Při výletu do jižních Čech jsme v Českých Budějovicích narazili na kamennou žábu, která údajně přivolá konec světa. Podobných spouštěčů Apokalypsy je ale nespočet. Buď bude tedy těch konců světa víc, nebo je někdo musí zkoordinovat...

Máte poblíž svého bydliště nějaký „zvěstovač“ Apokalypsy? My jsme na jeden takový narazili na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Místní mu říkají Kamenná žába a je v koutu klášterního kostela Obětování Panny Marie.

Žába

Kamenná žába

Jde o zvláštní kamenný útvar, který připomíná žábu, řekl bych, tak po zkonzumování čtyř litrů mešního vína. Každopádně legenda praví, že až se žába vyšplhá na střechu kostela, nastane konec světa. A tahle žába není zdaleka jediným červeným tlačítkem Apokalypsy.

Některé další legendární útvary, co spustí konec světa

U nás snad nejznámějším je menhir Kamenný pastýř nedaleko obce Klobuky, ke kterému se váže pověst, podle níž má při každém zazvonění v klobuckém kostele postoupit o jeden krok. Až kámen stane u kostela, má nastat konec světa. Pastýř má ale asi hodně krátké kroky, protože zvon v kostele je pravidelně v provozu, jak nám potvrdil místostarosta obce a předseda komise pro kulturu Martin Pinc: „Zvoní se o mši, tedy jednou za čtrnáct dní.“

To v Perovicích jsou opatrnější. Na křižovatce směrem k obci Krchov zde stojí dva kříže a místní pověst praví, že jeden z těchto křížů (žel ten dřevěný), zde stával od nepaměti - jakmile zanikne, nastane konec světa. V historii zcela nedávné se však stalo, že kříž zapuštěný do země pomalu uhníval, až měřil pouhý metr. A tak, aby konec světa nenastal tak brzy, rozhodli se zdejší obyvatelé v roce 1998 původní kříž nahradit jeho kopií, kterou pro sichr přidělali na kamenný podstavec.

Na konec světa vyzráli i v kostele u Svatého Kamene

V jižních Čechách, nedaleko Rychnova nad Malší, se nachází barokní poutní kostel Panny Marie Sněžné, kterému se říká Svatý Kámen. Proč ten zvláštní název? S místem je spjatá legenda o zjevení Panny Marie s anděly. Pastýři, kteří zázrak viděli, vypověděli, že andělé rozdělili obrovský balvan ve dví. Vzniklá mezera se údajně neustále zvětšuje a až jí projede vůz se senem, nastane konec světa.

Poutní místo zde bylo založeno v 17. století a časem nad kamenem vyrostl kostel. Posvátný kámen se nachází ve východní části kostela v trojboké kapli. Konec světa už ale díky němu nejspíš nenastane. No, řekněte, kdo by jezdil s vozem plným sena do kostela?

Tři možné závěry

Pomineme-li možnost, že konec světa již nastal a my si toho akorát nevšimli, nebo jsme všichni jen duchové, tak mám neodbytný dojem, že konec světa buď vůbec nenastane a všechny krásné legendy jsou právě jen legendami, nebo nastane konců světa víc. Představa, že všechny spouštěče Apokalypsy dojdou svého naplnění ve stejnou chvíli, je (co se týče koordinace) hodně náročná. Krizový manažer, který by něco takového zvládl, by musel oplývat vskutku božskými schopnostmi...

Kam dál?

Reklama