Jaká onemocnění vedou k tomuto nanejvýš choulostivému operačnímu výkonu?
V naší republice a bohužel i ve světě jsou to onemocnění onkologická. Právě onkologická onemocnění prsu stojí na prvním místě onkologických onemocnění u žen.
Zde musím vyzdvihnout význam preventivních gynekologických prohlídek. Vyšetření prsu by od 30. roku věku mělo být její nedílnou součástí. Pokud to váš lékař nedělá, požádejte o něj. V první řadě jde vždy jen o vás!
Vy byste samozřejmě měla své prsy vyšetřovat sama a váš gynekolog by vás s touto technikou měl seznámit. Lékař má své prsty k tomuto úkonu přece jen vycvičené, a tím pádem i citlivější. Pokud, byť malou bulku, rezistenci, objevíte, neváhejte to svému lékaři oznámit. Ten vás odešle na příslušná vyšetření nebo k jinému specialistovi.

Nemusí se hned jednat o onkologické onemocnění. Zmnožená tkáň může být tukového či vazivového původu. Může to být také cysta. I já sama s tím mám vlastní zkušenost.
Pokud se po příslušných vyšetřeních přece jen prokáže onkologické onemocnění, přichází na řadu operační řešení (ne vždy).

Váš operatér by vás měl s možnostmi operačního řešení podrobně seznámit a dát vám možnost se k němu vyjádřit. Dále by vás měl seznámit s pooperační péčí a následnou rehabilitací. Dle lokalizace nálezu může chirurg zvolit v podstatě dvě možnosti: částečné nebo úplné odstranění prsní žlázy.

Pokud je odebrán celý prs, je nutné zajistit dvě důležité věci: preventivní opatření otoku horní končetiny na operované straně a rozcvičení ramenního kloubu na operované straně. Horní končetinu je možné začít rozcvičovat po odstranění drenů, které odvádějí pooperační tekutinu z rány a tím ránu čistí.

Proč horní končetina otéká?
Při operaci se mnohdy musí odstranit i příslušné lymfatické uzliny v podpaží. Tím dojde k narušení lymfatických cest a odvodu lymfy z končetiny. Lehký otok končetin se vyjímečně může ztratit. Tendence k jeho vzniku však stále trvá.
Terapie i prevence otoku začíná častým ukládáním paže do zvýšené polohy s pumpovacími cviky. Má-li postižená paže vyšší teplotu, jsou vhodné studené koupele a suché studené zábaly. Jako další krok se doporučuje nosit kompresivní punčochu. Jsou vhodné i masáže, které uvolňují městnání lymfy – tzv. lymfatické masáže.
Po každé operaci je nutné pečovat o pooperační jizvu. S tímto se může začít až po jejím plném zhojení. Je třeba, aby nově zhojená tkáň byla stejně pohyblivá jako před operací. Měla by vám to vysvětlit fyzioterapeutka, která se o vás po operaci bude starat. (alespoň v Motolské nemocnici tomu tak na odd. III. chirurgie bylo).

Tento operační výkon s sebou může nést zvýšenou bolestivost, kterou je třeba při rozcvičování ramenního kloubu operované strany překonat. S rozcvičováním by vám opět měla pomoci fyzioterapeutka. Ta také odpoví na vaše případné dotazy.

Vím, že toto téma není moc veselé, ale může se jednou týkat každé z nás.
Tato problematika zahrnuje další otázky týkající se umělých náhrad prsu a velice důležité psychické podpory. Proto jsou zavedena v Motolské nemocnici cvičení pro ženy po ablaci prsu. Myslím, že to je velice užitečné.

Příště si povíme něco o hippoterapii a následně o tom, jak si s sebou na dovolenou vzít malou posilovnu.

Diplomovaný specialista RHB