ritual

Měli jste někdy nutkání šlapat jen po světlých dlaždicích nebo chodit po obrubníku? Já ano. Rozdíl mezi neškodnou epizodou a nemocí je v tom, že nesplní-li nemocný své nutkání, je přesvědčen, že tím zaviní velké neštěstí. Svoje, své rodiny, známých.

Vtíravé myšlenky

Pro člověka trpícího obsedantně kompulzivní poruchou je typické, že ho obtěžují vtíravé myšlenky vedoucí k psychické nepohodě. Bývají to obavy – obsese, že se stane něco, co bude mít katastrofické následky. Téma může být u každého člověka jiné! Špína, nepořádek, kontrolování, nemoc… Napětí či úzkost z obsesí se snaží člověk s OCD neutralizovat kompulzemi, což jsou opakované úkony nebo stereotypní myšlenky. Kompulze však sníží nepohodu jen na přechodnou dobu. Záhy se objeví další obsese a nepohoda, nová potřeba ji snížit a další kompulze. V průběhu času se kompulze rozrůstají a člověk klidně může skončit v invalidním důchodu.

Rituál, nebo smrt

Jarka má nemocného syna. Stalo se to před rokem, když se vrátili z dovolené. „Všimla jsem si, že Martin je strašně úzkostný a trvá na podivných požadavcích. Například nám všem zakázal dotýkat se zdí v bytě. Jakmile někoho viděl, že na zeď sahá, nutil ho kolem ní třikrát projít tam a zpátky bez dotyku, aby se napravila chyba. Nic jsem z toho ještě nevyvozovala, ale potíže se začaly zhoršovat. Jeho psací stůl začal být najednou dokonale srovnaný, jednotlivé předměty mezi sebou musely svírat pravý úhel a nikdo s nimi nesměl pohnout. Potom jsem Martina načapala, jak vykonává složité rituály před vstupem do koupelny. Třikrát se uklonil, udělal dva kroky dopředu a jeden zpátky, potom zase tak, až se ocitl v koupelně. Všeho, čeho se dotkl pravou rukou, se musel dotknout i levou. Poprvé nevěděl, že se na něj dívám, a z toho zjištění byl hrozně rozhozený. Rozbrečela jsem se, protože mně bylo jasné, že je psychicky nemocný. On mi tvrdil, že kdyby to nedělal, všichni, i babička na Moravě,  bychom umřeli.“

Tanec kolem dveří

Když Petr odchází z domu, provádí podivné rituály kolem zamykání dveří. I když je pečlivě zamkne, není si jistý, zda se dveře nedají otevřít. Stále otáčí klíčem sem tam, cloumá dveřmi a pěstí buší do futra. Když je spokojen, jde si přivolat výtah, ale při čekání na jeho příjezd si znovu není jistý, zda dveře dobře zamkl. Musí se proto vrátit k bytu a celou proceduru opakovat znovu. Někdy se stane, že dokáže odjet do zaměstnání až po páté kontrole dveří, jindy stačí jen dvě. Jako dítě špatně zavřel dveře a zloděj jim tenkrát vykradl byt se škodou skoro milion korun. Z tohoto traumatizujícího zážitku se u něj vyvinula obsedantně kompulzivní porucha, která trvá dobrých třicet let.

Proklatý AIDS

Irena se strašně bojí, že dostane AIDS, a nedotkne se ničeho, co spadlo na zem. I když ví, že se virus tímto způsobem nepřenáší, obsese je silnější. Dovedete si představit ten cirkus, když jí na zem v obchodě upadla peněženka? Zvedla ji pomocí papírového kapesníku, zabalila a odnesla domů, kde se jí dále dotýkala jen v rukavicích. Vyndala z ní obsah, vložila do jiné peněženky a tuhle závadnou vyhodila do koše. A bylo jedno, že byla drahá a kožená. Logické uvažování v tom nehledejte a argument, že peníze jsou určitě daleko špinavější, ani neříkejte. Irena ví svoje a nikdo jí do toho nebude mluvit.

