Velmi šťastné manželství má padesátiletá Dana se svým manželem.

Rovněž jejich děti, které již dosáhly dospělosti, prospívají velmi dobře. Syn vystudoval matematicko-fyzikální fakultu, dcera dokončila střední školu. Milují své rodiče a jejich rodina funguje v každém slova smyslu.

 

Milují se, jsou si oporou a jen jeden člen rodiny ví, že v pořádku je vše jen díky této osobě. Tou osobou je Dana, která kdysi před lety zjistila, že důvodem bezdětnosti není její zdravotní stav. Manželovu neplodnost zjistila u lékaře a rozhodla se ihned.

 

Vybrala si „kvalitní“ protějšky, díky kterým porodila své děti. První byl úspěšným fyzikem, druhý charakterním úředníkem. Manžel nic netuší, i když od těchto událostí uplynulo již mnoho let.

Krásný příběh bez zápletky... 

 

 

Nabízí se otázka, jestli jsou testy na určování otcovství v každém slova smyslu užitečné a zda budou pro naši společnost přínosné?

 

V těchto dnech se začínají na pultech lékáren objevovat testy tohoto druhu, v podobě sad na anonymní genetické testy DNA.

Jejich použití je velice snadné. Stačí, aby dítě a otec naslinili přiložený tampónek a zaslali anonymně do příslušné firmy. Do pěti dnů se dozví výsledek.

 

Je tato snadná a jistě v blízké budoucnosti všude dostupná cesta k pravdě, přínosná?

Není v tomto případě tak trochu milosrdné nevědět? Nemusí to být vždy podvodem nebo zradou, což dokazuje náš dnešní příběh Dany.

 

Test ale nevyužívají jen muži.

Zatímco muži nejčastěji pochybují, zda je potomek skutečně jejich, ženy naopak chtějí v drtivé většině případů zjistit, kdo je otcem dítěte.

 

Pro časopis Týden uvedl Radovan Haluza, šéf firmy Generi Biotech, která testy dodává na český trh, na toto téma následující informace:

„Myslím, že balancujeme někde na hranici etiky. Jenže když se testy nebudou dělat u nás, začnou lidé využívat nabídky ze zahraničí.“

 

V mnohých filmech se tato tematika objevila.

Až při nezbytných operacích, ve kterých dítě hrdiny potřebovalo od otce některý ze životně důležitých orgánů, vyšla pravda najevo. Poté se v ději kvůli záchraně dětského života narychlo sháněl bývalý milenec, zploditel dítěte. Pro tvorbu scénáře je to navýsost dobrá zápletka. 

 

 

Ale neuděláme si snadnou dosažitelností testů na určování otcovství tak trochu ze životů drama? 

 

Fakta o testování otcovství:

 

  • V Německu, kde jsou anonymní testy rovněž k dostání na pultech lékáren, stoupla poptávka po testech DNA od roku 1998 desetinásobně.
     
  • V USA podstupuje tuto zkoušku ročně asi 750 000 lidí, což odpovídá poměru jeden test na sto dětí. V jednom ze čtyř zkoumaných případů se ukazuje, že mezi mužem a dítětem není genetická shoda.
     
  • Průzkum uveřejněný v roce 1999 v deníku Die Welt uvádí, že deset až dvacet procent evropských otců se bez svého vědomí stará o děti, které zplodil jiný muž. 

 

 

Zdroj: Týden, 1/2005

 

Reklama