kids us

„Přestože se může zdát nejlepší, aby se děti začaly učit cizí jazyk až poté, co se naučily vlastní, já navrhuji, aby začaly co nejdříve,“ říká Natálie Pernau, zakladatelka Kids&Us a autorka výukové metody angličtiny pro děti od prvního roku života.

kids us

I přes jejich nízký věk mají malé děti výjimečné jazykové schopnosti. Pokud si tím nejste jistí, stačí se podívat na to, jak se jazykové schopnosti u dětí vyvíjejí v období od narození do 36 měsíců. Za pouhé tři roky se člověk posune od komunikace prostřednictvím pláče a křiku ke stavbě téměř dokonale tvořených vět. Otevře Vám oči, když sledujete dítě, jak dělá chyby typu „Budu běžet“ namísto „Poběžím“. Co se na první pohled může zdát jako chyba dítěte v důsledku nedostatku jeho znalostí, je ve skutečnosti velmi vypovídající. Tento druh chyb ukazuje schopnost dítěte se vnitřně ztotožnit s pravidly svého jazyka. V tomto případě použití „budu“ v budoucím čase pravidelných sloves v první osobě. Tento příklad ukazuje, že mysl dítěte je maximálně vnímavá pro získávání jazykových znalostí —v jakémkoli jazyce — ve velmi nízkém věku. Dětský mozek je jako počítač, který ukládá informace tím, že sbírá statistiky o tom, kdy a jak se slova používají a jak je spojovat, aby z nich vznikla skutečná věta a dítě mohlo komunikovat.

Proč nevyužít tento potenciál naučit se cizí jazyk v maximální míře?

kids usCelý tento proces lze aplikovat i na cizí jazyk. Pokud začneme brzy, dítě asimiluje cizí jazyk přirozeným a spontánním způsobem, a tím maximálně využije své vrozené schopnosti, které používá pro naučení se mateřského jazyka. Dejme našim dětem šanci naučit se cizí jazyk, aniž by si to vůbec uvědomily, pouze tím, že začneme tak brzy, jak je to jen možné!

Metoda školy Kids&Us

Ve škole Kids&Us se Vaše děti naučí anglicky podobně, jako se učí svůj mateřský jazyk. To je důvod, proč lekce angličtiny začínají už od prvního roku a následují stanovený postup získávání jazykových znalostí pro jakýkoli jazyk: naslouchání, porozumění, mluvení, čtení a psaní. Tímto způsobem děti maximálně využijí svůj vrozený potenciál, který mají v prvních letech života, aby položily základy k tomu naučit se plynně cizí jazyk, což pro ně bude v budoucnosti nedocenitelné.

O škole Kids&Us

Metodika Kids&Us je pevně zakotvena v přirozeném procesu, který děti používají pro učení se mateřského jazyka. Tato metoda respektuje přirozeně stanovený postup na základě vrozeného a spontánního vývojového procesu. Škola Kids&Us se snaží využít a optimalizovat všechny tyto mechanismy, které se aktivují v mozku dětí během prvních let jejich života, aby jim pomohla naučit se druhý nebo třetí jazyk.

Ve škole Kids&Us věří, že angličtina musí hrát klíčovou roli v každodenním životě dětí. Z toho důvodu jazyková škola aktivně podporuje učení se mimo třídu prostřednictvím světa doplňkových zdrojů, které zahrnují zábavné mobilní aplikace s hrami pro malé děti, prázdninové aktivity, sbírku dětských knih, divadelní představení v angličtině, kurzy vaření a další. Metoda otřásla tradičními výukovými metodami díky svému progresivnímu zaměření, které děti chápe jako potenciální rodilé anglické mluvčí.

Natálie PernauSpolečnost Kids&Us byla založena v roce 2003 se třemi školami v Manrese poblíž Barcelony. Dnes existuje 375 škol Kids&Us v devíti zemích po Evropě, Jižní Americe a Africe – šest z těchto škol je v Mexiku – které používají unikátní metodu výuky angličtiny pro více než 115 000 žáků. Kids&Us vstoupila do Mexika v roce 2014 otevřením dvou škol a čtyři další školy byly nedávno otevřeny ve školním roce 2016-2017. V současnosti pracuje v centrále Kids&Us v Manrese okolo 90 lidí. Kids&Us je již etablovaným brandem ve výuce angličtiny pro děti od jednoho roku. Master franchisu do České republiky přivezl Miroslav Pešta. V roce 2014 byla otevřena první škola v Praze - Malešicích. V květu a červnu letošního roku přibyly další tři školy. Jejich slavnostní otevření pro veřejnost a možnost zápisu do kurzů bylo zahájeno Grand Openingem a zápisy dále pokračují. Do pěti let je v České republice v plánu otevřít 30 škol  Kids&Us.

Miroslav Pešta vystudoval mezinárodní vztahy na VŠE v Praze. V roce 2010 založil společnost Archimedes Inspiration a.s. a začal se věnovat oboru výuky cizích jazyků, především angličtiny. Zakladatel a spolumajitel jazykové školy Stories, která je určena pro dospělé. (www.stories.cz) ? Iniciátor a spolumajitel projektu a aplikace Mooveez – English with movies (Angličtina s filmem) (www.mooveez.cz). Metodika Mooveez vychází z myšlenky, že učit se cizí jazyk skrze film je nejen zábavné, ale i efektivní. Mooveez je produktem společnosti Archimedes Inspiration, a. s., která se vlastní i progresivní jazykovou školu Storiesˇ. Aplikace s původním názvem Movies for iPad byla s ohledem na plánovaný vstup na zahraniční trhy nově přejmenována na Mooveez - English with movies. Projekt “Mooveez - English with movies” (Angličtina s filmem) z dílny českého startupu získal v Londýně prestižní ocenění ELTons, které uděluje British Council nejlepším řešením pro výuku angličtiny. Za svou mobilní aplikaci pro tablety si odnesl vítězství v hlavní kategorii “Digitální inovace”. 2. června 2016 v Londýně vyhlásila British Council ve spolupráci s organizací Cambridge English Language Assessment vítěze mezinárodní soutěže ELTons (ELT – English Language Teaching). Jedná se o jedinou mezinárodně uznávanou cenu, udělovanou výjimečným projektům na poli výuky angličtiny. Je udělována celkem v šesti kategoriích a cenu za rok 2016 v kategorii „Digitální inovace“ si odnesla společnost Archimedes Inspiration za svůj projekt Mooveez.Spolumajitel Master franchizy Kids&Us pro Českou republiku, kterou přivedl do ČR v roce 2014 s cílem ovlivnit celou jednu generací dětí, dát jim šanci na nový start do života a vybudovat 30 škol po celé České republice. Všechny projekty patří pod křídla společnosti Archimedes Inspiration a.s., ve které je pan Pešta předsedou představenstva. Otec 3 dětí, které všechny plynule hovoří anglicky.

 kids us

Další podrobnosti naleznete na www.kidsandus.cz

Reklama