Při našem pobytu v Brně jsme měli sraz na Mendláku – tj. náměstí Mendla. Kdo to byl? Ze školy mně uvízly v hlavě jen hrachy…

 

Johann Gregor Mendel
se narodil 1822 v Hynčicích u Kravař v rolnické rodině.

Na přání pobožné matky vstoupil do semináře, po 4 letech byl vysvěcen na kněze.
Měl zájem učit, ale nedařilo se mu složit zkoušky, uchýlil se tedy do kláštera augustiánů ve Starém Brně. Stal se tam dokonce opatem a měl dostatek klidu na badatelskou práci.

 

Při křížení rostlin rozpoznal zákonitosti ve výskytu znaků u kříženců. 
Své experimenty prováděl na políčku 35x7 m, výsledky zveřejnil 1865 – ale bez valného zájmu, ač předkládal převratné poznatky: matematické vyjádření přenosu dědičných vlastností z rodičů na jejich potomky.

 

Mendelovo učení o zásadách dědičnosti položilo základ genetiky jako všeobecně uznávané vědy a dostalo název mendelismus. Jeho znalost je důležitá v mnoha oborech, zejména lékařství.

Sám badatel se ovšem za svého života žádného uznání nedočkal. Zemřel 1884 v Brně, tedy před 120 lety.

 

S jeho jménem se můžeme setkat i v historii Prahy, což je zajímavé.

Při zřízení Protektorátu Němci usoudili, že most Svatopluka Čecha si zaslouží pořádné árijské jméno.
A vzpomněli si na moravského zakladatele genetiky německého původu, a tak v letech 1940-1945 nesl most jméno Mendela.

Po osvobození se vrátil k původnímu názvu.
Ale Mendel se nakonec vrátil do Prahy podruhé – 1994 po něm byla přejmenována ulice ve čtvrti Háje. Původně Blažkovského (ilegální komunistický pracovník), nyní Mendelova.

 

V Brně můžete navštívit jeho muzeum - jeho zahradu, včelín a historické prostory opatství, kde žil a pracoval.

 

Návštěvní doba:

květen - říjen: 10h00- 18h00

listopad - duben: středa - neděle: 10h00-18h00

gregormendel@quick.cz

http://www.mendel-museum.org/         
Reklama