Zdravím vás, milé soutež-inky! Včerejší úkoly pro vás nepředstavovaly žádný velký problém, což usuzuji z toho, že odpovědí bylo tentokrát hodně - přesněji řečeno 221 - a z toho jen 16 nesprávných nebo neúplných. Většina z vás to sice ví, ale pro úplnost - takhle to bylo správně:

Číslo:  2 (součet v řádcích i sloupcích činil 32)

Slabika: Tady bylo víc správných možností. Nejvíc vás uvádělo ČAS (občas, časopis), uznávala jsem ale i LET (oblet, letopis) a VOD (obvod, vodopis).

Slovo: Nepatřilo tam PLEZŇ (Plzeň). Jako jediné to není hlavní město.

Slepá náhoda určila jako vítězku čtenářku s nickem Sajuska. Zinkové tabletky od Pharma Nord na zlepšení imunity poputují na její adresu. Gratuluji a všem ostatním díky za účast!

Reklama