Dobrého úterního odpoledne Vám přeji, milé ženy-in.

Tak co, jak myslíte, že jste si vedly ve včerejší soutěži? Vyznáte se v drahokamech a polodrahokamech?

Tak se na to pojďme podívat...

Granát
Granát neboli pyrop, jak zní jeho odborný název, je složením křemičitan hořečnatohlinitý, s obsahem asi 2 % oxidu chromitého, který dodává granátům charakteristickou temně červenou barvu, pro níž jsou tolik ceněny. Pyropy vznikly pravděpodobně velmi dávno. Předpokládá se, že jsou ještě předprvohorní. Jejich výskyt je vázán na sopečné horniny. Kvalitní granáty se však těží až z druhotných náplavů, které vznikly přeplavením zvětralé horniny. Nacházejí se v různých částech světa, doprovázejí například diamanty na ložiscích v jižní Africe či na Sibiři, ale málokde dosahují takové kvality jako na českých nalezištích. Proto jsou ohnivě červené pyropy z Čech označovány názvem český granát. 

Ametyst
Ametyst je odrůdou křemene se světlemodrou až fialovou barvou. Znali jej již Egypťané, Etruskové i staří Římané. Ve staré Číně se z něj zhotovovaly drobné gemy, je totiž poměrně měkký. Již ve středověku se nejkrásnější ametysty vozily z Brazílie. Ametysty vyplňují dutiny achátových mandlí v lávových průduchách bazaltů. Jeho jméno pochází z řeckého ametusios a znamená ten, který není opojený. Ametyst bývá považován za kámen střídmosti a umírněnosti. Chrání před opojením a opilostí. Ve středověku byl proto nošen biskupy a někdy nazýván biskupským kamenem. Podle Plínia ochraňuje proti kouzlům a čarodějnictví". 

Smaragd

Smaragd je nejvíce ceněná odrůda berylu. Ve své nejlepší kvalitě dosahuje velmi syté zelené až modrozelené barvy. Smaragd je jen velmi zřídka dokonale čistý, většinou obsahuje různé inkluze, které jsou často charakteristické pro určitou lokalitu. Nejkvalitnější smaragdy se nacházejí v Kolumbii a obchodní název "kolumbijský" se často používá spíše jako hodnocení vysoké kvality smaragdu než určení jeho naleziště. Většina smaragdů má v sobě různé prasklinky, které se často vyplňují různými oleji, aby nebyly tak patrné. Hlavní naleziště smaragdu jsou Kolumbie, Brazílie, Rusko, Zambie, Zimbabwe, Afgánistán, Austrálie...

 

Vltavín

Vltavíny jsou chemicky téměř totožné s jílovitými horninami, ale na rozdíl například třeba od sopečných skel, neobsahují téměř žádnou vodu. Vltavínové sklo obsahuje jisté „vady“ a to v podobě vzduchových bublinek které jsou časté převážně u jihočeských vltavínů. Tlak v těchto bublinách je až překvapivě nízký a to 19 až 25x nižší než je tlak u hladiny moře, což vede k domněnce, že vltavíny vznikly v prostředí, kde panuje nižší tlak (jako například vyšší vrstvy atmosféry). U některých vltavínu jsou dokonce patrné stopy po průletu atmosférou v podobě aerodynamického zaoblení.

 

 

 

  

Achát

Achátu se říká také měsíční kámen. Existuje mnoho různých forem, většinou jsou různobarevné nebo pruhované. Byl nošen jako amulet zajišťující dlouhý život, úspěch a dobré přátele, ale současně byl ordinován proti moru, horečnatým infekcím, epilepsii a náměsíčnosti. Jako amulet pomáhal léčit zrak, žaludeční a střevní potíže, a zmírňoval bolest.

 

  

Do soutěžení se Vás vrhlo ke stovce. A povětšinou jste odpovídaly správně. Vylosovanou vítězkou a držitelkou deodorantu Radox Milk and Silk se stává lenina76. Gratulujeme!

Ostatním děkuji za účast a snad jim štěstí bude přát příště - když si pořídí ten správný talisman :).

Reklama