Sankce za porušení smlouvy - tímto nepěkným souslovím se označuje vše, co vás podle smlouvy postihne, když nedodržíte některý ze svých závazků.

Rozhodně je nutné přečíst si celou smlouvu do posledního řádku, nejlépe s tužkou v ruce. Podtrhněte si každou část, kde smlouva říká, že pokud něco neuděláte, nebo naopak uděláte, tak… a následuje cosi jako: zrušení smlouvy, zvýšení dlužné částky, zvýšení úroků atp. – prostě sankce. Teprve když zcela porozumíte všemu, co se v takových případech může podle smlouvy stát, a podmínky jsou pro vás přijatelné, můžete uvažovat o podpisu.

Běžná smlouva o krátkodobém úvěru by neměla obsahovat příliš sankcí, protože podle takové smlouvy máte vlastně jen jednu základní povinnost – tj. splácet půjčku v dohodnutých termínech. „Sankce by se měly obvykle omezovat jen na to, co se stane, když nebudete splácet včas. Pokud smlouva stanovuje nějaké finanční pokuty i za jiné věci, například, že něco nepošlete, nepřevezmete či něco jiného nesrozumitelného, pak se raději takové smlouvě vyhněte, pokud přesně nerozumíte, co se tím míní a proč to tam je,” říká ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů.

Sankce za opožděné splácení mohou být jednoduché nebo složitější. V jednoduchém případě, pokud nezaplatíte včas, může vám věřitel smlouvu vypovědět a chtít celou zbývající dlužnou částku ihned zpátky. „To je jistě nepříjemné, ale zase relativně bezpečné, protože váš dluh neroste,” konstatuje ing. Libor Dupal.

Ve složitějších smlouvách je různým způsobem stanoveno, že pokud se opozdíte ve splácení, pak se to nějak promítne do vašeho dluhu. Tady už je třeba podmínky pečlivě studovat: „Buď se zvýší váš dluh při stejných splátkových podmínkách (a to někdy drasticky) nebo (a kupodivu to může být ještě horší varianta) z nezaplacených splátek budete platit vyšší úroky, případně budete platit nějaké poplatky navíc. Dopad sankcí se může projevit velmi nebezpečně, protože časem můžete dlužit daleko, i mnohanásobně více, než byl váš původní dluh,” vysvětluje advokátka JUDr. Kozlová.

Předem snad neplánujete půjčku nesplácet. Nikdy ale nevíte, co se může stát; proto si udělejte jednoduchý test: přečtěte si smlouvu, představte si, že jste zaplatili přesně a včas každou splátku, ale jednou jste zapomněli zaplatit tisíc korun. Umíte spočítat, kolik budete dlužit za půl roku po tom, co jste zapomněli provést jednu úhradu? Pokud ne, raději se s někým poraďe. Kdyby ve smlouvě bylo například napsáno, že k jistině bude připočteno 1 % dlužné splátky za každý započatý den prodlení, tak už čtvrt roku po nezaplacení tisíce korun byste místo jednoho tisíce dlužili tisíce dva. I tady platí, že pokud nerozumíte, tak nepodepisujte.

Odborným garantem informačního servisu Podepsat můžeš, přečíst musíš je Sdružení českých spotřebitelů, které si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR.

Reklama