Tyto ženy mají k dispozici několik typů léčby, která se volí podle konkrétního typu rakoviny prsu. Jedná se především o hormonální léčbu, chemoterapii, ale některé pacientky mají k dispozici i moderní biologickou léčbu. Bohužel, pro více než 70 % těchto pacientek není dosud žádná moderní cílená léčba dostupná. Česká republika se totiž řadí mezi evropské země s nejdelší dobou, za kterou se nový lék dostane od registrace k pacientovi. A ženy s metastatickou rakovinou prsu již skoro dva roky čekají na schválení nové cílené léčby, která se podává spolu s hormonální léčbou a zvyšuje tak její účinek.
5c77da544169aobrazek.png

O tom, jaký má nová léčba přínos, hovoří Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze: „V některých případech by pacienti nejvíce profitovali z léčby cílenou terapií, která prokázala v klinických studiích prodloužené přežití s velmi dobrou kvalitou života. Ta ale často v České republice nemá dosud úhradu, a to u různých onkologických diagnóz. Léčba zhoubných nádorů se vyvíjí a u většiny z nich vždy existuje nějaká starší, ale zpravidla méně účinná možnost terapie. Přínos pro nemocné, tedy pro plátce péče, není rozhodující. Obvykle žádáme o léčbu, jejíž přínos je podložen výsledky klinických studií a v jiných evropských zemích je standardně hrazená. Je součástí evropských i mezinárodních léčebných doporučení a její cena je stejná nebo nižší než terapie, která je v podobných případech již u jiných diagnóz několik let hrazená. Proces implementace těchto léků do našeho léčebného systému je neúnosně dlouhý a v individuálních případech nemocné poškozuje.“

Pacientky tak stojí před Sofiinou volbou – buď se budou léčit pomocí chemoterapie či dalších konzervativních metod, anebo si zaplatí moderní léčbu samy. Na problém se schvalováním léků pro metastatické pacientky dlouhodobě upozorňují pacientské organizace hájící zájmy pacientek s rakovinou prsu. Ty se spojily a vytvořily  neformální sdružení „Hlas pacientek“.

Díky tomu mají pacientky s rakovinou prsu v metastatickém stádiu zastání a naději, že budou mít v blízké budoucnosti dostupnou modernější léčbu.

Reklama