Pirátství je stejně staré jako sama plavba. Sotva lidé spustili na vodu první loď, napadlo jiné lidi, jak ji přepadnout. A činili-li tak na vlastní pěst, bez pověření nějakého státního útvaru, byli nazýváni piráty. Přesněji řečeno – původní řecké slovo znělo peira a označovalo toho, kdo hledá štěstí na moři. Z něj pak vzniklo latinské pirata, které proniklo do většiny evropských jazyků.

Thrákové a spol.
Nejstarší zprávy o pirátech máme ze 13. století př. Kr. od takzvaných Mořských národů. Už tenkrát vytvářeli piráti, mezi nimiž prý hráli prim Thrákové, první organizace s prvky určité demokracie a usidlovali se na ostrovech ve Středozemním moři. Neštítili se ničeho – přepadali lodi i města a vesnice na pobřeží, loupili zboží i otroky, unášeli bohaté a žádali za ně výkupné, a když to bylo zrovna výhodné, přidávali se do služeb států v nejrůznějších válkách.

Pod pirátskou vlajkou
Nejznámějšími piráty raného středověku byli vikingové, klasická éra pirátství však nastala až o několik století později – mezi lety 1560 až 1760. Tenkrát poprvé zavlála nad vodami slavná vlajka s lebkou a zkříženými hnáty a mezi piráty se rozšířilo korzárství neboli privatýrství – tedy loupení pod záštitou nějakého státu. V podstatě všechny námořní velmoci – především Anglie, Španělsko, Portugalsko, ale také Nizozemí, měly své státní piráty. Budoucí guvernér Henry Morgan nebo slavný korzár sir Francis Drake jsou jen jedněmi z mnoha slavných jmen.

Papoušek a hák
Romantický obraz pirátů typu Long Johna Silvera a Jacka Sparrowa však vznikl až ve dvacátém století. Podílel se na něm především film Ostrov pokladů z roku 1950. Doslova oslavou pirátství se pak stala série Piráti z Karibiku. Piráti mají dokonce svůj mezinárodní den – slaví se 19. srpna.

Ponorky a samopaly
Moderní pirátství ovšem není zdaleka tak romantické a zábavné, jako to filmové. Plachty a šavle nahradily motorové čluny a AK-47 a nejnověji se ve výbavě pirátů začaly objevovat i ponorky. Využívají se především k pašování drog – v té nedávno zadržené v amerických vodách jich bylo za 7,3 miliardy korun. Nejvíce moderních pirátů operuje mezi Indickým a Tichým oceánem – v úžinách kolem Singapuru a Malacca – a odhaduje se, že ročně způsobí škody kolem 13–16 miliard amerických dolarů.

Budeme mít piráty?
Současní piráti se ovšem nezaměřují jenom na vraždy, únosy a loupeže. Jejich korunní disciplínou je nelegální rybolov, kterým působí obrovské škody. Aby byli hůře postižitelní, skrývají se za vlajky nejrůznějších malých států – nedávno se v nabídce jedné zprostředkovatelské organizace objevila i vlajka slovenská. Je tedy možné, že se brzy dočkáme i českých pirátů – kromě těch silničních a počítačových i těch námořních.

Líbí se Vám Jack Sparrow v podání Johnnyho Deppa? Chtěla jste někdy být pirátkou? Nebo spíš unesenou kráskou, která se zamiluje do kapitána? Nebo by Vás na vratkou palubu nikdo nedostal? A co třeba do ponorky?

Reklama