Je váš potomek k nesnesení? Zlobí, ječí, lítá a vůbec nedbá na vaše výtky a kárání, přestože ví, že právě s někým důležitým telefonujete (...vaříte, sledujete televizi, jste unavená, není vám dobře)? A pak se to stane: plácnutí přes zadek, facka, v lepším případě pohlavek.

Ale i „minipohlavek“ se vám může šeredně vymstít. Na vaše – dejme tomu drsnější – výchovné metody si totiž i nezletilé dítě může klidně stěžovat. A to nejen kámošům ve škole, ale i na sociálce nebo na obecním úřadě.

POZOR! Pokud je schopné formulovat své vlastní názory, může je svobodně vyjadřovat a orgány sociálně právní ochrany dítěte jsou povinny jim věnovat náležitou pozornost. Takže se může stát, že z nevinného štulce se vyvine nemilé předvolání s modrým pruhem...

Také byste někdy své dítě nejraději „zabila“? Spolehlivě u vás v rodině fungují mírné tělesné tresty nebo byste nikdy na svého potomka nevztáhla ruku? Připadá vám, že péče sociálního odboru je zbytečně přehnaná a je zásahem do vašeho soukromí?

Reklama