Obor estetické medicíny a plastické chirurgie v České republice je neodmyslitelně spjat s osobností akademika Prof. MUDr. Františka Buriana. Ten se zapsal do historie jakožto zakladatel a průkopník plastické chirurgie, která byla v České republice uznána samostatným oborem dříve než v ostatních zemích světa. Ve čtvrtek 15. října tomu bylo přesně 50 let od smrti tohoto významného lékaře a vědce.

plastická chirurgie

„František Burian je pro každého plastického chirurga pojem. Vycházel ze svých bohatých zkušeností válečného chirurga a dále po válce velmi citlivě vnímal, co tehdejší chirurgii chybí. Byla to větší a systematická péče o chirurgickou léčbu poranění, úrazů a také vrozených vad tak, aby se pacienti mohli co možno nejvíce vrátit a zapojit do běžného života. Proto nejen prosadil a obhájil plastickou chirurgii jako samostatný obor, ale dokázal tomuto oboru dát systém a koncepci, díky které se česká plastická chirurgie dostala na světovou špičku, a vycházelo se z ní ještě mnoho let. To jsem měl možnost i čest poznat díky spolupráci s mými staršími kolegy a učiteli, kteří byli Burianovými přímými žáky.“ vzpomíná MUDr. Dušan Záruba, primář oddělení plastické chirurgie Ústavu estetické medicíny.

plastická chirurgie

František Burian (1881 - 1965) získal titul MUDr. na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po praxi a práci asistenta působil jako chirurg v Balkánské válce, poté za 1. světové války v pražské vojenské nemocnici a ve vojenské nemocnici v Temešváru. Po válce se na základě svých zkušeností zasadil o vznik Ústavu plastické chirurgie, který sídlil v Jedličkově ústavu v Praze a následně založil Kliniku plastické chirurgie dnešní Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. František Burian publikoval více než dvě stě vědeckých prací a článků v českém i zahraničním tisku. V roce 1937 byla především právě díky jeho zásluze plastická chirurgie uznána jako samostatné odvětví medicíny.

Reklama