27. května roku 1942 byl zastupujícím říšským protektorem v Böhmen und Mähren Reinhard Heydrich, syn hudebního skladatele, milovník hry na housle a přeborník v šermu, milující manžel a otec čtyř dětí. Zároveň byl ovšem blízkým spolupracovníkem Himmlera, druhým nejvýše postaveným mužem SS a jedním ze strůjců plánu na vyhlazení Židů. Rozhodně byl člověkem, jehož měli mnozí důvod nenávidět a přát mu smrt. To ovšem nebyl hlavní důvod atentátu, který na něj byl spáchán.

Proč atentát?
Přes úsilí exilové vlády, úspěchy českých pilotů a bojové nasazení legionářů byly Čechy v rozporuplném postavení. Slovensko se k nacismu přihlásilo dobrovolně a i vznik protektorátu Böhmen und Mähren měl alespoň navenek zdání legálního postupu. Bylo nezbytné prokázat, že Češi skutečně stojí na straně Spojenců. A tak byl naplánován akt s významem především symbolickým - operace Anthropoid - atentát na zastupujícího říšského protektora.

Plán atentátu
Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jaroslav Švarc a Jan Hrubý byli pečlivě vycvičeni ve Velké Británii a na území protektorátu se dostali jako parašutisté. Od původního plánu - zaútočit na Heydricha nedaleko jeho sídla v Panenských Břežanech - bylo ustoupeno kvůli příliš vysoké ochraně cíle. Jako místo atentátu výsadkáři nakonec vybrali křižovatku v Kobylisích. Předpokládalo se, že automobil bude muset v ostré zatáčce zpomalit, navíc bylo místo vzdáleno od většiny policejních a vojenských posádek.

Nepovedená akce
Atentát měla spáchat pouze trojice mužů - Gabčík, Kubiš a Valčík. Na místo dojeli na kolech a Gabčík si připravil samopal - byl to on, kdo měl střílet. V osudnou chvíli však jeho zbraň selhala. Heydrich, k jehož nectnostem rozhodně nepatřila zbabělost, nařídil řidiči zastavit, tasil pistoli a pokusil se atentátníka zasáhnout. Toho využil Kubiš a hodil na automobil, který stále nebyl navzdory předpisům opancéřován, granát. Minul však a granát vybuchl u zadního kola vozu. Střepiny z oken projíždějící tramvaje zranily i Kubiše. Řidič vozu se vrhl do jeho pronásledování, Heydrich nedbaje svých zranění vyrazil za Gabčíkem. Po krátké přestřelce si však rozsáhlé vnitřní zranění začalo vybírat svou daň a Heydrich se zhroutil na kapotu auta. Jeho řidič se vrátil, ale nadřízený mu přikázal pronásledovat Gabčíka. S pomocí majitele řeznictví Braunera se mu málem povedlo parašutistu zadržet, ten ho však postřelil a nakonec přece jen utekl.

Následky
Heydricha mezitím převezli do nemocnice na Bulovce, kde se ukázalo, že zranění jsou skutečně vážná. Operace sice byla úspěšná a nějakou dobu se zdálo, že se zastupující říšský protektor uzdraví, 3. června však upadl do kómatu a o den později zemřel na otravu krve. Výsadkáři se nakonec skryli v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. V Praze bylo vyhlášeno stanné právo a rozběhlo se rozsáhlé pátrání. Popravováni byli i zcela nevinní lidé a nacistickému běsnění padly za oběť i celé vesnice. Mezinárodní politický dopad atentátu však byl žádoucí - Britové odvolali Mnichovskou dohodu a přislíbili poválečnou obnovu Československa v předmnichovských hranicích.

Poslední boj
18. června byli výsadkáři odhaleni. Po čtvrté hodině ranní začal jejich marný poslední boj, který trval přes dvě hodiny. Opálka, Bublík, Gabčík, Švarc, Hrubý a Valčík se nakonec v bezvýchodné situaci, kdy byli někteří z nich raněni a docházelo jim střelivo, sami zastřelili, Kubiš zemřel v sanitce na následky zranění granátem.

Tato v podstatě teroristická akce proti v té době legálnímu zástupci vlády byla i za druhé světové války výjimečnou. Měla být především symbolem českého odboje. Byla válka a nikdo se nezatěžoval tím, že „bojovník za svobodu“ je jen jiným označením teroristy - v závislosti na úhlu pohledu - kdyby zvítězilo nacistické Německo, byli by účastníci atentátu na Heydricha bezesporu považování za zavrženíhodné teroristy, díky vítězství strany, za niž bojovali, se však stali hrdiny.

Co si myslíte o atentátu na Heydricha? Stály životy těch, kteří v jeho následku zemřeli, za mezinárodní politické uznání „odboje“ Čechů? Je podle vás atentát legitimním válečným aktem? A co atentáty IRA proti britským vojákům? Šlo o legální metodu boje?

Reklama