Plísně jsou všudypřítomné kolem nás. Daří se jim dobře na povrchách v naší blízkosti, v potravinách, ale bohužel, rády napadají i naše tělo.
Navíc náš moderní životní styl plísním přímo nahrává.

Nosíme často uzavřenou či příliš těsnou obuv z neprodyšných materiálů, ve kterých dochází k častému pocení. Navštěvujeme daleko častěji společné prostory jako jsou sprchy posiloven, sauny nebo bazény, kde se plíseň může rychle množit.
Takže po takové návštěvě zařízení, kde cvičíme a relaxujeme si domů můžeme přinést řadu nepříjemností, jako jsou nejen nepříjemné infekční bradavice, ale také pouhým okem zpočátku neviditelnou plíseň.

Dalším ovlivňujícím faktorem přenosu plísní je fakt, že se málo nebo naopak příliš často  myjeme. Alkalická mýdla totiž narušují přirozenou obranyschopnost naší kůže.

Původci plísňového onemocnění

Původci onemocnění jsou tři skupiny mikroskopických hub, které rády napadají nehty.

První skupina se nazývá dermatofyta
Jsou to mikroskopické houby, které způsobují nejčastěji plísňová onemocnění nehtů.
Jedná se o houby, které mají svoje výtrusy i podhoubí. Když prorůstají nehty, vypadá jejich struktura jako rákosí. Nejčastěji způsobují plísňová onemocnění nehtů na nohou. V laboratorních vyšetřeních jsou dermatofyta původci onemocnění v 66 % všech případů.

Druhá skupina jsou kvasinky
Jsou to další z původců plísňových onemocnění nehtů. Častěji se jako původce vyskytuje u žen než u mužů. Kvasinky jako hlavní původci plísní nehtů byly určeny v 19,2 % všech diagnostikovaných případů.

Některá plísňová onemocnění jsou způsobena i kombinací kvasinek a dermatofytů.

Třetí skupinou je nedermatofyta
Jsou poslední ze tří původců plísňových onemocnění nehtů. Je rovněž znám pod názvem oportunní houby. Patří mezi nejméně časté původce. Nemocný nehet je nutné léčit a to čím dříve, tím lépe. Jak se nemocný nehet léčí?
Léčbu vždy určuje dermatolog. Účinná léčba plísňových onemocnění nehtů se skládá ze systémové léčby a místní léčby.
Primární léčba trvá tři měsíce, i když zdravý nehet se v závislosti na rychlosti růstu objeví teprve až po šesti až devíti měsících.

Moderním způsobem léčby jsou systémová antimykotika, která jsou podávána v rámci tzv. pulzní terapie. Představují moderní způsob léčby plísňových onemocnění nehtů.
Systémová antimykotika jsou efektivní, účinnou, bezpečnou i finančně únosnou celkovou terapií a nabízejí jednoduchá dávkovací schémata. Systémové antimykotikum se užívá v tabletách a účinná látka se k nemocným nehtům dostává krví. Působí na široké spektrum původců plísňových onemocnění.
Tyto léky – tabletky se užívají dvakrát denně pouze jeden týden v měsíci. Tato antimykotika se ukládají v rohovině – tedy v samotném nehtu, takže účinek léku pokračuje ze získaných uložených záloh.
Léčba trvá tři měsíce, ale při léčbě je důležité dodržovat přísná hygienická opatření a řídit se pokyny lékaře. Plísně jsou velmi houževnaté a při nedůsledné léčbě je téměř jisté, že se do napadeného nehtu vrátí. Ve srovnání s předchozími léčebnými metodami a přípravky, kdy léčba trvala daleko déle, jsou moderní antimykotika velmi pozitivním řešením onemocnění.

Komplikace spojené s plísňovým onemocněním nehtů

Neléčená plísňová onemocnění nehtů přináší psychické i fyzické komplikace. Na nehtech působí onemocnění velmi neesteticky a neléčení pacienti se často cítí vyloučeni ze společnosti. Po fyzické stránce může toto onemocnění nehtů omezovat i některé běžné denní činnosti jako je obouvání bot nebo chůze z kopce. Neléčené plísňové onemocnění nehtů může být velmi bolestivé, neboť nehty zarůstají do lůžek a deformují je.

Pokud vás toto téma zajímá nebo si myslíte, že se vás osobně týká, pro více informací navštivte stránky www.zdravenehty.cz

Reklama