádná z nás není novinářka, všechny máme nebo jsme měly ještě jinou profesi, což je v případě našeho magazínu spíš ku prospěchu.
Ale teď k vašemu nápadu přidat rubriku "Co vás zajímá". Mohu to navrhnout na redakční poradě, ale vzhledem k omezené kapacitě by se musela zrušit rubrika jiná, což by se mohlo setkat s nevolí některých čtenářek.
Ale děkuji za názor a slibuji, že ho zvážíme.

Reklama