Na naši otázku správně odpověděla a Deo-Spray Radox pro svého přítele, manžela či jakéhokoliv jiného muže :) vyhrává ludmila.

Gratulujeme a přejeme příjemně provoněné dny i noci :)

Správná odpověď zněla: Má první láska se dnes vdává (Šumař)

Odpovědělo celkem 128 soutěžících, jen dvě odpovědi byly špatně (zapomněly jste napsat jméno autora).

Reklama