Každoročně je v ČR hlášeno kolem 100 případů invazivního meningokového onemocnění, a to zejména u dětí a náctiletých. Zákeřnost onemocnění spočívá především v tom, že z plného zdraví dokáže člověka ohrozit na životě během 24 hodin. Přibližně 10 % případů končí, i přes veškerou lékařskou péči, úmrtím pacienta.

 

V roce 2008 v  České republice zaznamenáno 87 případů invazivního meningokového onemocnění, z nichž 6 skončilo úmrtím pacienta (dle údajů NRL pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu). Nejvíce ohroženou skupinou jsou kojenci, malé děti a mladí lidé mezi patnácti až devatenácti lety. Příčinou nemocnosti malých dětí je úzký kontakt s rodinnými příslušníky, kteří mohou být nosiči. U dospívajících je na vině rizikový životní styl, projevující se zvýšenou fyzickou či psychickou zátěží, ponocováním, pobytem v přeplněných a zakouřených místnostech, střídáním kolektivů, experimentováním s alkoholem či drogami. Nemoc se šíří výhradně vzdušnou cestou při úzkém kontaktu osob – např. kašlem či líbáním.

 

V České republice se nejčastěji vyskytují meningoková onemocnění séroskupin B a C. Proti skupině B univerzálně účinná očkovací látka neexistuje. Proti séroskupině C však účinně očkovat lze.

 

MUDr. Pavla Křížová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy v Praze k tomu dodává: 

„Očkování konjugovanou meningokokovou vakcínou má dvojí účinek – jednak přímo chrání očkovaného před onemocněním a zároveň snižuje počet nosičů této nebezpečné bakterie v populaci. Nosičem meningokoků může být kdokoli. Meningokok se běžně vyskytuje u 10% zdravých lidí, kteří žijí s bakterií většinou v symbióze, ale mohou být nebezpeční pro své okolí.“

Nikdo nemůže vědět, kdy se s nosičem setká, proto by se měl chránit očkováním. Očkovat se mohou děti od 2 měsíců, adolescenti i dospělí. Konjugovaná vakcína zaručí dlouholetou ochranu. Cena očkovací látky se pohybuje v rozmezí od 750 Kč do 900 Kč. Některé zdravotní pojišťovny v ČR, včetně VZP, na ni přispívají.

 

V posledních 5 letech výrazněji převládá séroskupina B. Z celkového počtu invaziních meningokokových onemocnění (IMO) v roce 2008  séroskupina B způsobila 71 %  oproti 13 % onemocnění způsobených skupinou C. V letech minulých však byl poměrně přesně obrácený. 

  

Buďte na pozoru!

Invazivní meningokokové onemocnění může mít velmi rychlý průběh a jeho zákeřnost tkví v tom, že se špatně rozeznává od běžných virových onemocnění, např. od chřipky. Z plného zdraví člověka přitom může do 24 hodin způsobit i úmrtí. Meningokové onemocnění je invazivní, což znamená, že se infekce oproti neinvazivním onemocněním šíří velice rychle krví do všech tkání organismu, bakterie se velice rychle množí, produkují toxiny, a způsobují tak závažná poškození orgánů. Pacienti mohou na meningokokové onemocnění reagovat různým způsobem. Malé děti mohou být neklidné, nebo naopak apatické, odmítají pití, případně zvrací.

 

Větší děti a adolescenti si stěžují na bolesti hlavy, v kloubech a svalech. Nemoc se někdy rozvíjí několik dní, jindy je průběh velmi rychlý a během několika hodin může meningokok pacienta ohrozit na životě. Mezi typické příznaky jednoznačně patří vysoké teploty, mnohdy v doprovodu s nevolností a zvracením. Přichází prudká bolest hlavy, pocit tuhnoucí šíje a někdy bezvědomí. To už je znak toho, že je stav kritický. Kožní příznaky, které se projevují jako drobné tečkovité či větší červenofialové skvrnky na kůži, jsou vyvolané krvácením do kůže a mohou se objevit až po několika hodinách či dokonce dnech.

 

Rozhodující je rychlá pomoc!

Nezastupitelná je role rodičů, pokud již onemocnění propukne. MUDr. Pavla Křížová říká: 

„Když udeří meningokok, jde o čas. Má-li nemocný vysokou teplotu, která po podání léků neklesá a jeví příznaky závažného onemocnění, okamžitě vyhledejte lékaře. Rychlá a kvalitní odborná pomoc může zachránit život vašeho dítěte.“

 

Porucha krevní srážlivosti po napadení meningokokem vede nejprve k drobným tečkovitým či větší červenofialovým skvrnkám. Když se objeví na kůži pacienta, je stav opravdu vážný a je třeba co nejrychleji jednat.