MuzeumUž popáté se v České republice od 15. do 20. května pořádá Festival muzejních nocí, který zve zájemce od poloviny května do 20. června do 168 institucí 113 měst. Festival začíná 15. května v Pardubicích.

V roce 2004 přišlo Národní muzeum v Praze s projektem první Pražské muzejní noci. Akce tohoto typu jsou už řadu let obvyklé ve velkých evropských městech. Praha bude tradičně festival uzavírat. Mezi vyhlašovateli této akce jsou spolu s Asociací muzeí a galerií ministerstvo kultury a Národní muzeum.

„Jde vlastně o jednoduchý princip, kdy muzea a galerie v daném městě zůstanou otevřeny do pozdních nočních hodin a nabídnou návštěvníkům něco, co není v jejich denním programu běžné. Volným vstupem počínaje a speciálními akcemi konče. Cílem je přilákat ty, kteří si v běžném životě čas na návštěvu muzea či galerie zatím ještě nenašli. Ukázat jim, že tato návštěva může být příjemně stráveným a dobře využitým časem pro celou rodinu,“ řekla k akci ředitelka Asociace muzeí a galerií Anna Komárková.

I letos se uskuteční koncerty, divadelní a taneční představení, performance, ukázky řemesel, ochutnávky dobových jídel, soutěže a kvizy pro děti i dospělé, workshopy, přednášky, videoprojekce, besedy s vystavujícími autory, módní přehlídky, komentované prohlídky v dobových kostýmech, zajímavosti z muzejních zákulisí i prezentace běžně nevystavených exponátů.

První Pražská muzejní noc se setkala s nebývalým ohlasem návštěvníků. V roce 2005 se k Praze připojilo dalších 72 měst a přibližně stovka muzeí a galerií, kam tehdy přišlo přes 180 000 návštěvníků. Úspěch se opakoval i v dalších ročnících.

Více na: http://www.muzejninoc.cz a http://www.cz-museums.cz