Život je nevyzpytatelný a uděluje různé rány. Některé rány se zahojí celkem rychle, jiné se ale hojí i celý život...

Jednou ze situací, kdy ona rána je skutečně veliká, hluboká a bolestivá, je bezpochyby to, když se krutě zmýlíme v člověku, kterého milujeme. A tím slůvkem „zmýlíme“ nemyslím nevěru, zradu, tím slůvkem myslím hrůznost v podobě domácího násilí.

Možná si ani neumíme představit, kolik žen kolem nás si něčím podobným prošlo.
Tají to, bolest ukrývají hluboko v sobě, uzavírají se...
Někdy ovšem máme možnost být svědkem takového činu, nebo naše přítelkyně sebere odvahu a svěří se nám s peklem, které prožívá.

Pokud se to stane, víte, jak dotyčné osobě pomoci?

Buďte důvěřiví. Vysvětlete, že ve stejné situaci se nachází spousta lidí. Připusťte, že oběť potřebovala velikou odvahu, aby vám uvěřila natolik, že se vám dokázala s problémem domácího násilí svěřit. Věnujte jí dostatek času pro vyprávění. Nenuťte ji, aby uváděla detaily, jestliže sama nechce.

Buďte podporujícími. Řekněte, že si nikdo nezaslouží, aby mu bylo vyhrožováno či byl bit, bez ohledu na to, co říká násilník. Buďte dobrým posluchačem, povzbuzujte oběť k vyjádření vzteku a bolesti.

Nechejte oběť učinit vlastní rozhodnutí, i když to v danou chvíli může znamenat, že ještě není připravena opustit vztah. Je to její rozhodnutí.

Zeptejte se oběti, zda utrpěla nějakou fyzickou újmu. Nabídněte jí doprovod do nemocnice, jestliže tam potřebuje zajít. Pomozte jí oznámit útok na policii, jestliže se pro takové řešení rozhodne.

Poskytněte informace o pomoci, která je dostupná. Spolu prozkoumejte dostupné možnosti. Společně navštivte advokáta, jestliže je oběť připravena učinit tento krok.

Vypracujte bezpečnostní plán pro opuštění násilného vztahu, který oběti umožní rozhodnout se, co je bezpečné a co ne. Nenuťte ji postupovat podle nějakého plánu, kterému ona sama nevěří.

Nabídněte užívání vaší adresy nebo telefonního čísla pro informace a vzkazy.

Především myslete na svoji bezpečnosti, když pomáháte někomu jinému. Nevystavujte se nebezpečným situacím: např. nenabízejte, že si promluvíte s násilníkem o vašem příteli/přítelkyni, nebo nedopusťte, abyste byli násilníkem vnímáni jako hrozba pro jeho vztah.

Co může udělat oběť domácího násilí?

Jestliže někdo žije v násilném vztahu, existují tři kroky, které může učinit:
- připustit to, co se mu děje
- uznat, že se za to nesmí vinit
- vyhledat pomoc a podporu

Není lehké si přiznat, že blízká osoba se chová tak agresivně. Mnoho obětí se viní za to, co se u nich doma děje, neboť nejsou schopny rozumně vysvětlit partnerovo chování. Potřebují slyšet, že si nezaslouží být napadány, zneužívány či ponižovány. Změnit se musí násilníkovo chování, pro které neexistuje žádná omluva.

Hledání pomoci

Nejdůležitější věc, kterou může oběť domácího násilí udělat, je někomu říci pravdu. Pro někoho může být rozhodnutí vyhledat pomoc rychlé a snadné. Pro mnoho jiných je to však dlouhý a bolestný proces, neboť se snaží, aby jejich vztah fungoval a aby se násilí zastavilo. Představa opuštění násilného vztahu může být stejně děsivá, jako představa zůstat v něm. Mnoho obětí se snaží opakovaně nalézt východisko, než konečně dostanou takovou pomoc, jakou potřebují. Avšak i po opuštění domácnosti může riziko násilí pokračovat. Proto by se oběti nikdy neměly ostýchat požádat o pomoc znovu.

Zdroj:
Bílý kruh bezpečí
Duškova 20, 150 00 Praha 5
E-mail: bkb@volny.cz,dona@donalinka.cz
Telefon: 257 317 110 (100), fax: 251 512 299

Reklama