Třetí oficiální ročník charitativního projektu Dětský čin roku zná své laureáty. Ocenění v šesti kategoriích DČR 6. prosince 2007 v majestátních prostorách Brožíkovy síně Staroměstské radnice v Praze převzali: Dalibor Bůček ze ZŠ Milotice v kategorii Záchrana lidského života; Slávek Laštůvka z Gymnázia Varnsdorf v kategorii Pomoc v rodině; Jana Šimurdová ze ZŠ Zubří v kategorii Pomoc jiným dětem; Barbora Vašková ze ZŠ a MŠ Drahotuše v kategorii Pomoc ostatním lidem; Kristýna Kuchařová ze ZŠ Opočno v kategorii Pomoc v rodině a zástupkyně Žákovského parlamentu ZŠ a MŠ Prakšice Monika Andrýsková a Kateřina Hlavínová v kategorii Dobrý nápad.

Do charitativního projektu Dětský čin roku se pravidelně zapojují žáci základních škol, speciálních základních škol a osmiletých gymnázií z nejrůznějších míst České republiky. Nad DČR 2007 převzali záštity Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Organizátorem projektu je nadační fond Dětský čin roku a hlavním partnerem společnost Whirlpool CR. Mediálními partnery jsou odborný týdeník Učitelské noviny, vydavatelství Grand Princ a sítě rádií MMS a KISS.

Do Dětského činu roku 2007 se zapojily celkem 4864 děti. Přišlo 566 příspěvků – zajímavých a často velice emotivních zpráv o dobrých skutcích v šesti stálých kategoriích: Záchrana lidského života; Pomoc v rodině; Pomoc jiným dětem; Pomoc ostatním lidem; Pomoc přírodě a Dobrý nápad. Do hlasování dětské poroty přispělo svými hlasy 4298 dětí. Tradičně byla udělena Zvláštní cena odborného týdeníku Učitelské noviny, kterou z rukou šéfredaktora periodika PhDr. Jiří Freye převzal Robin Suchánek ze ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici.

Při slavnostním vyhlášení Dětského činu roku 2007 převzali všichni ocenění diplom, květiny a dárky od nadačního fondu Dětský čin roku, nadace Artevide a společnosti České dráhy. Obdarováni byli rovněž od zástupců partnerských a patronátních institucí, které reprezentovali radní magistrátu hlavního města Prahy Jiří Janeček, zástupkyně Ministerstva zdravotnictví ČR Ludmila Vostřáková, zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jiřina Tichá, zástupce mediálního partnera vydavatelství Grand Princ Aleš Pohořal, generální ředitel Whirlpool CR Radek Novotný a rovněž Ján Živný, marketingový ředitel společnosti Whirlpool CR, která je iniciátorem celého projektu a zakladatelem nadačního fondu Dětský čin roku. Zástupci škol, kam docházejí letošní laureáti a rovněž nositel ocenění Zvláštní cena UN, převzali od nadačního fondu Dětský čin roku dárkové šeky na 10 000 korun určených výhradně na školní pomůcky. Stejnou částkou byla obdarována i nadace Artevide, která díky speciální protlačovací metodě umožňuje umělecké vyžití nevidomým dětem.

„Dětské činy roku 2007 byly opět statečné, velké i dojemné, především však rozhodně příkladné i pro nás, dospělé,“ řekla Blanka Rokosová, předsedkyně správní rady nadačního fondu Dětský čin roku a dodala: „Nadační fond Dětský čin roku pokračuje i letos ve své snaze spolu s dětmi naplňovat všechny vyhlášené kategorie svou pomocí. Už v roce 2004 jsme ve spolupráci se společností Whirlpool věnovali spotřebiče do Jedličkova ústavu v Praze a také Ústavu sociální péče o tělesně postiženou mládež ve Zbůchu u Plzně, loni jsme adoptovali žirafí mládě v pražské ZOO a díky Barimu snad trochu podpořili přírodu. V letošním roce jsme ocenili dobrý nápad, kterým je určitě projekt nadace Artevide, která díky speciální protlačovací metodě akademického malíře Dina Čeči pomáhá nevidomým dětem se co možná plnohodnotně zapojit do života i v oblasti umění. Proto jsme se rozhodli pomoci těmto dětem aspoň finančním darem a od nadačního fondu rovněž obdrží šek na 10 000 Kč.“

„Jsme potěšeni, že s každým ročníkem přibývá dětí, které nás informují o svých dobrých skutcích či posílají svědectví o statečnosti stejně starých kamarádů. Věříme, že idea společnosti Whirlpool, se kterou jsme charitativní projekt iniciovali, totiž pěstování dobra a lidské sounáležitosti v naší nejmladší generaci, je velmi důležitá. A těší nás, že se stále ve větší míře naplňuje,“  uvedl Radek Novotný, generální ředitel společnosti Whirlpool CR.

Na závěr slavnostního odpoledne, ve kterém přítomným dětem a hostům zazpívala finalistka soutěže Česko hledá Superstar Soňa Pavelková, byl vyhlášen ročník nový, Dětský čin roku 2008. Podporu mu přislíbili také přítomní zástupci Městské policie Praha, která vede osvětovou výchovu na pražských základních školách, společnost České dráhy, která dlouhodobě podporuje dětské domovy a také ředitelka nadace Artevide Zuzana Kopečná.  Od 1. ledna do 30. června 2008 mohou žáci základních škol, speciálních základních škol a osmiletých gymnázií opět posílat své příspěvky na korespondenční adresu NF Dětský čin roku, Ovenecká 29, 170 00 Praha 7 nebo prostřednictvím webových stránek www.detskycinroku.cz.

