Včera jste měly unikátní příležitost získat body do VVS a také úchvatnou knihu Hubneme s rozumem, zdravě a natrvalo od Ivy Málkové.

Pojďme se podívat, jak jste si poradily s úkolem, který jste dostaly. Soutěže se Vás zúčastnilo ke dvěma stům a odpovídaly jste povětšinou správně. Jaký je tedy původ jmen?

Věra: původ jména je slovanský. Staročeské Viera, stejně jako ruské Věra znamená víra.

Edita: původ jména je anglosaský. Základem je staroanglické Éadgyth, éad znamená bohatství, štěstí a blaho, druhá část - gýth - je válka či boj. Jméno se vykládá jako o bohatství bojující nebo bohatá válka.

Jana: původ jména je hebrejský. Jana má stejný význam jako Jan. Ten pochází z hebrejského Jochánán - tedy Bůh je milostivý.

Barbora: původ jména je řecký. Je odvozeno od řeckého barbaros - cizinec. Původní význam je brbla či brepta.

Dana: původ jména je hebrejský. Vzniklo z hebrejského Danah a znamená soudkyně.

Knihu a 1000 bodů do VVS získává erKa, po 1000 bodech do VVS dostane Kahomar a nelysek.

Vítězkám gratulujeme a všem děkujeme za účast :).

Reklama