Každou malou holčičku to jednou čeká. Některou dříve, jinou později, nicméně dospívání a s ní spojená menstruace se nevyhne žádné z nich.

A je především na nás, matkách, jak dokážeme své dcerky na tento zásadní okamžik v jejich životě připravit.

“Myslím si, že poučení dívek o tom, že začínají dospívat, má smysl v období, kdy se začnou projevovat viditelné známky vyspívání – růst prsou, změna postavy. V té době je rozumné, když rodiče s dívkou promluví. Někteří rodiče ale mají nějakou bariéru, stydí se s dívkami na toto téma mluvit, pak je dobré, když dceři opatří nějakou vhodnou literaturu. V dnešní době se ale dívky poučují vzájemně mezi sebou, v informovanosti je v tomto ohledu značný posun oproti minulým letům,” říká dětský gynekolog MUDr. Miroslav Havlín.

Dívky začínají menstruovat přibližně mezi 12.-13. rokem. Rozmezí, kdy je podle moderní gynekologie správný nástup menzes, je mezi 10.-15. rokem.

“Při nástupu menstruace před desátým rokem musíme zvažovat, zda tam není předčasná puberta,” říká MUDr. Havlín a pokračuje: “Ta má za důsledek zaražení růstu na společensky problematické “nížce”, tzn. že růst dívky by se mohl zarazit třeba na 130–140 cm. Proto je nutné, aby dívka navštívila erudovaného dětského gynekologa, který může vhodnou léčbou těmto následkům zabránit, nebo je alespoň zmírnit.”

Horní hranice nástupu menzes je 15 let. Pokud dívka nezačne do této věkové hranice menstruovat, opět by neměla otálet s návštěvou atestovaného dětského gynekologa. “Zde je zase riziko, že kostní hmota děvčete se nevyvine ideálním způsobem a v pozdějším věku hrozí osteoporóza. Proto by neměly dívky, ale ani jejich matky (a otcové) tyto odchylky v nástupu menstruace zanedbávat.”

Pokud začne dívka menstruovat a nevyskytnou se žádné problémy, není nutné, aby navštívila dětského gynekologa. V posledních letech došlo i ke změně názoru ohledně pravidelnosti menstruačního cyklu. Považuje se za správné nechat zhruba rok a půl od nástupu menzes věcem volný průběh, a pokud po této době nejsou měsíčky pravidelné, pak je vhodné je začít korigovat právě z důvodu té osteoporózy.

Kdy ale máme zbystřit pozornost? Jaké signály toho, že něco není v pořádku, bychom neměli přehlédnout?

“Zhruba čtrvtina dívek absolvuje v prvním půlroce nějaké období výraznějšího patologického krvácení,” říká MUDr. Havlín a pokračuje: “Já mám na to takové pravidlo: 20 – 10 – 10. To znamená, že by dívka neměla krvácet za méně než dvacet dnů (počítá se od prvního dne menstruace do prvního dne následující), dále by neměla krvácet déle než deset dnů – jako krvácení se vyhodnocuje i třeba malé špinění – a neměla by za den vypotřebovat více než 10 vložek. Jakmile je jedno z těchto pravidel porušeno, je nezbytně nutné, aby dívka navštívila erudovaného dětského gynekologa. Tato návštěva je nutná i v případě jakéhokoli výtoku či jiných změn.”

Pokud je u dívky vše v pořádku, je vůbec nutné, aby absolvovala preventivní gynekologickou prohlídku?

“Gynekologie je obor, který má dvě linie. Linii preventivní a linii léčebnou. Z hlediska preventivní gynekologie je to celkem jednoznačné. První preventivní prohlídka je vhodná po čtrnáctém roce, pak v šestnácti a poté v osmnácti letech, a tam již dívka nastupuje prevenci stejnou jako všechny dospělé ženy. Bohužel, mnoho dívek tuto prevenci zanedbává. V každém případě by ale dívka měla navštívit gynekologa po 15. roce věku a v případě, že se chystá začít žít i sexuálně. Zde je na místě poradit se o vhodné antikoncepci a k tomu je gynekologické vyšetření nezbytné,” zdůrazňuje MUDr. Havlín.

Jak probíhá vyšetření u mladých dívek?

“Klasické vyšetření dětským gynekologem probíhá tak, že po úvodním rozhovoru a administrativních záležitostech, které by mělo být obsáhlejší, aby se dívka v ordinaci trošku aklimatizovala, začne samotné vyšetření pomocí vaginoskopu,” vysvětluje MUDr. Havlín. “To je tenounká kovová trubička, která má uvnitř optiku, jež lékaři umožní prohlédnout oblast pochvy. Vaginoskopy jsou vyráběny v různých tloušťkách, protože dívky mají různě velké otvory v panenské bláně. Proto je nutné vybrat správnou velikost, aby nedošlo ke zbytečné defloraci.

Druhý způsob vyšetření je per rectum – zadečkem, kdy lékař zavede do konečníku jeden prst zabalený v rukavici a namazaný vazelínou, a ve spolupráci s druhou rukou prohmatává orgány malé pánve. V některých případech provádíme i ultrazvuzkové vyšetření.”

Může být u gynekologického vyšteření dcery být přítomna matka?

“Samozřejmě že ano. Záleží na domluvě jich dvou. Ale často se setkávám s tím, že dospívající dívka volí spíše vyšetření bez přítomnosti matky. Také se mi stává, že občas přijdou spolu dvě kamarádky, a zatímco jedna absolvuje vyšetření, druhá sedí v ordinaci a čeká, až na ni přijde řada. Já osobně proti tomu nic nemám. Pokud to dívkám vyhovuje a pomůže jim to trochu zaplašit strach a obavy, nemám s  přítomností kamarádky v ordinaci žádný problém. Důležité je, aby dívky po gynekologickém vyšetření neměly špatný pocit,” uzavírá MUDr. Miroslav Havlín.