Výsledky Dětského činu roku 2007

I. kategorie:   Záchrana lidského života    605 hlasů
   Dalibor Bůček (14 let): Ve správný čas na správném místě   ZŠ Milotice
   Spolužáci z 8. A v Miloticích sepsali příběh o Daliborovi Bůčkovi, který se vrhl do hořícího domu a zachránil stařenku. Potom se tam znovu vrátil a vynesl jí židli, aby se měla nač posadit. Jen pro brýle, které zůstaly v kuchyni na stole, už znovu nešel... Dalibor svůj čin považoval za takovou samozřejmost, že se o něm všichni dozvěděli až po roce.

II. kategorie:   Pomoc v rodině      1151 hlas
   Slávek Laštůvka (13 let): Péťa a psací G
   Gymnázium Varnsdorf
   Slávek s velkým citem vyprávěl o jednom odpoledni, ve kterém svého brášku – prvňáčka naučil venku v písku psát velké G. Vylíčil atmosféru rodiny velice zaměstnaných rodičů, kteří na své děti nemají příliš času. A to, že se bráška občas splete a místo Slávku mu říká „táto“ nebo „mámo“, bere jako odměnu.

III. kategorie:  Pomoc jiným dětem     257 hlasů
   Jana Šimurdová (15 let): Stonožkové děti
   ZŠ Zubří
   Svoji proměnu z rozmazlené holky, které není nic dobré, po dívku s velkým pochopením pro strasti jiných dětí daleko ve světě, popsala aktivní účastnice hnutí Stonožka. Se svými kamarády ve škole v Zubří vydělávají peníze prodejem svých uměleckých výtvorů, například vánočních přáníček, pořádají sbírky hraček i školních pomůcek. A prostřednictvím Stonožky pomáhají doma i v cizině.
 
IV. kategorie:  Pomoc ostatním lidem     82 hlasy
   Barbora Vašková (15 let): Verča a Sára
   ZŠ a MŠ Drahotuše
   Příběh o tom, jak kamarádství s těžce nemocnými dívkami Verčou a Sárou přivedl Báru Vaškovou až do společnosti dalších postižených spoluobčanů. Kvůli nim se učí znakovou řeč, protože kromě fyzického hendikepu tyto lidi často trápí i pocit osamění. Právě jim pomáhá, v současnosti například jedné rodině v Hranicích, neslyšícím rodičům a jejich malé Aničce.

V. kategorie:   Pomoc přírodě      502 hlasy
   Kristýna Kuchařová (11 let): Záchrana kotěte
   ZŠ Opočno
   Dojemný příběh o záchraně zraněného kotěte, které Kristýna s kamarádkou našly na ulici. Přestože se mu přední tlapka už nikdy neuzdraví a nepostaví se na ni, stalo se okamžitě součástí rodiny. A odměňuje je svou přítulností a přízní.

VI. kategorie:  Dobrý nápad      123 hlasy
Žákovský parlament – Veronika Sedláčková, Vít Kuchař, Lenka Kučerová, Tomáš Gajdůšek, Michaela Juráková, Tereza Gajdůšková, Monika andrýsková, Kateřina Hlavínová, Lenka Vrágová, Michal Kučera, Markéta Gajdošíková, Marek Hasík: Dětský bál
   ZŠ a MŠ Prakšice
   Žákovský parlament z prakšické školy se pustil do organizace dětského maškarního bálu. Každý z nich musel pracovat dlouho předem na přípravě akce, být k ruce v jejím průběhu a pak po úspěšném skončení ještě uklízet. Odměnou byla veliká spokojenost všech účastníků. Vydělané peníze putovaly na konto hnutí Stonožka, aby pomáhaly dalším potřebným dětem po celém světě.

Zvláštní cena Učitelských novin:  
   Robin Suchánek (15 let): Charitativní koncert
   ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice
   Patnáctiletý Robin Suchánek se pustil sám do organizace charitativního koncertu v Kopřivnici. Uspořádal dvě představení, jejichž výtěžek – více než patnáct tisíc korun – pomohl Dětskému centru v Kopřivnici, které se stará o hendikepované děti. Peníze posloužily na dopravu a nákup školních pomůcek.

Šek na 10.000 Kč na školní pomůcky převzali zástupci 7 škol, do kterých docházejí laureáti Dětského činu roku 2007 a nositel ocenění Zvláštní cena Učitelských novin:
ZŠ Milotice (za DČR 2007 jejich žáka Dalibora Bůčka v kategorii Záchrana lidského života). Šek převzala Mgr. Helena Křižková, výchovná poradkyně.
Gymnázium Varnsdorf (za DČR 2007 jejich žáka Slávka Laštůvky v kategorii Pomoc v rodině). Šek převzala Mgr. Jana Petrová, výchovná poradkyně.
ZŠ Zubří (za DČR 2007 jejich žákyně Jany Šimurdové v kategorii Pomoc jiným dětem). Šek převzala Mgr. Helena Dufková, učitelka.
ZŠ a MŠ Drahotuše (za DČR 2007 jejich žákyně Barbory Vaškové v kategorii Pomoc ostatním lidem). Šek převzala Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy.
ZŠ Opočno (za DČR 2007 jejich žákyně Kristýny Kuchařové v kategorii Pomoc přírodě). Šek převzala Mgr. Jana Hrnčířová, učitelka.
ZŠ Prakšice (za DČR 2007 jejich 12členného žákovského parlamentu v kategorii Dobrý nápad). Šek převzala Mgr. Marcela Chmelová, zástupkyně ředitele školy.
ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice (za ocenění jejich žáka Robina Suchánka Zvláštní cenou Učitelských novin). Šek v zastoupení školy převzal sám Robin Suchánek.

Reklama