Toto rčení se v poslední době stává velmi aktuálním. Podle výsledků nedávného průzkumu společnosti Shell zaměřeného na úspornou jízdu Češky neví, jak by měly být správně nahuštěné pneumatiky. Oproti tomu muži zase za volantem nejčastěji hřeší rychlou jízdou. Oba tyto zažité návyky zvyšují spotřebu paliva a přitom by stačilo jen málo pro jeho efektivnější využívání. Nejen v návaznosti na výsledky výzkumu představuje společnost Shell vzdělávací projekt „Jezdi úsporně“, který je součástí celosvětové iniciativy zaměřené na dosahování úspor paliva i výdajů za pohonné hmoty.

Průzkum odhalil mezery ve znalostech českých řidiček, zejména pokud jde o různé druhy pohonných hmot a správné nahuštění pneumatik. Úsporná paliva volí pouze 16 % žen, ale až 24 % mužů, a pneumatiku by správně nahustilo jen 59 % řidiček (86 % řidičů). Velkým problémem něžného pohlaví je také řazení. Pouze necelá čtvrtina žen (24 %) by přeřadila na vyšší rychlostní stupeň včas, oproti tomu u mužů se výsledný podíl vyšplhal o celých 16 % výše.

shell

Online projekt „Jezdi úsporně“, dostupný na adrese www.shell.cz/jezdiusporne, se bude skládat z řady interaktivních miniher a prostřednictvím praktických tipů radí motoristům, jak snížit spotřebu a díky tomu i výdaje za pohonné hmoty. Na internetových stránkách pak může každý řidič sledovat svoje umístění v žebříčku, ale také porovnat výsledky České republiky s ostatními zeměmi. Projekt je součástí celosvětové iniciativy společnosti Shell (“Target One Million“), která si klade za cíl seznámit s pravidly pro úspornou jízdu nejméně jeden milión řidičů po celém světě.

„Shell už více než 100 let pomáhá řidičům po celém světě získat ze svého paliva maximum. Poptávka po energii, včetně pohonných hmot, neustále roste. Naše nejnovější úsporná paliva Shell FuelSave byla vyvinuta s cílem pomáhat šetřit palivo za cenu běžných paliv. Žádná v současnosti dostupná palivová technologie však zatím nedokáže snížit spotřebu paliva a přinést finanční úspory tak, jako prostá změna řidičských návyků a dodržování několika základních pravidel. Toho jsme si plně vědomi, a proto přicházíme s projektem ,Jezdi úsporně',“ říká Petr Šindler, manažer komunikace Shell Czech Republic a.s.

CO PRŮZKUM ODHALIL DÁL?

Jak muži, tak ženy uvedli, že na vozovkách řídí plynule (57 %). Obě pohlaví téměř shodně tvrdí, že se při řazení snaží zbytečně nevytáčet motor. Téměř čtvrtina mužů (24 %) odpověděla, že dodržuje rychlost nižší než 110 km/h, čímž zaostává o celých 9 % za ženami. Celkem 81 % českých řidičů by změnilo svůj styl řízení, pokud by se tak také snížily jejich výdaje související se spotřebou pohonných hmot. Více než polovina z nás (67 %) si pravidelně kontroluje, kolik kilometrů náš vůz po natankování ujede. Zvýšit počet zdolaných kilometrů se stejným množstvím pohonných hmot pomohou kromě vhodného výběru paliva také správné řidičské návyky.
Součástí kampaně je vedle online her také komunikace 20 Shell FuelSave tipů na úspornou jízdu. Jde o dlouhodobou kampaň, která bude pokračovat i v příštím roce dalšími vzdělávacími aktivitami.

„Jezdi úsporně“ je vzdělávací program, jehož cílem je seznámit nejméně jeden milión řidičů po celém světě s tipy vedoucími k úspoře paliva. Jedním z hlavních pilířů programu je řada interaktivních online miniher dostupných na internetových stránkách společnosti Shell. Hry byly vytvořeny tak, aby pomohly motoristům prostřednictvím jednoduchých pravidel a změn návyků při řízení vozidel šetřit palivo a díky tomu snižovat také výdaje za pohonné hmoty. Online minihry projektu budou zveřejňovány postupně během příštího roku. První z nich, nazvaná Shell FuelSave Challenge, je nyní k dispozici na adrese www.shell.cz/jezdiusporne.

Shell

O palivech Shell FuelSave

Úsporná paliva Shell FuelSave Natural 95 a Shell FuelSave Diesel jsou výsledkem více než 100letého intenzivního vývoje ve výzkumných laboratořích společnosti Shell. Vědci společnosti Shell je vyvinuli tak, aby pomohli řidičům snížit spotřebu, a přitom za ně neplatili nic navíc. Více informací na www.shell.cz/fuelsave.
Shell Czech Republic a.s.

Společnost Shell Czech Republic a.s. zastupuje obchodní zájmy Skupiny Shell v České republice. Provozuje rozsáhlou síť čerpacích stanic, zajišťuje velkoobchod s pohonnými hmotami a systém palivových karet euroShell, plní letadla leteckým palivem na nejvýznamnějších českých letištích a nabízí automobilové a průmyslové oleje a maziva. Více informací naleznete na www.shell.cz

Shell

Royal Dutch Shell plc

Společnost Royal Dutch Shell plc je registrovaná v Anglii a Walesu, má centrálu v Haagu a její akcie jsou kótovány na burzách v Londýně, Amsterdamu a New Yorku. Společnost Shell působí ve více než 80 zemích světa v oblastech průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, výroby a marketingu kapalného zemního plynu a zkapalňování zemního plynu, dále výroby, marketingu a přepravy ropných produktů a chemikálií. Více informací naleznete na www.shell.com

Reklama