Slunce mi kartáčem můj ohon rozčesá,
jak na hlavě každé vlasaté sexbomby, jsem svěží,
a lidičky hned pláčem prosí svá nebesa,
ale jak zmizím, už zas myslí na bomby.

Tak tohle si zpívá Halleyova kometa ve stejnojmenné písni Slávka Janouška. Přitom Halleyova kometa, oficiálně nazývaná 1P/Halley, je asi nejznámější ze všech komet. Asistovala u mnoha významných událostí, které lidstvo potkaly, a vyprávělo se toho o ní hodně nehezkého.

 

 

 

Hvězda jménem Pelyněk
Komety obecně byly považovány za posly zkázy a smrti, za ohnivé hady seslané bohy, aby požírali lidi, za nositele moru a předzvěst válek. A samozřejmě to měla být kometa, která bude znamením konce světa – alespoň tak bývala často interpretována apokalyptická hvězda jménem Pelyněk. Až ve dvacátém století tuto roli kometám přebraly atomové bomby či nešťastná elektrárna Černobyl.

Jak ke jménu přišla
Sama Halleyova kometa získala své jméno až v 17. století a věnoval jí ho britský vědec Edmund Halley. Byl to právě on, kdo přišel s myšlenkou, že komety si nelétají oblohou, jak se jim zachce, ale že se, stejně jako planety, pohybují po specifických oběžných drahách, které lze vypočítat. Pozoroval Halleyovu kometu v roce 1682 a předvídal její další průlet v roce 1758. Zjistil, že se tato kometa objevuje v blízkosti Země každých 74 až 76 let, což je na kometu velmi krátký časový interval – Halleyova kometa se tak ze všech komet objevuje nejčastěji.

Betlémská hvězda?
Nejstarší pozorování Halleyovy komety je zaznamenáno v roce 240 př. Kr. v Číně. Zřejmě nejslavnější je ovšem to roku 12. př. Kr. – řada učenců předpokládá, že právě Halleyova kometa mohla být onou slavnou Betlémskou hvězdou, prorokující narození Krista. V tom případě by to ovšem vzala poněkud s předstihem, protože podle týchž vědců se Ježíš, poněkud paradoxně, narodil asi sedm let před Kristem.

Slavná data
V roce 1066 prorokovalo prý objevení Halleyovy komety pád Harolda II. u Hastingsu a vpád Viléma Dobyvatele do Anglie. V roce 1456 zase byla vnímána jako předzvěst konce světa a značně posílila různá náboženská hnutí, hlásající blízký příchod posledních dní. Pro mnohé členy těchto hnutí skutečně poslední dny brzy nastaly – často na hranici. Svou fotografickou premiéru měla Halleyova kometa přesně před sedmadevadesáti lety, když 18. května roku 1910 zasáhl její ohon zemi. I tenkrát vyvolala velkou paniku – očekávalo se, že jedovaté plyny z ohonu zahubí nemálo lidí – k žádné katastrofě však nedošlo.

Poslední průlet Halleyovy komety se odehrál v březnu roku 1986, byla však od Země poměrně daleko, a tak ji zahlédl jen málokdo. Její další objevení se předpokládá v roce 2061 nebo 2062, čehož se patrně mnozí z nás už nedočkají. Poslechněme si tedy, co nám ještě Halleyova kometa zazpívá:

Tak to jsem zvědavá, co nyní chystají,
jaké zas šprýmy, a jestli mě nafotí, jsem svěží,
kdekdo je potkává, do kosmu lítají,
dokonce prý mi poletí naproti, jsou bezva.
Courám se vesmírem, kdeco mě potěší,
lidi si myslí, že vše je tu pro ně snad, jsou bezva,
prý se psaným papírem spor o vesmír vyřeší,
kdoví, co najdu v roce dva tisíce šedesát dva...

Viděla jste Halleyovu kometu v roce 1986? Co myslíte, dožijete se dalšího průletu? Myslíte, že komety skutečně mohou mít nějaký vliv na události na Zemi? Třeba na agresivitu lidí? Věříte, že Betlémská hvězda byla Halleyova kometa? Věříte proroctvím o konci světa? Kdy myslíte, že k němu dojde?

Reklama