Falešná rakovina

Marie byla přesvědčená, že má rakovinu a lékaři jí to účelově tají. „Jsem stará (60) a oni do mě už nechtějí vkládat finance,“ tvrdila. Měla sice gynekologické problémy, které vyústily v operaci, ale rozhodně neměly s rakovinou nic společného. Jelikož se ale zákrok špatně hojil, Marie usoudila, že je to zákeřnou nemocí a ona nebude čekat na konec v bolestech, ale skoncuje to sama. Všechno naštěstí ještě před tím vyřešil psychiatr pomocí léků.

Nemocný je každý dvacátý

Obsese se mohou objevit v podobě úzkostných, obávaných, ale i odpudivých, rouhavých, nemravných, absurdních myšlenek, nebo všeho dohromady. Z poloviny je porucha vrozená, z druhé jí předchází stresující životní zkušenost. OCD každoročně trpí mezi 1,9–3,2 % populace. Celoživotní riziko pro rozvoj OCD se odhaduje na 5,4 %. Je to jedna z nejčastějších psychických poruch, řadí se hned za fobie, zneužívání návykových látek a depresi. U dětí a dospívajících je procentuální výskyt ještě vyšší. OCD se objevuje ve všech sociálních vrstvách. Postiženého člověka porucha výrazně omezuje v životě: tito lidé bývají častěji rozvedení, bez sexuálních zkušeností a sociálně izolovaní. U 60 % se porucha objevuje před 25. rokem života, u 30 % dokonce mezi 5 a 15 lety. Vyskytuje se přibližně o něco častěji u žen, a to v poměru k mužům 1,5 : 1. U nás v průměru trvá 7–15 let, než se trpící odhodlá léčit. To většinou znamená, že přichází, až když příznaky již značně blokují jeho normální život, svazují ho v zaměstnání i v rodině. Čím dříve ale člověk přijde, tím je léčba kratší a úspěšnější.

Kdo nemocí trpěl?

Obsese a kompulze jsou dávno známou poruchou. Nejznámějším literárním příkladem je Shakespearova Lady Macbeth, nejslavnějším z postižených byl Charles Darwin. Ten si s sebou vozil na objevitelské výpravy rakev přesně na míru. Byl zaujat myšlenkou, že zemře a bude pohřben v příliš malé a nepohodlné schránce.

Nejčastější obsese

 • kombinované (více vtíravých myšlenek) 60 %
 • obava ze znečištění 45 %
 • neustálé pochybnosti, opakované kontrolování 42 %
 • nutkavé zaobírání se tělesným stavem 36 %
 • pořádek, symetrie, uspořádání 31%
 • nutkavé puzení někomu ublížit nebo něco rozbít 28 %
 • sexuální 26 %

Nejčastější kompulze

 • kontrolování 60 %
 • mytí 50 %
 • kombinované (více kompulzí najednou, ji. konstruované rituály) 48 %
 • opakované přepočítávání 36 %
 • symetrie, řád, uspořádání 28 %
 • hromadění, sbírání 18 %

Máme je všichni

Obsese a kompulze se v menší míře vyskytují i ve zdravé populaci. Kolem 80 % lidí někdy zažívá vnucující se myšlenky, které jsou neodlišitelné od obsesí. Na rozdíl od lidí, kteří trpí OCD, jim však nepřikládají žádný velký význam a nepokoušejí se je nijak neutralizovat. Pohrávali jste si někdy s myšlenou, že skočíte pod právě projíždějící vlak? Bojíte se mluvit o pohřbech, přeskakujete kanály a vyhýbáte se černým kočkám? Takové magické obsese jsou ale naučené a patří k běžným lidským vrtochům.  

Léčba

Diagnózu určuje lékař psychiatr a léčba probíhá pomocí medikamentů a ambulantní terapie s lékařem.

Vykonáváte nějaké rituály?