Přečtěte si názor odborníka MUDr. Petr Tláskala, CSc. Vysvětlí vám, proč je důležité snídat. Jaké procesy v těle včasná snídaně nastartuje, a proč organismus bez snídaně strádá. Zároveň vám poradí, jaké potraviny jsou ke snídani nejlepší a proč.

snídaněSnídaně je prvním jídlem, které většina z nás konzumuje. Vynechávání snídaně, jako prvního denního jídla, je však relativně časté. V roce 2002 jsme ve FN Motol krátkodobě hodnotili děti, které ráno odmítaly snídaně. Bylo jich přibližně 11%.

Snídaně by měla tvořit přibližně 20 % potřeb celkového denního energetického příjmu. Význam potřeby příjmu potravy a tekutin po probuzení vyplývá z přirozených procesů našeho metabolismu. Náš mozek potřebuje trvalý příjem cukru glukózy. Jeho přirozené rezervy jsou malé, lokalizované v játrech. Když se tyto rezervy v průběhu nočního lačnění vyčerpají, musí se v organismu aktivovat další reakce, které začnou z jiných zdrojů tuto glukózu vytvářet. Náš organismus je na tyto momenty připraven, vnitřní prostředí se nemění.

Nicméně některé studie, například u dětí ukazují, že vynechávání snídaní zhoršuje jejich pozornost a visuální vnímání. V dlouhodobých studiích se však ukazuje ještě i něco jiného. Především to, že lidé, kteří vynechávají snídaně, mají většinou celkově horší skladbu jídelníčků. Celodenně konzumují více tuků, méně některých minerálních látek a stopových prvků či vlákniny. Tito lidé mají také větší sklon k rozvoji obezity a tím i ohrožení svého zdraví dalšími komplikacemi. Ukazuje se, že z tohoto hlediska není pouze podstatné přijímání či nepřijímání snídaní. Je to i jejich kvalita. Například v USA proběhla studie u 9500 dětí, které konzumovaly snídaně s obsahem cereálií, bez obsahu cereálií nebo nesnídaly. U dětí, které ve svém ranním jídelníčku měly cereálie, bylo zaznamenáno nejen lepší složení přijímaných nutrietů, ale projevovalo se to i v menší tendenci těchto dětí k rozvoji obezity, což je žel problém současné civilizace. V našem zhodnocení různých ranních jídelníčků se ukázalo, že z tohoto hlediska nejlepší formou snídaně jsou cereálie s mlékem či mléčným výrobkem, kdy si tak náš organismus nejlépe doplní i potřebný vápník a kvalitní bílkovinu.          

Cereální snídaně s jogurtem

Snídaní začíná první jídlo našeho dne. Výběr vhodných složek naší snídaně vychází většinou z našich zvyklostí, chuťových preferencí, ze snadné ranní přípravy a z potravin, které máme pro tento výběr k dispozici. Pokud jsme na dovolené někde v hotelu, je dnes již pravidlem výběr formou „švédských“ stolů, kde lze nalézt vše, co běžně lidé ráno konzumují. Doma většinou tento výběr nemáme. V uvedeném příspěvku bych chtěl prezentovat několik studií, které se zabývají konzumací snídaní.

Situaci s výběrem snídaně neřeší nebo minimálně řeší ti, kteří nesnídají nebo snídají nepravidelně. Podle studie TNS AISA, která byla provedena u 2016 dospělých lidí je to u 48% české a 52% slovenské populace. V dětském věku jsou tato čísla významně nižší, ale rovněž alarmující. Studie provedená v Anglii u 4326 dětí ve věku 10-16 let například prokázala, že děti, které nepravidelně nebo ojediněle konzumovaly snídani, byly ve srovnání se skupinou pravidelně snídani konzumujících dětí více obézní a pohybově byly méně aktivní. 

Ukazuje se i v jiných studiích, že chybějící snídaně následně zvyšuje apetit dětí k vyššímu příjmu potravy v další části dne. Zdravotně horší životní styl, ke kterému patří i odmítání snídaní nebo nepravidelný stravovací režim, se častěji prokazuje u pacientů s nemocemi srdce a cév, ale i jiných nemocí. Ukazuje se však, že nejen pravidelnost příjmu snídaně, ale i její nutriční hodnota ovlivňuje stav výživy. Snídaně, které jsou bohaté na vlákninu, cereální složky, ovoce a nepříliš tučné mléčné výrobky vedou ke snížení rizika rozvoje obezity a cukrovky druhého typu.

Cereální snídaně s mléčnou složkou přináší organismu potřebný vápník, železo, vitaminy skupiny B, zvláště pak kyselinu listovou. Z uvedeného vyplývá, že pravidelná konzumace kvalitní snídaně ovlivňuje příznivě náš metabolismus, a posiluje tak naše zdraví.    

MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Předseda Společnosti pro výživu a primář dětské polikliniky FN Motol        

Reklama